Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF17 - download button changes size

The download button at first looks ok until you click on it, its size gets bigger: http://cl.ly/image/0x0R3p1X3H0u Is it a bug? … (διαβάστε περισσότερα)

The download button at first looks ok until you click on it, its size gets bigger:

http://cl.ly/image/0x0R3p1X3H0u

Is it a bug?

Ερώτηση από iibpmii 9 έτη πριν

Απάντηση από ideato 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

addon list not loading in Firefox 17 after update

Running FF beta 17 - I go to tools & click addons. Nothing happens - will not open. clicked control/shift/a = same fail. sorry - I cleared cache/cookies + used avg pr… (διαβάστε περισσότερα)

Running FF beta 17 - I go to tools & click addons. Nothing happens - will not open. clicked control/shift/a = same fail. sorry - I cleared cache/cookies + used avg pro to clean + restarted windows 7 64 X and FF = still fail - I see this similar problem historically happened with FF 6 and others. What is wrong? Thx!

Ερώτηση από pashadad 9 έτη πριν

Απάντηση από electra225 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After update to 16.0.1 I can not install addons anymore. they are downloaded, but then an installing progress bar shows up and nothing happens.

I am on arch linux i386, firefox update from 15 to 16.0.1 erased all my extensions. I tried to install them again, also tried it with the firefox 17beta, nothing works. … (διαβάστε περισσότερα)

I am on arch linux i386, firefox update from 15 to 16.0.1 erased all my extensions. I tried to install them again, also tried it with the firefox 17beta, nothing works. If I could find the binaries for v15 to check if it is the same there I would try it.

My profile is still loaded, bookmarks and history is here, but all addons are gone.

Ερώτηση από farben.rausch 9 έτη πριν

Απάντηση από farben.rausch 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Javascript isn't working, enabled, problem with websites

Hi, I was looking for help from two weeks now. Still can't solve this! :( My javascript is enabled, reinstalled java.com too. I deleted all my temp, history, cookies, rem… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I was looking for help from two weeks now. Still can't solve this! :( My javascript is enabled, reinstalled java.com too. I deleted all my temp, history, cookies, removed add-ons, disabled kaspersky, checked it all in safe mode, installed firefox beta and all that..... now I'm just mad. The problem is javascript, I suppose, here are examples of sites that are not working for me: wireimage.com (trying to search or click on the thumbnail, where link is javascript:void(); - nothing happens) or viddy.com ie. http://www.viddy.com/video/b604f3a9-9b7d-4e60-bc7c-7bfe4ba89cf2?source=Featured where I should see play icon and video should load, but all I can see is black image. I have many sites like this. It's buggin me very much, that I'm very close to get chrome and delete firefox forever. Please help me! What I have to do to make it work again?

Ερώτηση από roxcafe 9 έτη πριν

Απάντηση από roxcafe 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

any solution for wyciwgn redirects page ?

Whenever I choose to website "http://www.dittomusic.com/dittomusic" the Firefox "wyciwgn" performs some type of redirect then shows the note: "Transferring data www.googl… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I choose to website "http://www.dittomusic.com/dittomusic" the Firefox "wyciwgn" performs some type of redirect then shows the note: "Transferring data www.google-analytics.com ". The page never loads and the message does not go away. This happens on other websites too. The particular latest webpages displays wyciwgn://1/http://www.dittomusic.com/dittomusic , My virus scans indicate zero issues and also our virus software is updated.

This site renders OK in IE 7+, Any suggestions about what is going on right here? Can there be something which requires enabling or disabling?

Ερώτηση από davidvantel 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Search Navigation Tree Horizontal vs. Vertical

Periodically, including right now, Firefox displays the Google search navigation tree horizontally verses the usual vertical layout/display. I've noticed it tends to be a… (διαβάστε περισσότερα)

Periodically, including right now, Firefox displays the Google search navigation tree horizontally verses the usual vertical layout/display. I've noticed it tends to be after a computer restart, and obviously isn't always an issue.

The horizontal navigation limits display options particularly in Google images compared to the vertical.

Ερώτηση από BFHG 9 έτη πριν

Απάντηση από BFHG 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Will my FF extensions generally work if I install Windows 8?

I can find nothing online to tell me whether migrating from Windows 7 to Windows 8 will cause me significant problems in running FF (latest beta version) with extensions.… (διαβάστε περισσότερα)

I can find nothing online to tell me whether migrating from Windows 7 to Windows 8 will cause me significant problems in running FF (latest beta version) with extensions. Is this likely to be a major, minor or non-issue?

Ερώτηση από mfjconnors 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to remove the small top margin, which appears only on the first page of printing

first i removed header and footer, and set the all margins to be found in about:config(Linux) or in Dialog (Windows) to zero. On all html documents i get a little gap on… (διαβάστε περισσότερα)

first i removed header and footer, and set the all margins to be found in about:config(Linux) or in Dialog (Windows) to zero.

On all html documents i get a little gap on the top of the first page, but not on the second one. The gap appears on paper print, on file print(PDF) and on preview - under firefox (17.0) for Linux and Windows. IE 8 on windows has other abnormalities, but equal top margin on all printed pages.

How can i remove this difference top margins between first page and the following once in firefox ?

