Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Wish to change default language

I want English as default language (FireFox for Mac) Preferences / Content / Choose a language It is set to English Yet on Googling it appears to be Polish How do I chang… (διαβάστε περισσότερα)

I want English as default language (FireFox for Mac) Preferences / Content / Choose a language It is set to English Yet on Googling it appears to be Polish

How do I change that ?

Ερώτηση από minkowski 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

YouTube videos won't play.

I have Firefox 18. I have the latest Adobe Flash installed (after doing a full uninstall and reinstall). I have cleared the cache, cookies, etc. No matter what I try, You… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 18. I have the latest Adobe Flash installed (after doing a full uninstall and reinstall). I have cleared the cache, cookies, etc.

No matter what I try, YouTube videos will not play in Firefox. I always get the same message:

"An error occurred. Please try again later."

If I copy the exact same link into Explorer (which I normally detest using) it plays perfectly. So clearly the fault lies with Firefox.

What can be done to fix this bug?

Ερώτηση από AdamTaylor 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can I change search engine when typing in address bar?

If I type a search in the address bar, I am automatically transferred to google. Can this be changed or am I stuck with google? I know I can select one in the upper righ… (διαβάστε περισσότερα)

If I type a search in the address bar, I am automatically transferred to google. Can this be changed or am I stuck with google? I know I can select one in the upper right. Thank you.

Ερώτηση από msgtedret 7 έτη πριν

Απάντηση από John99 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I istall the latest version of Flash player, I get a plugin

When I install the latest version of Flash Player(11.6.602.171), I get a firefox plugin. Why am I not receiving the Flash Player instead? OS is vista home premium, fire… (διαβάστε περισσότερα)

When I install the latest version of Flash Player(11.6.602.171), I get a firefox plugin. Why am I not receiving the Flash Player instead? OS is vista home premium, firefox v.18

Ερώτηση από Karla Pudenz 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to set new tab page to blank

I am new to firefox and a lot of learning to take in.we had IE8 with lots of problems so went to firefox.gets confusing for us at times as we don't know a lot about compu… (διαβάστε περισσότερα)

I am new to firefox and a lot of learning to take in.we had IE8 with lots of problems so went to firefox.gets confusing for us at times as we don't know a lot about computers.don't know how to get back of browser,things we had before:eg. page,i did get print,cut,copy,paste ok.don't have internet options on browser..but what really is frustrating,i have read many times how to get a blank page up when you click on a new tab above add.bar.all we get is this box that says.. server not found..with a bunch of foreign symbols.im tired of looking.suggestions? please tell us in easy terms.tks so much..we are using firefox mozilla 18.01 tks cheryl

Ερώτηση από casinorose 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Completely disable "this plugin is vulnerable and should be updated" page.

Is there a way to either completely disable this check, or allow a global pass for all websites? I am aware that I can add individual websites by clicking the icon in the… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to either completely disable this check, or allow a global pass for all websites?

I am aware that I can add individual websites by clicking the icon in the location bar and telling it to always load plugins to that particular site, however for the particular project I am configuring firefox for this is unfortunately not an option - if I can't turn this off I will need to look into other browser options which would be an incredible pain as right now the setup is perfected minus this one point.

I have had a look in the about:permissions page and the only option there for Plugins is 'Allow' or 'Always ask'. I have this set to allow but clearly that the above warning is not influenced by this.

Ερώτηση από sparcrypt 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get rid of the new tab Delta Search?

I installed a program and it would only install with Delta Search. I reset my homepage to Google but whenever I open a new tab it takes me to the search for Delta, help? … (διαβάστε περισσότερα)

I installed a program and it would only install with Delta Search. I reset my homepage to Google but whenever I open a new tab it takes me to the search for Delta, help?

Ερώτηση από supersmew 7 έτη πριν

Απάντηση από Vindaver 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to fix ssl_error_bad_cert_domain

I am constantly getting This Connection is Untrusted (Error code: ssl_error_bad_cert_domain). At the moment it says that google is receiving a facebook certificate. It co… (διαβάστε περισσότερα)

I am constantly getting This Connection is Untrusted (Error code: ssl_error_bad_cert_domain). At the moment it says that google is receiving a facebook certificate. It constantly bothers me and it happens frequently and randomly. It happens and then go away after a short amount of time. If I add an exception, I can't access google at all and will always be re-directed to facebook. I don't know how to fix this stupid error.

Ερώτηση από goedorsa 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I open a file with the Firefox browser?

I'm trying to create an HTML document with Notepad, and my text book told me what to type, to save the file, and then to open it with the Firefox browser. I can't figure … (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to create an HTML document with Notepad, and my text book told me what to type, to save the file, and then to open it with the Firefox browser. I can't figure out how to do this.

Ερώτηση από tulsabravo 7 έτη πριν

Απάντηση από Epicaleb 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloaded latest VLC Web Plugin ver but Firefox still show old version

Downloaded VLC Web Plugin Version 2.0.5.0 and rebooted and restarted Firefox. Firefox Plug Ins still shows old version 2.0.2.0. When I check Firefox for latest version is… (διαβάστε περισσότερα)

Downloaded VLC Web Plugin Version 2.0.5.0 and rebooted and restarted Firefox. Firefox Plug Ins still shows old version 2.0.2.0. When I check Firefox for latest version is says 2.0.2.0 is the latest and I'm up to date.

When I open VLC as a standalone it comes up as version 2.0.5.0.

Why is Firefox not incorporating the correct version?

Ερώτηση από jhep3304 7 έτη πριν

Απάντηση από TheOldFox 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

if i close a tab accidentally how can i get it back instantly

guys i accidentally closed one of tabs i was browsing accidentally i closed it rather than another is there any way to restore it please help me. Thanks in advance … (διαβάστε περισσότερα)

guys i accidentally closed one of tabs i was browsing accidentally i closed it rather than another is there any way to restore it please help me. Thanks in advance

Ερώτηση από Shakt! 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I reset the DEFAULT zoom view in Firefox at 125%, like IE, so I don't have to reset it every time ?

How can I reset the DEFAULT zoom view in Firefox at 125%, like IE, so I don't have to reset it every time ? I have seen this question asked previously and it seems there … (διαβάστε περισσότερα)

How can I reset the DEFAULT zoom view in Firefox at 125%, like IE, so I don't have to reset it every time ?

I have seen this question asked previously and it seems there is no answer.

I know that one can change each individual web page (that reset defaults back to 100%) and, alternatively and apparently one can load an add-on to fix the default size at Full Zoom.

... But any hints on how to achieve a DEFAULT 125% zoom would be much appreciated.

Ερώτηση από silverfox5678 7 έτη πριν

Απάντηση από iamjayakumars 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube videos freeze, audio keeps playing. As long as I keep moving my cursor, it play ok. What's wrong?

This seems to happen on all Youtube video's I play. I don't know about other videos because I seldom view any others. When the video freeze happens the download bar is … (διαβάστε περισσότερα)

This seems to happen on all Youtube video's I play. I don't know about other videos because I seldom view any others. When the video freeze happens the download bar is always ahead of the play bar so I don't think download is the problem. However, when the freeze happens, the download bar stops moving. When the play bar catches up to the download bar, the audio stops also. If I move my cursor, the video and audio start playing again. As long as I keep my cursor moving, the video plays fine. I am using Firefox 18.0.1. Computer is an HP dv6-1350us with dual processors. OS is Windows 7. I also use Chrome at times and the freeze doesn't happen on Chrome.

Ερώτηση από vearlbible 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I see the date a site was visited in History?

I'm trying to find a site that I visited on as specific date on Feb 11. I have the option to search by "This month," but that just shows me everything I've been to this m… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to find a site that I visited on as specific date on Feb 11. I have the option to search by "This month," but that just shows me everything I've been to this month--I can't see things specifically from Feb 11.

Ερώτηση από michael.olsen03 7 έτη πριν

Απάντηση από michael.olsen03 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i remove "ads by coupon drop down" from my browser? i never installed it and it is not an add-on. it is not in my add/remove programs list either.

also, there are always unlined text throughout all the web pages i visit, that allows an ad to show up to be clicked on if the mouse is placed on the underlined word. … (διαβάστε περισσότερα)

also, there are always unlined text throughout all the web pages i visit, that allows an ad to show up to be clicked on if the mouse is placed on the underlined word.

Ερώτηση από pgordin 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube playlist videos won't play continuously anymore

I have Win 7 and FF 18.0.1 The problem I am having is recent as this used to work okay. When I go to Youtube and want to play a playlist of videos continuously it doesn'… (διαβάστε περισσότερα)

I have Win 7 and FF 18.0.1 The problem I am having is recent as this used to work okay.

When I go to Youtube and want to play a playlist of videos continuously it doesn't play continuously anymore. When the video page appears it appears with a bold red circle and a backslash in it and as soon as I hover my mouse over video part of the page the red circle disappears then I have to click on the play button in the center of the video page to get it to play. Then it plays that video and stops. Then I have to go through the same thing again to get the next video to play when all of the videos should play continuously until all are played and that is that way it used to work until just recently. I am guessing that I added a FF add on that is causing this problem. This has been going on for a few weeks and I thought nothing about it until today when I tried to play a continuous circuit of videos and now I don't remember what add ons I recently added. Of course I don't know that a FF add on is causing this problem. I can play the same playlist of videos with Internet Explorer and they play continuously the way they are supposed to play.

Ερώτηση από jimeee1931 7 έτη πριν

Απάντηση από jimeee1931 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Zooming in and out of website windows not uising a mouse - pc windows 7

I'm not using a mouse on my laptop. Every once in a while the window zoom in or out because a finger is hanging over the touch pad. How do I zoom in and out in order to c… (διαβάστε περισσότερα)

I'm not using a mouse on my laptop. Every once in a while the window zoom in or out because a finger is hanging over the touch pad. How do I zoom in and out in order to control the size in the window?

Ερώτηση από JRStef 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Change your update new default search engine from ASk.com back to Google

I have tried to change ASk.com as my default search engine. Not tab in upper right corner. Large center space on home page. Really don't like ASK and would prefer Goog… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried to change ASk.com as my default search engine. Not tab in upper right corner. Large center space on home page. Really don't like ASK and would prefer Google. I have read over your info, tried tutorials. Just don't understand or see how to make change back to Google after update. your help will be appreciated.

Ερώτηση από charlesdic 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to allow secure connections with sites I trust?

I just updated to the latest version of Firefox (18.0.1) and I find that I can no longer navigate to fully half of the sites I used to, such as Gmail and Facebook. Most … (διαβάστε περισσότερα)

I just updated to the latest version of Firefox (18.0.1) and I find that I can no longer navigate to fully half of the sites I used to, such as Gmail and Facebook. Most of the sites I go to now don't even look right, they just display text, no UI. Even as I type this up, there's only text. I tried to use Firefox's own tool to find which plugins I had installed, and it gave me the same "This connection is untrusted" message. Most of the sites I got to allow me to make an exception, but Gmail doesn't, nor does the Firefox plugin page. I've used Firefox for years but this is the first time I've ever had an issue like this.

Ερώτηση από xandor1131 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν