Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

In a shared computer if i browse in private browsing mode whether it is possible to track my browsing history in the server system.

I am using a computer in my office which is a shared computer with the server so if i use the private browsing mode whether is it possible to track my browsing history in… (διαβάστε περισσότερα)

I am using a computer in my office which is a shared computer with the server so if i use the private browsing mode whether is it possible to track my browsing history in the server computer. I understand the private browsing mode will not save any browsing history in my system but my question is will the history save on the server computer or not.. please post me a detailed answer.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

If i use private browsing option on a sharing computer whether the datas will be saved on the server system.

when using private browsing if i open some sites or if i download any file on a shared computer whether the information will store or can be viewed on the server computer… (διαβάστε περισσότερα)

when using private browsing if i open some sites or if i download any file on a shared computer whether the information will store or can be viewed on the server computer

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox users cannot presently exercise choice, to opt-in or out of "data collected for improving services." As a result, Firefox is constantly dialing home, sometimes four times a day or more up to 48 times a day. There is some over-stepping and redunda

I understand the charter on this is to "check-in" once every time the program is turned on, and then once every 6 hours after that, or, once every 24 hours presumably. B… (διαβάστε περισσότερα)

I understand the charter on this is to "check-in" once every time the program is turned on, and then once every 6 hours after that, or, once every 24 hours presumably. But the phone-home-effect is over-stepping these basic parameters. If a user turns their browser off and then on, Firefox is still obligated to "check-in" even if it just checked in 3 minutes prior. If the coding is not pre-designed to overstep, or act excessively in a redundant focus, the instance of once every six hours or once every 24 hours, is still overmuch if a user has been doing this (non-voluntarily-participating) for 9 months or longer.


This happened

Every time Firefox opened

== This started when Firefox took up the initiative of "improving service. to end users" or similar idea, making the web safer for novice users, etcetera.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox using massive amount of memory. 300,000: WHY? and, how do I fix this?

Whenever I am using firefox ( daily) it seems to use up a huge amnount of memory. It uses so much that loading pages slows to a crawl, and so do any other applications I… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I am using firefox ( daily) it seems to use up a huge amnount of memory. It uses so much that loading pages slows to a crawl, and so do any other applications I am using. This happens even if I have only 2, or even 1 tab open. I am pretty sure I don't have any viruses-- although I admit I suppose this is possible--

but why would firefox be using this much memory/ space?

This happened

Every time Firefox opened

== a while now..

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I did this -- Windows 7 and Vista 1. Select the Start Menu in the Windows Taskbar. 2. In the Search box, enter the following: %APPDATA% 3. Press Enter. 4. From the Application Data folder, navigate to Local\VirtualStore\Program Files\Mozilla Firefox. 5. D

When I sign out of FF and want to go back in, I have to go through Task Mgr each time by deleting FF and then signing back in. I followed these directions -- Select the … (διαβάστε περισσότερα)

When I sign out of FF and want to go back in, I have to go through Task Mgr each time by deleting FF and then signing back in. I followed these directions -- Select the Start Menu in the Windows Taskbar. 2. In the Search box, enter the following: %APPDATA% 3. Press Enter. 4. From the Application Data folder, navigate to Local\VirtualStore\Program Files\Mozilla Firefox. 5. Delete the file xpicleanup.dat. 6. Restart Firefox. --- but I could not find Mozilla Firefox under 'Program Files'.

This happened

Every time Firefox opened

== about a week ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have a blue bar above the internet page tab that says "downloading the latest applications." It hasn't finished the downloading in the 2 weeks since I loaded Firefox. How do I get rid of it?

After I loaded Firefox and used it the 1st time, a blue bar appears above the internet page tab that says "Downloading the latest applications". No matter how long I lea… (διαβάστε περισσότερα)

After I loaded Firefox and used it the 1st time, a blue bar appears above the internet page tab that says "Downloading the latest applications". No matter how long I leave the internet and compute on, it never finishes downloading. And every time I restart Firefox, the same blue bar appears. How do I get rid of this?

This happened

Every time Firefox opened

== After I loaded Firefox the 1st time, and every time I open the Firefox browser.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

microsoft bing invasion

bing comes up when, for instance, I enter "amazon" in the address bar instead of taking me directly to Amazon.com. i can't find "bing" in any folders, remove programs in… (διαβάστε περισσότερα)

bing comes up when, for instance, I enter "amazon" in the address bar instead of taking me directly to Amazon.com. i can't find "bing" in any folders, remove programs in control panel (windows xp), the registry or FireFox add-ons.

This happened

Every time Firefox opened

== withing the last week

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why did you add plugin-container.exe it causes crashes on the computer runs without firefox running and uses 3.5 gigs of my memory

why did you start using plugin-container.exe. It is constantly causing crashes on my computer proven by when I install firefox 3.6.4 or .5 or .6. the program also freque… (διαβάστε περισσότερα)

why did you start using plugin-container.exe. It is constantly causing crashes on my computer proven by when I install firefox 3.6.4 or .5 or .6. the program also frequently uses 3.5 gigs of memory. When I remove firefox and install an older version that doesn't use it I have lots of memory left and no crashes.

This happened

Not sure how often

== when I installed firefox 3.6.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από nwerle 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can go on websites but can't load anything (software, youtube videos or megavideo...)

anytime i am on the internet, i just can't play online games, load videos, or simply watch them on youtube. Firefox says i have to install adobe player but i can't load i… (διαβάστε περισσότερα)

anytime i am on the internet, i just can't play online games, load videos, or simply watch them on youtube. Firefox says i have to install adobe player but i can't load it (there is a "loading error" message everytime i try).

This happened

Every time Firefox opened

== one or two months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Moved extensions to global, firefox doesn't start

I have Firefox installed in a linux-system, everything was working fine, then i moved all extensions to the global extensions folder, now the problem is, Firefox will not… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox installed in a linux-system, everything was working fine, then i moved all extensions to the global extensions folder, now the problem is, Firefox will not start unless i remove extensions.rdf in the profile-folder, no errormessage is shown, as soon as it starts it recreates extensions.rdf and then won't start the next time. I've already tried cleaning out the complete profile, which will work the first time firefox starts, but as soon as it has created extensions.rdf it will not start again.

This happened

Every time Firefox opened

== Moving extensions to global

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i upgrade my firefox to 3.6.4 but when i add some add-ons they tell me that i have 3.5.8 & i have to upgrade it ... i reinstalle 3.6.4 several time but still the same problem

i upgraded my firefox to 3.6.4 but when i add some add-ons it tell me that i have 3.5.8 & i have to upgrade it ... i reinstall 3.6.4 several times but still the same … (διαβάστε περισσότερα)

i upgraded my firefox to 3.6.4 but when i add some add-ons it tell me that i have 3.5.8 & i have to upgrade it ... i reinstall 3.6.4 several times but still the same problem ...

== 2-3 days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox makes me sign up for a google account everytime I want to comment on a blog. Why doesn't it remember my account?

I comment on a certain blog everyday and firefox never remembers my account. I just minimize or close firefox and it will make me sign up again even though I commented e… (διαβάστε περισσότερα)

I comment on a certain blog everyday and firefox never remembers my account. I just minimize or close firefox and it will make me sign up again even though I commented earlier in the day.

This happened

Every time Firefox opened

== I got a new HP laptop last winter.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I have just installed FF v 3.5.8 and it isn't saving my tabs on exit, checked the usual stuff in Options... No probs there.. Help :)

How do I fix this lack of tab saving? FF doesn't warn me either about all the tabs being open, but I checked the about:config entries and they are OK...

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox makes me Save documents when printing on a website and will not print directly from the website. How do I stop this?

When I am on a website on the internet and try to print, Firefox makes me Save the pages as a document and will not print directly from the website. This is very aggrava… (διαβάστε περισσότερα)

When I am on a website on the internet and try to print, Firefox makes me Save the pages as a document and will not print directly from the website. This is very aggravating. Any suggestions on how to stop this?

This happened

Every time Firefox opened

== Months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox give me a persistent error message about Chrome Registration?

Firefox gives me a consistent error when updating: "Firefox could not install this item because of a failure in Chrome Registration. Please contact the author about this … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox gives me a consistent error when updating: "Firefox could not install this item because of a failure in Chrome Registration. Please contact the author about this problem." Can't re-install Firefox, or get it to open without this message at least 6-7 times.

This happened

Every time Firefox opened

== I tried to update Firefox.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

To display this page, Firefox must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.

How do I stop Firefox from asking ("To display this page, Firefox must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was perf… (διαβάστε περισσότερα)

How do I stop Firefox from asking ("To display this page, Firefox must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.") when I try to go back to a previous page?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από chandan090 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reopen a thread on this forum after i accidentally clicked "this solved my problem"

I accidentally clicked on a "this solved my problem" in this forum, and now I can't re-open it. I don't want to simply post a duplicate thread because:- A) That would be… (διαβάστε περισσότερα)

I accidentally clicked on a "this solved my problem" in this forum, and now I can't re-open it. I don't want to simply post a duplicate thread because:-

A) That would be annoying B) It would give the impression that the problem was solved.

Original thread here:- https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/684156#threadId687462

This happened

Just once or twice

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

date of blog posting is missing but time stamp is there

On slopeofhope.com there is supposed to be a time and date stamp for each posting. I only get the time, not the date. This happened Every time Firefox opened == has alw… (διαβάστε περισσότερα)

On slopeofhope.com there is supposed to be a time and date stamp for each posting. I only get the time, not the date.

This happened

Every time Firefox opened

== has always been the case

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does is the Content tab in Preferences missing?

When I try to view the Content tab in Preferences, it shows the last tab I clicked on. For example, when I click on Tabs and then try to view the Content tab, it shows th… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to view the Content tab in Preferences, it shows the last tab I clicked on. For example, when I click on Tabs and then try to view the Content tab, it shows the Tabs tab.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν