Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

missing navigation bar

My home page is msn.com, I select hotmail and a new window appears, however it is missing the navigation bar. I reset my toolbars, I entered safe mode and reset them, I … (διαβάστε περισσότερα)

My home page is msn.com, I select hotmail and a new window appears, however it is missing the navigation bar. I reset my toolbars, I entered safe mode and reset them, I disabled add-ons but nothing restores them. When I exit hotmail that window still does not have the navigation bar. I updated firefox and still nothing. I'm running 3.6.8. It seems to relate to the hotmail selection

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729) FBSMTWB

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get to my "lost" bookmarks in less than 5 minutes?

Firefox upgraded my system without my permission. Now the last bookmark, with my most recent searches, is missing. I don't have hours and hours to go through hundreds o… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox upgraded my system without my permission. Now the last bookmark, with my most recent searches, is missing. I don't have hours and hours to go through hundreds of articles looking for the "secret" to where you hid them. Put them back and leave my system alone.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Having trouble with Tiscali/TalkTalk site when accessed with 'FireFox', can't 'reply' to emails or report 'spam', other functions seem ok

Having trouble with Tiscali/TalkTalk site when accessed with 'FireFox', can't 'reply' to emails or report 'spam', other functions seem ok This happened Every time Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Having trouble with Tiscali/TalkTalk site when accessed with 'FireFox', can't 'reply' to emails or report 'spam', other functions seem ok

This happened

Every time Firefox opened

== On/Off few months now all time

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox frequently crashes on any page, maybe because of plugin-container.exe

Firefox seems to be randomly crashing with no regard to what page I view. It can be anything from a Google results page to a page with multimedia playing. Every time, I g… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox seems to be randomly crashing with no regard to what page I view. It can be anything from a Google results page to a page with multimedia playing. Every time, I get the same crash report, but I don't know how to fix the problem. To my knowledge, I have removed all unnecessary plug-ins and add-ons.

Firefox has also been running unusually slow and often freezes on web pages for several minutes. I have FF set to clear all my browsing data when I close it.

Crash ID(s)

172ba950-7f4e-4f07-bb59-2f71c2100726,

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

need to talk with live person

typing is very slow. caps dont work. hp technical support believes i may have a virus This happened Not sure how often == friday july 24 2010 … (διαβάστε περισσότερα)

typing is very slow. caps dont work. hp technical support believes i may have a virus

This happened

Not sure how often

== friday july 24 2010

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why the hell does Firefox automatically update itself after I specifically turned off automatic updates?!?!?!?!??! 3 profiles with all of my bookmarks are gone. Never using this browser again!!!!!!

Removed profanity. Please read the rules and guidelines at https://support.mozilla.com/en-US/kb/Forum+and+Chat+Rules+and+Guidelines - FF4L Issue I have another kind of pr… (διαβάστε περισσότερα)

Removed profanity. Please read the rules and guidelines at https://support.mozilla.com/en-US/kb/Forum+and+Chat+Rules+and+Guidelines - FF4L

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

Firefox version

3.0.19

Operating system

PPC Mac OS X 10.4

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; en-US; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031218 Firefox/3.0.19

Plugins installed

 • -Netscape Navigator Default Plug-in
 • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Shockwave Flash 10.0 r22
 • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
 • DivX Browser Plug-In: Plays DivX video in your browser!
 • Macromedia Shockwave for Director Netscape plug-in, version 10.1.1
 • Java 1.3.1 Plug-in
 • Java 1.3.1 Plug-in (CFM)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από logos17 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't I access my browsing history?

very simply, when I use the pull down tab to view my browsing history, there is no history shown, and I know I have history from today, and more than that, I probably hav… (διαβάστε περισσότερα)

very simply, when I use the pull down tab to view my browsing history, there is no history shown, and I know I have history from today, and more than that, I probably have a month's worth of browsing that I would like to access.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since being set up with Firefox, I have been unnable to access the icon at the bottom of monitor, for zooming in or out to change size etc.,

When I was with Internet Explorer, at the bottom right of the monitor, I had an icon enableing me to zoom in and out, and enlarge text, I can not find this with Firefox. … (διαβάστε περισσότερα)

When I was with Internet Explorer, at the bottom right of the monitor, I had an icon enableing me to zoom in and out, and enlarge text, I can not find this with Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

== Recently, when Sympatico set me up with Mozilla Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Since when does typing a sitename in Nav Window and entering get a BING search, and how to STOP?

I am used to typing a site-name into the navigation window, hitting "ENTER" and going to that website. Example: i Type in "Amazon", hit "ENTER" and I go to immediately to… (διαβάστε περισσότερα)

I am used to typing a site-name into the navigation window, hitting "ENTER" and going to that website. Example: i Type in "Amazon", hit "ENTER" and I go to immediately to Amazon. Now, since the last update, it does a Bing search. I don't WANT a Bing search, and if I did, I'd go to Bing myself.

This happened

Every time Firefox opened

== It just started after a recent update.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.6 for Mac 10.4.11 crashes before it opens

I updated my firefox to the latest 3.6.6. Unfortunately, it crashes before it opens. Why? It would not even give me a crash ID number because it never opens at all. T… (διαβάστε περισσότερα)

I updated my firefox to the latest 3.6.6. Unfortunately, it crashes before it opens. Why? It would not even give me a crash ID number because it never opens at all. The older version of firefox works though.

Crash ID(s)

00000

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Print jobs are missing content

I'm using Vista and Firefox and an hp deskjet f4180. When I try to print an email it only will print certain fields, resulting in printed pages without the message. … (διαβάστε περισσότερα)

I'm using Vista and Firefox and an hp deskjet f4180. When I try to print an email it only will print certain fields, resulting in printed pages without the message.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Giant right click menus.

This picture should explain it. http://i.imgur.com/LEycC.png From right clicking. This happened Not sure how often == Probably the latest version of Firefox, when all t… (διαβάστε περισσότερα)

This picture should explain it.

http://i.imgur.com/LEycC.png

From right clicking.

This happened

Not sure how often

== Probably the latest version of Firefox, when all the other issues cropped up.

Ερώτηση από thehyecircus 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when i search on the search bar it also creats a search on my g mail

when i search in search bar i also get the same search on my gmail acct This happened Every time Firefox opened == last week … (διαβάστε περισσότερα)

when i search in search bar i also get the same search on my gmail acct

This happened

Every time Firefox opened

== last week

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

'google-analytics' keeps coming up and i cannot access 'big fish games'

I am trying to access the bigfish games website but am unable to get in as 'google-analytics' keeps coming up. There is initial success but then it goes to a blank screen… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to access the bigfish games website but am unable to get in as 'google-analytics' keeps coming up. There is initial success but then it goes to a blank screen and says it is waiting for 'google-analytics'

URL of affected sites

http://bigfishgames.com

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

release 3.6.6. for Mac OS X will not download and does not follow the images presented on Mozilla site

I have tried (unsuccessfully) to download the 3.6.6 version for a Mac OS X. My prompts do not match what is provided on the site, and whichever selection (open/save) doe… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried (unsuccessfully) to download the 3.6.6 version for a Mac OS X. My prompts do not match what is provided on the site, and whichever selection (open/save) does not work. It is downloading as a .dmg file, but when downloaded it is not recognised. At present I am on version 3.0. I would really appreciate any help.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently. We have downloaded latest version of Firefox, 3.6, and the problem is still there.

Firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently. We have downloaded latest version of Firefox, 3.6, and the problem is still there … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently. We have downloaded latest version of Firefox, 3.6, and the problem is still there

URL of affected sites

http://us.mg201.mail.yahoo.com/dc/launch?.partner=vz-acs&.gx=0&.rand=8n9ng1ok4dl52

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 11 έτη πριν