Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I update bookmarks?

I don't know if this is a problem or a functionality request, but here goes: If the URL of a bookmarked page changes (e g due to site restructuring) I would like to be ab… (διαβάστε περισσότερα)

I don't know if this is a problem or a functionality request, but here goes: If the URL of a bookmarked page changes (e g due to site restructuring) I would like to be able to add the new bookmark in such a way that it replaces the old one, rather than getting added beside it. This is done in IE - if I add a bookmark with an already excisting name, I get a dialogue box asking me if I want to replace it. This doesn't seem to be the case in FF, though. So, is there some way to turn on his functionality (or a plug-in to add it), or will I just have to go ask the developers and hope they will consider it in the future?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to Bookmark

I have looked at the KB on this issue but none of them seem to answer my problem. I have a late model Macbook Pro undated OS. No addons. I am UNABLE to bookmark in anyw… (διαβάστε περισσότερα)

I have looked at the KB on this issue but none of them seem to answer my problem. I have a late model Macbook Pro undated OS. No addons. I am UNABLE to bookmark in anyway. That is not just save, I am not able with any method I am aware of to bookmark. If I click on the star icon it does not fill in. If I use shortcut keys the Bookmarks menu item highlights while I hold the key combo down. If I use the pull down menu nothing happens. Any help would be appreciated.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Save History" set for 30 days, can only view Last 7 Days - how can I view history older than 7 days?

"Save History" set to 30 days but can only view last 7 days of history - how can I view history older than 7 days?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My URL bar disappeared, yet when I click on "view" and select "toolbars" the navigation bar option is already checked. What do I do?!?!

My URL box has disappeared... yet both the back and forth buttons are still visible, as well as the home and refresh buttons. This is not a matter of me clicking on "view… (διαβάστε περισσότερα)

My URL box has disappeared... yet both the back and forth buttons are still visible, as well as the home and refresh buttons. This is not a matter of me clicking on "view," highlighting "toolbars," and selecting "navigation toolbar," for it is already checked. Where my URL bar should be is a blank surface aside from the navigation buttons... I'm so confused.

This happened

Every time Firefox opened

== 06/21/2010

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when loading firefox i get an error message, "can't find ////jpsnotify.exe. now firefox loads but every time i go into anything else it appears. this started to happen when i downloaded a new verison of java.

i downloaded a new version of Java and i then started getting "windows can't find c:\java\jre6\lib\deploy\jqs\ff\..\..\..\bin\jqsnotify.exe. now this only happens when lo… (διαβάστε περισσότερα)

i downloaded a new version of Java and i then started getting "windows can't find c:\java\jre6\lib\deploy\jqs\ff\..\..\..\bin\jqsnotify.exe. now this only happens when loading firefox. it happens through out the use of firefox when loading other programs. any suggestions?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Save As" page comes up when I try printing from Firefox

When I use my Verizon DSL and Firefox (this doesn't happen if I use Int. Explorer) and I wish to print internet info, I do a Ctl. P to print. Instead of printing, I rece… (διαβάστε περισσότερα)

When I use my Verizon DSL and Firefox (this doesn't happen if I use Int. Explorer) and I wish to print internet info, I do a Ctl. P to print. Instead of printing, I receive a "Save As" page that I cannot stop from appearing. The page includes: "Save As" at the top with a box for saving to (Ex.: documents), then has a listing across of "Name," "Date Modified," "Type," "Size," and "Tags" across the top. Then a listing of items such as Games, My Stationery, New Folder, Sansa, Updater. Then at the bottom there is a listing for "File Name" with a box for the name. Then under that a "save As Type" (PDF). Then a save or cancel button.

This happened

Every time Firefox opened

== About a month ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every time anything happens on Firefox, I get a 'Not Responding' Message for around 10 - 20 seconds.

For the last couple of days, Firefox has been acting strangley. It doesn't crash and need to be closed, it is just a lot of Micro crashes. Every time I change a tab, refr… (διαβάστε περισσότερα)

For the last couple of days, Firefox has been acting strangley. It doesn't crash and need to be closed, it is just a lot of Micro crashes. Every time I change a tab, refresh a page, click on anything, do anything, Firefox stops working for about 10-20 seconds, sometimes shorter, sometimes longer. When it happens, I get a message at the top saying (Not Responding) untill it fixes it self later.

I had been quite happy with Firefox, but if this problem can't be fixed, I will be forced to find an alternative, which I dont like the sound of. Any help would be appreaciated...

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't load pages and says "Stopped" in the lower left corner of the screen.

Latest FF and XP Pro. 2.4 Ghz Celeron, 1 gig RAM. FF will work for a while, then it will stop loading pages and say "Stopped" in the lower left corner of screen. Sometime… (διαβάστε περισσότερα)

Latest FF and XP Pro. 2.4 Ghz Celeron, 1 gig RAM. FF will work for a while, then it will stop loading pages and say "Stopped" in the lower left corner of screen. Sometimes I can refresh and the page will load, but 95 out of 100 times I can keep refreshing and it will say "Stopped". Or, the page will partially load and then quit and say "Stopped". I have disabled IPv6 and DNS Prefetching and it is still doing it. IE is doing about the same thing. VERY frustrated. My last PC started doing this and I finally upgraded to a newer one and it was fine for a couple months, but started doing the same recently. Arghhh ... Thanks!

This happened

Every time Firefox opened

== with my last computer a few months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I access the Firefox toolbar (view, ) since nothing shows save Google toolbar when opening Firefox?

I would like for instance to retrace my bookmarks as Ihave lost them all and since I am unable to access any of the menus ('historique' etc...) that proved ever so useful… (διαβάστε περισσότερα)

I would like for instance to retrace my bookmarks as Ihave lost them all and since I am unable to access any of the menus ('historique' etc...) that proved ever so useful.

This happened

Every time Firefox opened

== last may

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

501 access problems with a Drupal site in FF. In IE it works

On a website running under Drupal 6.17 I can't perform certain tasks in FF. With IE there are no problems. == a 501 page occurse when trying to update the Drupal site or… (διαβάστε περισσότερα)

On a website running under Drupal 6.17 I can't perform certain tasks in FF. With IE there are no problems.


== a 501 page occurse when trying to update the Drupal site or when trying to import a batch of photos.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New feature: save and load tab sets

When firefox starts-up it restores my previously open tabs, saved on last exit. To extend the restore-tabs-on-startup facility, I would like the ability to save (and late… (διαβάστε περισσότερα)

When firefox starts-up it restores my previously open tabs, saved on last exit. To extend the restore-tabs-on-startup facility, I would like the ability to save (and later open) a tab set by name using e.g. File-> menu options. This extended facility would give the ability to relate many different sets of tabs, for example when I'm working on 2 or 3 different projects and want to associate several web pages with each, or for example to open a tab set of my favourite related web-sites. Currently I remember sets of tabs by organising my bookmarks into folders, and File->new_tab and open the folder contents one-by-one.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks toolbar shows no bookmarks

Firefox recently crashed twice in a row, after trying to stop the download of a video on youtube. (Right Click>Stop Download) After re-opening firefox, my bookmarks to… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox recently crashed twice in a row, after trying to stop the download of a video on youtube. (Right Click>Stop Download) After re-opening firefox, my bookmarks toolbar shows none of my bookmarks

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why won't firefox load the video player from tudou.com

firefox won't load the player from http://www.tudou.com URL of affected sites http://www.tudou.com … (διαβάστε περισσότερα)

firefox won't load the player from http://www.tudou.com

URL of affected sites

http://www.tudou.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove opinion central popup short of using a different browser

I want to stop the Opinion Central pop-up from always showing up in the left corner of the screen. If I have to remove Firefox and go to a different browser I will, but I… (διαβάστε περισσότερα)

I want to stop the Opinion Central pop-up from always showing up in the left corner of the screen. If I have to remove Firefox and go to a different browser I will, but I prefer not to

This happened

Every time Firefox opened

== After Firefox update some time ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από JYOuyang 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I sort bookmarks in "organize bookmarks" they are not sorted under the bookmarks pulldown menu. Latest additions are not integrated into the sort

When I sort bookmarks in "Organize Bookmarks" they are not sorted under the pulldown menu on a regular page. Recently added bookmarks are not inegrated into to sorting. … (διαβάστε περισσότερα)

When I sort bookmarks in "Organize Bookmarks" they are not sorted under the pulldown menu on a regular page. Recently added bookmarks are not inegrated into to sorting.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i lost my toolbar,,with file,edit,ect on it,,and awesome bar,,how do i get it back

i was personalizing my homepage and hit the wrong button i lost my toolbar with file edit ect on it,,,how do nit getit back

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

in Farmville You currently do not have any posts in your game feed.

You currently do not have any posts in your game feed, is the error message i get in Farmville URL of affected sites http:// … (διαβάστε περισσότερα)

You currently do not have any posts in your game feed, is the error message i get in Farmville

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Shawn 10 έτη πριν