Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Partial bookmarks and Internet history missing

The computers bookmarks after September 28 and before December 1 2023 are missing as well as the internet history in the mozilla browser only. I see no possible way of re… (διαβάστε περισσότερα)

The computers bookmarks after September 28 and before December 1 2023 are missing as well as the internet history in the mozilla browser only. I see no possible way of restoring them. I see no way to contact mozilla directly about this either.

Ερώτηση από afastgreyhound 6 μήνες πριν

Απάντηση από afastgreyhound 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

restore tabs

I had 2 windows open, closed one, lost all of my tabs. Restore didn't work. I tried to restore by renaming session-store-backups folder files. doesn't work. There is a fi… (διαβάστε περισσότερα)

I had 2 windows open, closed one, lost all of my tabs. Restore didn't work. I tried to restore by renaming session-store-backups folder files. doesn't work. There is a file called upgrade.jsonlz4 from November, maybe that could be used to restore tabs somehow?

Ερώτηση από ss-shadow 6 μήνες πριν

Απάντηση από ss-shadow 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes on my new pc

I have recentlly built a new pc. I have updated windows, graphcs drivewrs and checked that the ram is good. I have submitedn the crash log: bp-c292b4b1-dbec-41f5-a25f-58… (διαβάστε περισσότερα)

I have recentlly built a new pc. I have updated windows, graphcs drivewrs and checked that the ram is good. I have submitedn the crash log: bp-c292b4b1-dbec-41f5-a25f-5823f0231202

Ερώτηση από SA_Dragon 6 μήνες πριν

Απάντηση από SA_Dragon 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Certain websites don't load on my computer, but they do on my laptop

When visiting some smaller and less known websites on my computer it shows the error message "connection has timed out" but on my laptop it loads just fine. Both run fire… (διαβάστε περισσότερα)

When visiting some smaller and less known websites on my computer it shows the error message "connection has timed out" but on my laptop it loads just fine. Both run firefox and are sync'd with the same configuration and extensions. I already tried the troubleshoot mode and also checked the firewall. Is there anything else I can try to fix this?

Ερώτηση από alnmmrs27 6 μήνες πριν

Απάντηση από alnmmrs27 6 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I Keep Getting an Error Message

I have been getting this error message for over a week now, PR_END_OF_FILE_ERROR. My internet is fine and I have restarted my computer a few time since the problem starte… (διαβάστε περισσότερα)

I have been getting this error message for over a week now, PR_END_OF_FILE_ERROR. My internet is fine and I have restarted my computer a few time since the problem started. I have added some sites to the Exceptions list but even then they don't work properly. I have tried refreshing Firefox and changed the profile and they both didn't fix the problem. I am sadly not knowledgeable enough to make sense of the Web Developer Tools. The attached image is what my YouTube page looks like after add the site to the Exceptions list.

Ερώτηση από Jason Worlock 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Click X (Twitter) link always goes back to previous link when Google Analytics Suppression AddOn installed

Running Firefox 120.0.1 on Windows 10. I also run Vivaldi and test with Chrome. I installed Google Analytics Opt-Out add-ons on FF, Vivaldi, and Chrome. When I go to a… (διαβάστε περισσότερα)

Running Firefox 120.0.1 on Windows 10. I also run Vivaldi and test with Chrome. I installed Google Analytics Opt-Out add-ons on FF, Vivaldi, and Chrome. When I go to any site with links to X (Twitter), and click on the link, instead of that link appearing the last X link I went to appears. If I click again I get to the correct link.

When I disable the Google Analytics Opt-Out add-on all works fine. This doesn't happen with either of the Chromium browsers, so I'm thinking there's something happening in Firefox by avoiding Google analytics that isn't in the Chromium browsers. In addition, this behavior began within the past couple of weeks of recent FF updates.

I installed several different Google Analytics add-ons and the same thing happened in FF, but not in the Chromium browsers.

