Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open Firefox & choose a website from bookmarks & then want to close that particular website Firefox completely closes when the black x is hit on the toolbar showing the websites I've been on. Then I have to reopen firefox to get to any other websit

Firefox completely closes when I am done with a website. I then have to reopen Firefox for each website I want to go to. This happened Every time Firefox opened == I do… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox completely closes when I am done with a website. I then have to reopen Firefox for each website I want to go to.

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded Firefox the first time a month ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why when i open other website i cannot see any pictures

the website asialadyintroductions.com when i open it, i cannot see pictures of me and my fellow friends.. why URL of affected sites http://www.asialadyintroductions.c… (διαβάστε περισσότερα)

the website asialadyintroductions.com when i open it, i cannot see pictures of me and my fellow friends.. why

URL of affected sites

http://www.asialadyintroductions.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want my new tabs to open to my home page instead of being blank. Can't I have this???

When I open a new tab, I want it to open to my home page, not be blank. Seems so simple and obvious, but I've not figured out how to make it happen. Thanks!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Do I need to download the latest version?

I received a notification of a Firefox update. I clicked "restart Firefox" and the following message came -- you're running Firefox 3.5.11and for security reasons we reco… (διαβάστε περισσότερα)

I received a notification of a Firefox update. I clicked "restart Firefox" and the following message came -- you're running Firefox 3.5.11and for security reasons we recommend downloading the latest & greatest version. I assumed 3.5.11 is the latest version. Since I'm running it, what am I being asked to download?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have chosen a persona, but when I start up Firefox, Mozilla start page with Google shows, and persona is just barely visible only in the toolbar area. How do I get the persona to show, and not Google start-up page?

I checked out the Mozilla Personas, saw one I liked, and added on. When I start Firefox, the Mozilla start-up page shows as usual with Google on it. The Persona I chose… (διαβάστε περισσότερα)

I checked out the Mozilla Personas, saw one I liked, and added on. When I start Firefox, the Mozilla start-up page shows as usual with Google on it. The Persona I chose barely shows, and only in the Toolbars area at the top of the screen. Can I modify the start-up page to not show Google, and access Google another way, so that my Persona will show on the whole start-up page?

This happened

Every time Firefox opened

== I added-on Persona

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How extend bookmark drop-down menu?

Early Firefox versons allowed one to expand/elongate the drop-down menu when adding a bookmark. That capability is sorely missed - the drop-down window is way too short. … (διαβάστε περισσότερα)

Early Firefox versons allowed one to expand/elongate the drop-down menu when adding a bookmark. That capability is sorely missed - the drop-down window is way too short.

Ερώτηση από Seefahren 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a "hot key" for 'Print Preview'??

I'm tired of wasting paper when a job prints pages of hidden text. I need a hot key to bring up the 'print preview' so I can restrict the printing to specific pages and … (διαβάστε περισσότερα)

I'm tired of wasting paper when a job prints pages of hidden text. I need a hot key to bring up the 'print preview' so I can restrict the printing to specific pages and not the junk that I don't want.

Ερώτηση από pmcferrin 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF always opens in 2nd monitor

I have dual monitors and occasionally set my 2nd monitor as the primary when testing software. On reverting back to use my 1st monitor as primary (using display settings)… (διαβάστε περισσότερα)

I have dual monitors and occasionally set my 2nd monitor as the primary when testing software. On reverting back to use my 1st monitor as primary (using display settings) I find FF disregards the changed setting and always opens on the second monitor. Reboot does not resolve the problem. All other apps open in primary.

Any way to resolve this?

Ερώτηση από balgay 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

trying to remove mis-spelled word from dict. In library>application support I do not have a firefox folder...on mac

on a mac....I added a mis-spelled word to firefox dict. I found tutorials for how to remove. Following these, I went into library>application support and I don't hav… (διαβάστε περισσότερα)

on a mac....I added a mis-spelled word to firefox dict. I found tutorials for how to remove. Following these, I went into library>application support and I don't have a firefox folder there. I also used finder to look for the persdict.dat file and nothing. Help please.

Ερώτηση από kytsrfr 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My harddrive is put in other computer which doesn't start from my org harddrive, but from its own harddrive. No addons, bookmarks or passwords are showing up

My original harddisk is now called "G" (with partitions H&I). System not able to start from "G". Starts from "C". All original settings and programs still on G. How … (διαβάστε περισσότερα)

My original harddisk is now called "G" (with partitions H&I). System not able to start from "G". Starts from "C". All original settings and programs still on G. How I get my addons, bookmarks or passwords again in Firefox? Message sent from different comp, so FFversion and pluginsnot right

Ερώτηση από ceesklerk 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Main page loads at half height on Firefox startup - all other items such as side bar and toolbars load correctly. Adjusting height manually retains setting for all browsing in session but does not remember setting on close down.

Adjusting height manually retains setting for all browsing in session but does not remember reset on close down. Something has been clicked inadvertently but do not kn… (διαβάστε περισσότερα)

Adjusting height manually retains setting for all browsing in session but does not remember reset on close down. Something has been clicked inadvertently but do not know what or how as Firefox was working correctly a couple of days ago. Version 3.6.3. Assistance please

Ερώτηση από tony3943 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot view flash files after 3.6 update OpenSUSE 11.2

Firefox automatically updates to 3.6 when I reboot and I can no longer view flash files. When I reload 3.5.11 everything works fine until I reboot, then Firefox automatic… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox automatically updates to 3.6 when I reboot and I can no longer view flash files. When I reload 3.5.11 everything works fine until I reboot, then Firefox automatically reloads 3.6 :-( Is there any way to turn off the auto update, this is a suck ass feature! Also, some web pages are not rendered correctly. You may want to test your software a little more before you push it on to us.

Ερώτηση από 2Fry 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does the page in Firefox not show the page in the webhost's server?

I am a website designer. I have on my computer Linux's Krusader file manager, with which I am able to copy files to my web host's server. Normally, when I do this, the pa… (διαβάστε περισσότερα)

I am a website designer. I have on my computer Linux's Krusader file manager, with which I am able to copy files to my web host's server. Normally, when I do this, the page appearing on Firefox accurately reflects a change I have made and copied to the web host's server. Lately, the page showing on Firefox is only the old page, without the change; and my clearing the cache, exiting Firefox and coming back in has made no difference.

Ερώτηση από PASTORFWR 9 έτη πριν

Απάντηση από PASTORFWR 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does the page in Firefox not show the page in the webhost's server?

I am a web site designer. I have on my computer Linux's Krusader file manager, which allows me to copy files to my web host's server. Normally, when I do that and have re… (διαβάστε περισσότερα)

I am a web site designer. I have on my computer Linux's Krusader file manager, which allows me to copy files to my web host's server. Normally, when I do that and have renewed the page on Firefox, the page showing in Firefox accurately reflects the change that I have copied to my web host's server. Lately, regardless of clearing the cache, exiting Firefox and coming back in, the page showing on Firefox continues to be the old page without the change.

Ερώτηση από PASTORFWR 9 έτη πριν

Απάντηση από PASTORFWR 9 έτη πριν