Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Random cookies are being stored in firefox

I have strict tracking protection turned and and i have a rule set for both https and http for bing, yahoo, and some other sites, and no matter how many times i delete th… (διαβάστε περισσότερα)

I have strict tracking protection turned and and i have a rule set for both https and http for bing, yahoo, and some other sites, and no matter how many times i delete their cookies from the settings menu they keep coming back and i have no idea why. I dont see a logical reasons why my extensions would be doing that

Ερώτηση από NastyFlytrap 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από NastyFlytrap 1 μήνα πριν

cant drag tabs or bookmarks

i wasn't able to drag tabs at one point like i could drag windows but not tabs also in davinci resolve a video editor, i wasn't able to drag media from a section onto th… (διαβάστε περισσότερα)

i wasn't able to drag tabs at one point like i could drag windows but not tabs

also in davinci resolve a video editor, i wasn't able to drag media from a section onto the timeline

if i restarted my laptop, the issue disappeared for around 30 minutes and came back

i switched to windows 11 and the issue went away for a few days but came back. i dont know how to resolve it permanently

Ερώτηση από typicalcrazycat 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από typicalcrazycat 4 ημέρες πριν