Any ideas? I know I can disable the analytics crushers but I really don't want Google hijacking my browsing.

Ερώτηση από Bill 6 μήνες πριν

Απάντηση από Bill 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot disable session restore

Whenever I open Firefox, it opens every tab from my previous session. I don't want this - if I closed the window, it was because I wanted it closed, and I don't need any… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I open Firefox, it opens every tab from my previous session. I don't want this - if I closed the window, it was because I wanted it closed, and I don't need any automated system to re-open everything on the off chance I was wrong. I believe the setting for this is on the General tab, but as you can see in the attached screenshot, it's definitely off, yet the feature won't go away. I also tried changing the config settings, as listed here:

https://askubuntu.com/questions/1285172/firefox-always-restores-windows-and-tabs-after-reboot

, but it had no effect.

How do I stop Firefox opening these tabs without permission?

Ερώτηση από Kazza 6 μήνες πριν

Απάντηση από Kazza 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Foxnews.com causes Firefox 102.0.1 to freeze loading images

Foxnews.com causes Firefox 102.0.1 to freeze when scrolling pages with lots of images. Closing and restarting FF does not help. The freeze reoccurs. What does help for… (διαβάστε περισσότερα)

Foxnews.com causes Firefox 102.0.1 to freeze when scrolling pages with lots of images. Closing and restarting FF does not help. The freeze reoccurs. What does help for awhile is to delete the file places.sqlite. After that FF runs for a few hours until the problem happens again. Is there a setting or other fix for this issue?

AdBlockPlus and uBlock Origin are both installed, but are disabled on www.foxnews.com.

Ερώτηση από br5491 6 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bug report: Cursors appearing next to buttons after clicking on them in v120.0

For whatever reason, I can't find a simple way to file a bug report. Starting 120.0, or maybe in 120.0.1, I've started seeing a cursor appearing next to buttons and other… (διαβάστε περισσότερα)

For whatever reason, I can't find a simple way to file a bug report. Starting 120.0, or maybe in 120.0.1, I've started seeing a cursor appearing next to buttons and other components on web pages that you definitely would not expect to see cursors next to.

It seems that a cursor has started to display when I click on web components even if it's not a text entry field. I've included a screen shot that includes a cursor appearing next to the Refresh button in Gmail, for example.

There's even a cursor appear in the "Browse" button on this very page in the Add Images section.

Ερώτηση από John Neiberger 6 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is not using direct WebRTC connection when disabling TURN protocol but candidates are presented

Hello, we have a BigBlueButton Server setup for our company. Until recently we used a TURN-Server to tunnel the UDP connections thrugh the firewall. Due to performance … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

we have a BigBlueButton Server setup for our company. Until recently we used a TURN-Server to tunnel the UDP connections thrugh the firewall.

Due to performance issues we wanted to try and let the clients connect directly to the udp ports 16000 - 32000

In Chrome this works as expected.

In Firefox however when we set "media.peerconnection.turn.disable" to "true" FF does not find any WebRTC candidates. We checked the logs and it says there:

"relay only option is set without any TURN server configured" "relay/proxy only option results in ICE TCP being disabled"

But thats NOT true! The option "media.peerconnection.ice.relay_only" is definetly set to "false"

Tested on FF 115.5.0 ESR and 120.0.1

Does anyone have an idea whats happening here? Why doesnt FF even try to make a direct connection?

UPDATE: I just ran a test on our dev system. If we configure BBB so that it does not offer any TURN-servers, FF uses a direct connection. Sadly that is not possible, since we need the TURN server for external connections. When there are TURN-Candidates but TURN is disabled via FF config no connection is established at all. This definetly semms like a bug in FF, since the browser should still be able to simply try and connect directly.


Thank you for you support

Ερώτηση από Florian Seifer 6 μήνες πριν

Απάντηση από Florian Seifer 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Opening CNN site from Firefox

Update to Firefox (120.0.1) in Linux Mint blocks CNN - its the only site which appears to be blocked. I get a message telling me that configuration of the site is blockin… (διαβάστε περισσότερα)

Update to Firefox (120.0.1) in Linux Mint blocks CNN - its the only site which appears to be blocked. I get a message telling me that configuration of the site is blocking CNN from loading, and goes on as follows.

"" We apologize, but your web browser is configured in such a way that it is preventing this site from implementing required components that protect your privacy and allow you to view and change your privacy settings. This functionality is required for privacy legislation in your region.

We recommend you use a different browser or disable the “EasyList Cookie” filter from your “Content Filtering” settings (found under “Settings” -> “Shields” in the Brave Browser). ""

Rather strange, since I'm using Firefox.

In general, I am thoroughly annoyed with the way the Internet experience is increasingly fouled up by various sites implementing "safety" aspects. It used to be fun, now its a crap experience. Firefox is getting bigger, slower, and infested with site 'improvements' which do absolutely nothing for me - Is it so hard to provide a simple, clean, straightforward browser without so many 'add-ons' that its grinding to a halt? Time was software was written for the users, now its clearly written to give software developers something to do. Can't you create a revolution in software and do something useful, instead of "clever"?

Ερώτηση από an_other 6 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

GroupMe photo upload broken for over a week

I frequently use GroupMe on desktop from Firefox, on two separate computers (a self-built desktop, and a Dell Latitude laptop). Starting sometime over a week ago, I have… (διαβάστε περισσότερα)

I frequently use GroupMe on desktop from Firefox, on two separate computers (a self-built desktop, and a Dell Latitude laptop).

Starting sometime over a week ago, I have been unable to drag & drop or otherwise upload photos in my chats. The only method that works is pasting direct URLs of JPGs.

In all other circumstances, I get the uploaded image error attached to this post.

Two different GroupMe support agents have said that, since image upload is still working in Edge, that it's a Firefox problem.

Tried clearing cache, site cookies, reset the browser, ran in troubleshooting mode...same result every time.

This is not the "image file size too big" error. I used to routinely post captures from the Snipping Tool, and I can't anymore.

I'm not sure where else to go to troubleshoot this. It's very annoying. Any suggestions?

Ερώτηση από weirderal 6 μήνες πριν

Απάντηση από weirderal 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Popups for Smithsonian magazine

Popups for Smithsonian magazine keep appearing, sometimes 2 at a time, despite having popups blocked. I need them to stop. They are annoying and cover up content of web… (διαβάστε περισσότερα)

Popups for Smithsonian magazine keep appearing, sometimes 2 at a time, despite having popups blocked. I need them to stop. They are annoying and cover up content of web pages.

Ερώτηση από davidbullock.law 6 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some language fonts are not rendering

Recently, I switched to Fedora 39. At first, Firefox was working fine, but after I logged into my Firefox account, the fonts of some languages stopped rendering, and this… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, I switched to Fedora 39. At first, Firefox was working fine, but after I logged into my Firefox account, the fonts of some languages stopped rendering, and this started happening with almost every site that was using system fonts.

Ερώτηση από Sourav Kumar Paul 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Open local MS-Access database with Firefox 120

Hello to everybody, My question: Opening local .mdb files (MS Access database) does no longer work in Firefox 120, but was ok in previous releases. The only choice is to … (διαβάστε περισσότερα)

Hello to everybody, My question: Opening local .mdb files (MS Access database) does no longer work in Firefox 120, but was ok in previous releases. The only choice is to save the file rather than onening it with MS access. Under Firefox settings/applications the file type .mdb does not appear. If I answer the question "What should Firefox do with other files?" with "Ask whether to open or save files" it has no effect at all. I expect to find an entry for .mdb files where to choose "always ask" as was the case earlier. Please help!

Regards Volker Zipp

Ερώτηση από vozi 6 μήνες πριν

Απάντηση από vozi 6 μήνες πριν