Ερώτηση από jrewing 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Get off of Beta release channel

Hello. I want to get off of the beta channel but have run into a snag. I went to uninstall FF prior to reinstalling, but there is only a FF 15 listed in my Control Pane… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I want to get off of the beta channel but have run into a snag. I went to uninstall FF prior to reinstalling, but there is only a FF 15 listed in my Control Panel and this will not initiate an uninstall. My browser shows that I am on v 17. I am wanting to opt out of the beta as flash is continually crashing. Then it will work for a couple of days, then an update hits and back to the same problems. I'm not sure if I should just do an install as I don't want to lose my settings etc. Thanks very much.

Ερώτηση από gemlink 8 έτη πριν

Απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i´m usung version 17.0 and it´s impossible remenber paswords for sites, I have Master Password andsaved passwords-Please , can you help me.- Thanks

i´m usung version 17.0 and it´s impossible remenber paswords for sites, I have Master Password andsaved passwords. REMEMBER PASSWORDS FOR SITES DO NOT WORK -IT´S NOT OPER… (διαβάστε περισσότερα)

i´m usung version 17.0 and it´s impossible remenber paswords for sites, I have Master Password andsaved passwords.

REMEMBER PASSWORDS FOR SITES DO NOT WORK -IT´S NOT OPERATIVE

-Please , can you help me.- Thanks

Ερώτηση από BATERIA 8 έτη πριν

Απάντηση από ideato 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to restore the new tab features after Yahoo somehow took it over.

Somehow I changed the new tab feature so that the Yahoo search engine opens when I open a new tab. I uninstalled the Yahoo toolbar and now the new tabs open blank. I want… (διαβάστε περισσότερα)

Somehow I changed the new tab feature so that the Yahoo search engine opens when I open a new tab. I uninstalled the Yahoo toolbar and now the new tabs open blank. I want to get back the feature with the pushpins!

Ερώτηση από Jahosacat 8 έτη πριν

Απάντηση από Jahosacat 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I move the Bookmark icon fromthe right to the left in Firefox 17.0 ?

I've gone under the Customize options screen and moved it to where I want it, however every time I'm done editing, the icon is still on the far right side of my screen. … (διαβάστε περισσότερα)

I've gone under the Customize options screen and moved it to where I want it, however every time I'm done editing, the icon is still on the far right side of my screen. However I want it on the left so that as I open folders within my Bookmarks they all lay out nicely. Not each box on top of the other as it's currently doing. Am I stuck with it on the right or do I need to reinstall Firefox?

Ερώτηση από StumpedUser 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Tools > Add-ons" no longer works. I was running 16.0.2, I have just now been upgraded to 17.0 for some reason.

(This is a repost of my question. I reposted as all the formatting was lost and now it's a mangled mess that is hard to read.) I opened "Help > About Firefox" to chec… (διαβάστε περισσότερα)

(This is a repost of my question. I reposted as all the formatting was lost and now it's a mangled mess that is hard to read.)

I opened "Help > About Firefox" to check which version I was running.

It said 16.0.2 and "You are currently on the release update channel."

Then while I was watching it upgraded to 17.0.

1. Now "Tools > Add-ons" no longer works.

2. I thought 17.0 was a beta. If so why did it download it when I'm on the release channel?

3. when I go to http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ and click the big green "Firefox Free Download" button it downloads this 16.0.2 version:

http://www.mozilla.org/products/download.html?product=firefox-16.0.2&os=win&lang=en-US

which again implies that I should be on 16.0.2, not 17.0

Thanks!

Ερώτηση από Zork 8 έτη πριν

Απάντηση από TheOldFox 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After updating to Firefox 17, when clicking on the Add-ons in the menu, nothing happens. I cannot access it at all.

After updating today (11/20/2012) to Firefox 17.0, when I click the Add-ons link in the toolbar, nothing happens. I can click downloads and the window opens, same for eve… (διαβάστε περισσότερα)

After updating today (11/20/2012) to Firefox 17.0, when I click the Add-ons link in the toolbar, nothing happens. I can click downloads and the window opens, same for everything else except Add-ons. Any ideas on how to get it to work?

Ερώτηση από JPV555 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Font is messed up on Firefox 17.0

Just updated to FF17.0 and the fonts look awful, something like when the ClearType is enabled in Windows. I have ClearType disabled cause I hate the look of the fonts wit… (διαβάστε περισσότερα)

Just updated to FF17.0 and the fonts look awful, something like when the ClearType is enabled in Windows. I have ClearType disabled cause I hate the look of the fonts with it enabled, and now Firefox looks like it's all over it. Font is like bolded. What happened? Can I disable it somewhere in Firefox?

Ερώτηση από guniu 8 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Numerous Firefox 17 menus/menu options are not functional

Tools -> Add-ons menu does not work (Neither does the Ctrl-Shift-A keyboard shortcut, nor the Add-ons button in the Tools-Options-General tab). Similarly, the Help-'Re… (διαβάστε περισσότερα)

Tools -> Add-ons menu does not work (Neither does the Ctrl-Shift-A keyboard shortcut, nor the Add-ons button in the Tools-Options-General tab).

Similarly, the Help-'Report Feedback' option doesn't have any effect. Ditto for 'Help-Troubleshooting'. Other menu options like Tools-Downloads and Tool-Setup Sync work fine however.

Ερώτηση από dosulliv91 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν