Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Websites Flag Firefox as very old version

I keep getting notifications from certain web sites that my Firefox is an old, out of date version. Finally, the CarMax website gave me the same message, noting that my v… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting notifications from certain web sites that my Firefox is an old, out of date version. Finally, the CarMax website gave me the same message, noting that my version was 32. I have 47.0.1. I’ve had similar (but less helpful) such messages on Facebook and YouTube.

When I deactivate all of my plug-ins, the message goes away on CarMax but still appears in YouTube and Facebook. YouTube note:

“Oops, your web browser is no longer supported. YouTube works with a wide range of browsers. However, if you'd like to use many of our latest and greatest features, please upgrade to a modern, fully supported browser.

Find the latest versions of our supported browsers below.

This message is based on the the user agent string reported by your browser. Any extensions and plugins you have installed might modify the user agent string. We received:

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114; WUID=16050eb2ed773b0ffff0c635fd7e2b58; WTB=114) Gecko/20100101 Firefox/32.0,gzip(gfe) "

I'm using Win10 on a late model Alienware desktop.

Thoughts? And can anyone tell me what this information from YouTube means?

Thanks.

Ερώτηση από WSC3 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Installed version 46. Cannot find libgtk-3.so.0. Don't have system privileges.

I just installed FF 46 under CentOS 6.5. I don't have libgtk-3.so.0 installed so FF crashes: XPCOMGlueLoad error for file /home/user1/firefox/libmozgtk.so: libgtk-3.so.0:… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed FF 46 under CentOS 6.5. I don't have libgtk-3.so.0 installed so FF crashes:

XPCOMGlueLoad error for file /home/user1/firefox/libmozgtk.so: libgtk-3.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Couldn't load XPCOM.

Also, how can I get rid of Foxit PDF reader - nothing seems to work (even if I set evince as the program to open .pdf files)?

TIA.

Ερώτηση από dpop 4 έτη πριν

Απάντηση από James 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Install Sync Server 1.5 on Qnap NAS?

Hi All. I'm trying to install the firefox sync server on my qnap (x86 processor with a Embedded Linux ... with QTS 4.2 firmware ) server but i'm getting some problems... … (διαβάστε περισσότερα)

Hi All.

I'm trying to install the firefox sync server on my qnap (x86 processor with a Embedded Linux ... with QTS 4.2 firmware ) server but i'm getting some problems...

After installing Sync Server 1.5 qpkg from http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=320&t=116178

I'm getting this error when I try to reach http://[Public url]:5000/token/1.0/sync/1.5:

{"status": "error", "errors": [{"location": "body", "name": "", "description": "Unauthorized"}]}

Many thanks pjgmte

Ερώτηση από pjgmte 5 έτη πριν

Απάντηση από pjgmte 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove the search engine on my New Tabs page?

Hello, a year or two ago I spent hours trying to find an answer to this question and I did manage to do it, but sadly a couple weeks back I had an unplanned data loss, an… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

a year or two ago I spent hours trying to find an answer to this question and I did manage to do it, but sadly a couple weeks back I had an unplanned data loss, and I'm unable to find any solution to my problem anymore.

By 'search engine on my New Tabs page', I mean the dialogue box with search engine of choice that wasn't there in earlier version of FireFox. I want it gone. Not changed to Yahoo, Bing or anything else - just gone.

If I recall, the solution was to go to about:config and change some parameters to ones that would make the thing not appear at all (rather than remove it entirely), but if you know how to have it gone not only visually, but also formally, I'm obviously fine with this solution too.

Ερώτηση από justanotherfirefoxuser 5 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I switch from X to a text console (VT), Firefox stops working after a few seconds

Scenario: I have a huge webpage which takes a minute or so to load. When I switch to another tty to do something else there, and then return to X after a while, Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Scenario: I have a huge webpage which takes a minute or so to load. When I switch to another tty to do something else there, and then return to X after a while, Firefox has still not completed the task. Running "top" on the VT shows near 100 % CPU usage for the Firefox process for a few seconds, but after that, this figure drops to zero.

This seems not to be a problem with X --- I can happily do the same thing with, e.g., QGIS. So far, Firefox seems to be the only exception.

What can I do to prevent Firefox from stopping in this situation?

Regards, T.

Ερώτηση από toomas 5 έτη πριν

Απάντηση από guigs 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Presonus Studio One will not let me play downloaded videos from unplug, message reads "The License Has Not Been Issued For this Computer", Sudio ONe Logo appear

I downloaded a video from my own myspace page using the Firefox Unplug Addon. It saved to my files, but when I try to open it, I get a message that says, "A license has n… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded a video from my own myspace page using the Firefox Unplug Addon. It saved to my files, but when I try to open it, I get a message that says, "A license has not been issued for this computer". When I click "ok", it brings me to the Presonus Sudio One block asking me to purchase a license now. Actually, a license has been issued for this computer, and I understand this is an issue with Presonus customers not getting properly established with the licensing of their product. But it should not stop me from playing my own videos on my own computer.

Ερώτηση από myrabroussard 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

automatic update prevention

I just opened Firefox and read: "Congratulations! You just updated Download Helper." I don't want to "just update" ANYTHING. How do I undo that and prevent it happenin… (διαβάστε περισσότερα)

I just opened Firefox and read: "Congratulations! You just updated Download Helper." I don't want to "just update" ANYTHING. How do I undo that and prevent it happening again?

Ερώτηση από min2010 5 έτη πριν

Απάντηση από Bobby R. 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Making a large download, And accidentaly canceled it

I have been making a large download for the last 14 hours, And I accedentaly canceled it. Is there any way to resume it? I dont want to restart a download that took 15 H… (διαβάστε περισσότερα)

I have been making a large download for the last 14 hours, And I accedentaly canceled it. Is there any way to resume it? I dont want to restart a download that took 15 Hours!

Ερώτηση από roger0324 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how can i browse when website server are very busy

hello support agent, I'm face a problem. in work time on http://indianvisa-bangladesh.nic.in/visa/ (Indian visa appointment time) (BST 08:30:00 to 08:40:00) may be this … (διαβάστε περισσότερα)

hello support agent, I'm face a problem. in work time on http://indianvisa-bangladesh.nic.in/visa/ (Indian visa appointment time) (BST 08:30:00 to 08:40:00) may be this time server was very busy or overloaded. but at this time someone get access on this website and done his task. just now i want to know some question : 1. Have any premium version of Mozilla ? 2. which IP or Port can i use for instant access without any error. (many time show"The connection was reset The connection to the server was reset while the page was loading" but this time i can access any other website) 3. can you tell me how can i get smoothly access on http://indianvisa-bangladesh.nic.in/visa/ this site without any problem during server busy time.

just waiting for kind response thanks Sobuj

Ερώτηση από sobuj 5 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pop up blocker exception list isn't saving

When I close firefox and open it again the allowed list is empty. I've marked it as don't notify me when a site tries to redirect and I've turned off add-ons but still w… (διαβάστε περισσότερα)

When I close firefox and open it again the allowed list is empty.

I've marked it as don't notify me when a site tries to redirect and I've turned off add-ons but still when I reopen firefox the list is empty.

I've tried adding to the list manually and then via the drop down allow this site that option that's at the top of the page that's still blocked.

I can find others with problems but they don't lose the list when firefox shuts down.

Any ideas?

THanks

Ερώτηση από carltonbp 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to backup my old surf HISTORIES and restore to my new Operation System !

I want to backup my old surf HISTORIES from my Windows and restore to my new Linux Firefox ! Not Bookmarks !! I mean every single Surfing histories and Click Detector !… (διαβάστε περισσότερα)

I want to backup my old surf HISTORIES from my Windows and restore to my new Linux Firefox ! Not Bookmarks !!

I mean every single Surfing histories and Click Detector !

Ερώτηση από HeinHtet 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Swap bookmarks menu with bookmarks 'star' button.

There are a lot of answers out there about getting rid of the star button on the new bookmarks menu button, and I share their frustration. However, my complaint is that I… (διαβάστε περισσότερα)

There are a lot of answers out there about getting rid of the star button on the new bookmarks menu button, and I share their frustration. However, my complaint is that I don't like the star button being on the left of the dual button. Is there a way to swap the star button and the dropdown menu buttons? To clarify, I want to keep the dual button, but I want the dropdown menu button on the left, and the "Bookmark This Page" star button on the right.

Here is an image to also help clarify what I am looking to move.

http://imgur.com/CfQrJ6o

I appreciate any help you can offer!

Ερώτηση από JazzSax7 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of the title words and only have icons on the bookmarks toolbar?

The title words are too long and take up too much space, so I have to go to a drop down on the right to see the rest of my bookmarks - it's annoying, when I already know … (διαβάστε περισσότερα)

The title words are too long and take up too much space, so I have to go to a drop down on the right to see the rest of my bookmarks - it's annoying, when I already know who they are, I don't need to see the words....Thanks for any help.

Ερώτηση από anniecan 6 έτη πριν

Απάντηση από alan_r 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Privacy settings can't be saved!

I go to "Settings". On the "privacy" in "history" written "Firefox: will remember the story." Change to "Use custom settings ...". Click OK. Then again I go to "Settings"… (διαβάστε περισσότερα)

I go to "Settings". On the "privacy" in "history" written "Firefox: will remember the story." Change to "Use custom settings ...". Click OK. Then again I go to "Settings". And, behold, there it is written: "Firefox: will remember the story," that is, the settings are not changed, even though I changed them. What am I doing wrong and how to fix it, please show me.

Ερώτηση από Katerika87 6 έτη πριν

Απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks toolbar has disappeared

Have always had a toolbar across top of screen under url box with my most used sites. It recently disappeared and now I can only access them via drop down list

Ερώτηση από cbmurphys 6 έτη πριν

Απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when is the dailymotion thumbnail problem going to be fixed

In Dailymotion, the thumbnails are blacked out even with the age gate off. I have tried all the fixes found here in the support, but none of them work. It all started wit… (διαβάστε περισσότερα)

In Dailymotion, the thumbnails are blacked out even with the age gate off. I have tried all the fixes found here in the support, but none of them work. It all started with the last update of firefox, so I assume it has something to do with that. Dailymotion works fine in IE and other browsers. Firefox is the only one with the problem. I would like to get it resolved if anyone can help.

Ερώτηση από donr812 6 έτη πριν

Απάντηση από donr812 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to remove avira safesearch from my new tab?

I Installed Avira Antivirus and its not good for my PC I Uninstalled, Add On I Delete It but in the Browser Firefox The new tab always show Avira Safe Search how to remov… (διαβάστε περισσότερα)

I Installed Avira Antivirus and its not good for my PC I Uninstalled, Add On I Delete It but in the Browser Firefox The new tab always show Avira Safe Search how to remove it? Thanks.

Ερώτηση από Simon Peter Naudi 6 έτη πριν

Απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Everytime I try to click on a tab Firefox prevents it to open unless I check "Allow"

"Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page" "Allow" How do I eliminate this from happening. I want them to open automatically … (διαβάστε περισσότερα)

"Firefox prevented this page from automatically redirecting to another page" "Allow"

How do I eliminate this from happening. I want them to open automatically

Ερώτηση από Gordy M 6 έτη πριν

Απάντηση από Chandan_Baba 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I got a virus that installed a proxy on my PC!

Last night I was installing a software and it tried to install SEVERAL viruses on my pc that I successfully managed to stop the installation. But I got another serious th… (διαβάστε περισσότερα)

Last night I was installing a software and it tried to install SEVERAL viruses on my pc that I successfully managed to stop the installation. But I got another serious threat that I want to know whether it's still there and how can I get rid of it.

When I opened the software I was trying to install, it automatically opened a new tab on my Firefox opened window and in that same instant I knew something wrong was happening. The thing is that it loaded some pages in the same tab, using a full redirection so I couldn't go back to them and it ended in a modified Google (www.google.com/"something"). The thing is that I tried to go to the download page and Firefox started telling me THAT IT DIDN'T EXIST, then I knew something heavy was going on. I used the Reset tool (about:support) and parts of the virus got lost in the process. But the thing is that even when Firefox is set to start at https://www.google.com.uy or even when I put the blank page option for starting, it ALWAYS redirects me to the page of the virus ( http://www.istartsurf.com/?type=sc&ts=1412823435&from=sky&uid=WDCXWD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EHK4239242392 ) and if I then open another tab/window without closing the main, it justs do as I configured it (home: google, new page: blank).

Since I already reset Firefox, I want to know whether I should use another mechanism (likely deleting the entire ...\AppData\Roaming\Mozilla folder) or just reinstalling Firefox? I have already passes a full scan of my PC with AVG Internet Security 2015 (found 23 virus on the virus main folder and some Windows folders) and passed Ccleaner against every Firefox component.

If I forget about adding anything, please let me know.

Ερώτηση από camilobloooddrunk 6 έτη πριν

Απάντηση από CoryMH 6 έτη πριν