Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Can not update from 3.6.2 to 3.6.3 as partial update fails and full download fails to replace 3.6.2 too. I seem to be stuck in a loop with no advice how to progress. Any help appreciated

I downloaded 3.6.2 version of firefox as a new user. Seems fine but now trying to update to 3.6.3 as prompted a partial update keeps failing and trying to download 3.6.3 … (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded 3.6.2 version of firefox as a new user. Seems fine but now trying to update to 3.6.3 as prompted a partial update keeps failing and trying to download 3.6.3 does not work either . I have noticed that i have been getting quite a few firefox cannot connect to server messages lately. Using windows XP

This happened

A few times a week

== over the last month

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

windows 7 recycle bin empties itself settings seem ok

windows 7 recycle bin empties itself settings seem ok This happened Not sure how often == Purchased new computer with windows 7 … (διαβάστε περισσότερα)

windows 7 recycle bin empties itself settings seem ok

This happened

Not sure how often

== Purchased new computer with windows 7

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.x is very slow on my win 7 32bit

I am using firefox from version 2. but this new version is so slow in windows 7. it seems that it loads web pages but it isn't able to display them. also after a long tim… (διαβάστε περισσότερα)

I am using firefox from version 2. but this new version is so slow in windows 7. it seems that it loads web pages but it isn't able to display them. also after a long time when I reload the web page it shows it immediately.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από sack36 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i want Firefox update the page evry i minte to avode my site close like when i visit any Forum and you not update the page or chang it the servir will kike you out the Forum then you have to enter again,so pleas to solve this mater . thanks pervuom@ho

i want Firefox update the page evry i minte to avode my site close like when i visit any Forum and you not update the page or chang it the servir will kike you out the F… (διαβάστε περισσότερα)

i want Firefox update the page evry i minte to avode my site close like when i visit any Forum and you not update the page or chang it the servir will kike you out the Forum then you have to enter again,so pleas to solve this mater . thanks pervuom@hotmail.com

This happened

Every time Firefox opened

== every time

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have properly installed a symbolic link to the amd64/libnpjp2.so java plugin file in ~/.mozilla/plugins but Firefox 3.5.9, 3.6.2, and 3.6.3 refuse to see it in about:plugins (Ubuntu 9.04, 64 bit, manual install of Firefox)

I have properly installed a symbolic link to the amd64/libnpjp2.so java plugin file in ~/.mozilla/plugins but Firefox 3.5.9, 3.6.2, and 3.6.3 refuse to see it in about:pl… (διαβάστε περισσότερα)

I have properly installed a symbolic link to the amd64/libnpjp2.so java plugin file in ~/.mozilla/plugins but Firefox 3.5.9, 3.6.2, and 3.6.3 refuse to see it in about:plugins (Ubuntu 9.04, 64 bit, manual install of Firefox) - the same directory contains the 64 bit Flash plugin (which I had to update to make it see) and the libnullplugin.so. These are both picked up, my symbolic links to /usr/lib/totem/gstreamer/*.so files are not, but I presume they don't follow the normal architecture. I have the tar.gz version of all 3 versions of Firefox previously listed installed, I simply change a symbolic link which /usr/bin/firefox points to when I want to try a different version. My Firefox profile is from an older, 3.x version that Ubuntu 9.04 came with, however backing this up and deleting it, then letting Firefox create a new profile does not seem to fix the problem (i.e. Firefox still can't see the Java plugin). Note that it's easier to maintain a manual Java install on my machine since I have to develop with various versions of Java. I noted that java.java_plugin_library_name in about:config had an improper value for the old plugin name, I did switch it to libnpjp2.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to a manual install of Firefox 3.6.3

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Dont have a defalt browser and I need on

I dont have my browser on my page anymore and I tried to download another one not really sure what happened to it This happened Not sure how often … (διαβάστε περισσότερα)

I dont have my browser on my page anymore and I tried to download another one not really sure what happened to it

This happened

Not sure how often

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Joan 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

upgrade from 3.6.2 to 3.6.3 get error message. 1.92.2 not compatible with mini ver.>=1.9.2.3 max ver

When Upgrading From Ver.3.6.2 To Ver 3.6.3, Get error message (Platform Ver 1.9.2.2 Not Compatible With miniversion>=1.9.2.3 maxVersion … (διαβάστε περισσότερα)

When Upgrading From Ver.3.6.2 To Ver 3.6.3, Get error message (Platform Ver 1.9.2.2 Not Compatible With miniversion>=1.9.2.3

              maxVersion

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox created a copy of my bookmarks underneath my bookmarks list.

I use the bookmarks sidebar and at some point, somehow, the bookmarks copied or replicated themselves below the current list. So now my bookmarks list is twice as long a… (διαβάστε περισσότερα)

I use the bookmarks sidebar and at some point, somehow, the bookmarks copied or replicated themselves below the current list. So now my bookmarks list is twice as long as it should be. Please tell me how I might have done that and how I can undo it without losing any bookmarks. Thank you!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Everyday Firefox pops up with a new security update which downloads but then I get a pop up that says "please read the following license agreement to accept the terms" but the box has this message in it: "The license file for this version could not be fou

"The license file for this version could not be found. Please visit the Firefox homepage for more information. " This happened A few times a week == a week or two ago … (διαβάστε περισσότερα)

"The license file for this version could not be found. Please visit the Firefox homepage for more information. "

This happened

A few times a week

== a week or two ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

cannot see form fields on EBay and Ad trader sites

cannot see form fields on EBay and Ad trader sites. when asked to fill a form with item details the boxes that you have to fill in are missing. using Firefox 3.6.2. i hav… (διαβάστε περισσότερα)

cannot see form fields on EBay and Ad trader sites. when asked to fill a form with item details the boxes that you have to fill in are missing. using Firefox 3.6.2. i have contacted Ad trader with the question but have got no replies. i have to use Internet Explorer to see them. does anyone have the solution to my problem? i hate explorer so much and Firefox is so quick i use it as my main browser.

URL of affected sites

http://http://www.adtrader.co.uk/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από naptor 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I refresh my inbox?

My e-mails keep disappearing and tonight the message was to refresh my inbox. This happened A few times a week == A couple of weeks ago … (διαβάστε περισσότερα)

My e-mails keep disappearing and tonight the message was to refresh my inbox.

This happened

A few times a week

== A couple of weeks ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wikiwide 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My web-site's navigation bar will not work in Firefox

My web-site's navigation bar will not work in Firefox. How do I make it work? This happened Every time Firefox opened == As soon as I loaded my web-site … (διαβάστε περισσότερα)

My web-site's navigation bar will not work in Firefox. How do I make it work?

This happened

Every time Firefox opened

== As soon as I loaded my web-site

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not recognize a redirect for my website

I have a business website and I have two domain names. I've set up a redirect but it's not working with Firefox. It works well in Internet Explorer. How do I fix this so … (διαβάστε περισσότερα)

I have a business website and I have two domain names. I've set up a redirect but it's not working with Firefox. It works well in Internet Explorer. How do I fix this so that Firefox users will be redirected to my website?

URL of affected sites

http://www.atstractorservices.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Verification text not working

this first happened on my local newspaper's site when trying to comment on stories and now while trying to open a gmail account. i can see the verification text/image but… (διαβάστε περισσότερα)

this first happened on my local newspaper's site when trying to comment on stories and now while trying to open a gmail account. i can see the verification text/image but when i type it in it says that it doesn't match. i might make a mistake typing from time to time, but not six, eight, or ten times in a row. if i go to ie i am able to comment on the newspaper stories without issue.

Ερώτηση από jamdanaur 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change the default rss reader?

When I subscribe to an rss feed, firefox launches bloglines automatically. I can't figure out how to change it to another reader or to have it ask for a preference. … (διαβάστε περισσότερα)

When I subscribe to an rss feed, firefox launches bloglines automatically. I can't figure out how to change it to another reader or to have it ask for a preference.

Ερώτηση από cdragin 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Sharpguy 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I find the IP address of an open page

I have had to move my site to a new web host. As I update DNS pointers, I want to know when they have resolved. It seems that the best way to do this is to look at the I… (διαβάστε περισσότερα)

I have had to move my site to a new web host. As I update DNS pointers, I want to know when they have resolved.

It seems that the best way to do this is to look at the IP address that the site resolves to. Since the pages are the same on the old and the new site, looking at them doesn't do it.

Is there an easy way in Firefox to get the IP address of the current page?

Ερώτηση από dynalt 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox request does not recognize a cookie that is present

Our application has been working for several years, but recently we got a lot of complaints from users that can no longer log in. Our app is set up to link a user to a wo… (διαβάστε περισσότερα)

Our application has been working for several years, but recently we got a lot of complaints from users that can no longer log in. Our app is set up to link a user to a workstation using a cookie (s)he receives on the first connection. Apparently, this cookie is nicely transferred to the workstation, and the user is requested to login again. At that point the request does not contain the cookie and the login is refused. Yet when looking in the cookie info, the cookie is present on the workstation. Has anyone any suggestions as to why this goes wrong?

Ερώτηση από pmuls 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 9 έτη πριν