Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Where are the open tabs strored/saved? I'vd lost access to my Windows 10

I had a FireFox installed on my Windows 10that I had several important tabs open and now after installing a Manjaro linux, I've lost my access to the Windows. It happened… (διαβάστε περισσότερα)

I had a FireFox installed on my Windows 10that I had several important tabs open and now after installing a Manjaro linux, I've lost my access to the Windows. It happened around 6 months ago. Now I wanna reinstall a new Windows OS but wanna save my open tabs list somewhere so that I can restore them after reinstallation. Where are they strored/saved?

Ερώτηση από m.sh.78910 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Firefox crashes whenever downloading or uploading is tried

Firefox browser crashes whenever uploading or downloading is tried. It seems website independent, and even a trial to start download from an email crashes the browser. Re… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox browser crashes whenever uploading or downloading is tried. It seems website independent, and even a trial to start download from an email crashes the browser. Report IDs for some of the submitted crash reports:

bp-14ac8a97-77af-46c6-a59b-4f5c30231220 bp-b73b7d46-fbb3-48b7-8298-358db0231220 bp-fe6b5110-282a-428f-b539-a61780231220 bp-c43a750b-6802-4869-9461-c8e9f0231220 bp-2f901767-5dc1-4858-b182-7583f0231220 bp-d6310f4d-ec03-40c7-bae4-0df550231220 bp-e4816ab9-cc8c-4f63-ad87-26f2d0231220 bp-8abda867-a0ee-48fe-9d1e-9d64b0231220 bp-827ddfcf-4352-4f2c-82c4-7e01c0231220 bp-2c16b203-21ca-42e2-b91c-96bbd0231220 bp-e54bcd31-2532-44a8-845c-5a4120231220 bp-15e37b7e-749a-45f5-a9e0-a7c810231220 bp-7204c927-ec96-4318-a298-c7b1f0231220

Ερώτηση από ymaan 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 μήνες πριν