Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No Audio on firefox browser only

Audio on my PC works except on the firefox browser. The browser is not muted, I've checked the volume mixer, i've reinstalled firefox, but nothing seems to work. This jus… (διαβάστε περισσότερα)

Audio on my PC works except on the firefox browser. The browser is not muted, I've checked the volume mixer, i've reinstalled firefox, but nothing seems to work. This just started occurring a couple days ago. When I restart the pc, i will get audio from firefox for a couple seconds then audio stops.

Ερώτηση από justin.c 11 μήνες πριν

Απάντηση από justin.c 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No decoder found for audio/mpeg

System: MacOS 13.5 Hardware: Apple M1 Max Firefox version: 116.0.1 about:support / Media Audio Backend: audiounit-rust Codec Support Information: Codec Name Software Deco… (διαβάστε περισσότερα)

System: MacOS 13.5 Hardware: Apple M1 Max Firefox version: 116.0.1 about:support / Media Audio Backend: audiounit-rust Codec Support Information: Codec Name Software Decoding Hardware Decoding H264 Supported Unsupported AAC Supported Unsupported Opus Supported Unsupported Vorbis Supported Unsupported Wave Supported Unsupported


Having a problem with an mp3 content on all sites. In console I can see error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) Details: Error no decoder found for audio/mpeg

The same error shows when starting firefox from terminal: [Child 1234, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=11dddc400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - Error no decoder found for audio/mpeg: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:166

It seems like not a system problem, because I can open and listen an mp3 files in quicktime. And chrome browser also not having any problems playing an mp3 content.

Firefox installed with dmg downloaded from site, but also tried install with brew - same result. The problem occurs in incognito mode too.

Ερώτηση από crazytushkan 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Calendar in Gmail

Hello everyone. The calendar add on at the side of my Gmail account does not open after the latest Firefox update (116.0.1), but it does work in troubleshoot mode. Could … (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone. The calendar add on at the side of my Gmail account does not open after the latest Firefox update (116.0.1), but it does work in troubleshoot mode. Could you please advise? Thank you.

Ερώτηση από Nikola on Firefox 11 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot use firefox when vpn is on

When I use a vpn with firefox (not the firefox vpn), I cannot open normally blocked websites such as twitter or youtube, and instead they open in a sort of half-loaded st… (διαβάστε περισσότερα)

When I use a vpn with firefox (not the firefox vpn), I cannot open normally blocked websites such as twitter or youtube, and instead they open in a sort of half-loaded state (see image). I don't face this problem with other browsers. I have tried deleting and reinstalling firefox, but it doesn't seem to work. Can anyone help out?

Ερώτηση από formod 11 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

"Enter" don't execute search in Firefox

Today 05-08-2023 when useing Firefox, im no longer able to use enter key to execute a simple google search. But it works fine on Edge. I don't want to be forced to switch… (διαβάστε περισσότερα)

Today 05-08-2023 when useing Firefox, im no longer able to use enter key to execute a simple google search. But it works fine on Edge. I don't want to be forced to switch to Edge, how to i fix it?? it just happened randomly. More precisely it's the center of screen search-bar that don't work. I can still use the standard (top) search-bar

I have already tried to update it, close it, nothing works. And i would really like to not lose all my settings by uninstalling it.

Ερώτηση από jesperbobbel 11 μήνες πριν

Απάντηση από valentinesire 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

typing does not match keyboard

typing does not match keyboard When I type a character I get a sequence of qwerty keyboard symbols from hitting the same character. for example when hitting "a" I get the… (διαβάστε περισσότερα)

typing does not match keyboard When I type a character I get a sequence of qwerty keyboard symbols from hitting the same character. for example when hitting "a" I get the following (I must cut and paste to get my typing in this support page. 34567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;'`\zxcvbnm,./-+\123456789

Ερώτηση από Mike's DB 11 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Wont load Death Records

West Virginia has a website to download old death certificates, but they wont load. There's nothing but a blank page. I'm not positive that it's a Firefox problem, as a … (διαβάστε περισσότερα)

West Virginia has a website to download old death certificates, but they wont load. There's nothing but a blank page. I'm not positive that it's a Firefox problem, as a friend of mine who uses IE cant load them either, however, she CAN load them on her Tablet. As a historian, I really need to get these records for my research, so I was wondering if someone could go to the site and see of the records appear for them to be downloaded. This is a direct link to one of the records:

link text

While this is the main page were you enter the name you are looking for: link text

If you discover anything, please let me know. Thanks!

Ερώτηση από wvsky 11 μήνες πριν

Απάντηση από wvsky 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

google.com won't load

The google search bar on the homepage doesn't work, just does an infinite load, the same with google.com. The extensions I have are AVG Online Security, Malwarebytes, and… (διαβάστε περισσότερα)

The google search bar on the homepage doesn't work, just does an infinite load, the same with google.com. The extensions I have are AVG Online Security, Malwarebytes, and AVG Anti-Tracking. The version is the latest version 116.0.1

Ερώτηση από anthonyjshaffer917 11 μήνες πριν

Απάντηση από anthonyjshaffer917 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access my bookmarks in downloaded app but it is fully accessible in the external location

My Mac (desktop) crashed and after that, my bookmarks disappeared. I redownloaded Firefox and logged in, but I could not find my bookmarks. So I tried to rebuild my boo… (διαβάστε περισσότερα)

My Mac (desktop) crashed and after that, my bookmarks disappeared. I redownloaded Firefox and logged in, but I could not find my bookmarks. So I tried to rebuild my bookmark toolbar but realized all the websites were already bookmarked (each bookmark star was blue).

Just to experiment, I opened Firefox from the external location (that is used for external hard drives, etc.) WITHOUT DOWNLOADING to the Applications on my Mac. Then I could fully see my bookmarks.

This is good but I have to open Firefox on the external location every time I restart my Mac or change the user.

How can I access my bookmarks in the downloaded Firefox as normal?

Thank you for your help!

Ερώτηση από akikok99 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Weird navigation behaviour for angular app

I am developing an Angular App which uses a web-socket for backend communication. Interestingly, whenever I open the app in firefox (localhost:4200) the navigation bar b… (διαβάστε περισσότερα)

I am developing an Angular App which uses a web-socket for backend communication. Interestingly, whenever I open the app in firefox (localhost:4200) the navigation bar breaks. I can't change the URL manually anymore, but every time I submit a changed URL it first redirects to the specified page but then immediately overwrites the navigation with the previous URL.

Example:

 1. Call http://localhost:4200/
 2. Sometimes the first additional navigation works, but afterwards all manual changes using the address bar will result in the behavior shown in the below image.

Steps I have taken to narrow down the error cause:

 • I ruled out a device specific issue, since the problem occurs on both my machines.
 • It is specific to firefox, since both edge and chrome work perfectly fine
 • I don't think it is related to the angular router and the way I use it, since it would be quite weird that a website could force a user to stay on it.
 • It is not related to the Angular CLI since the error also occurs when I deploy the angular with nginx.

I haven't found any hints on what might cause this behavior or even how to debug the network traffic further to maybe see what is causing the navigation override.

Ερώτηση από Grimaldus12 11 μήνες πριν

Απάντηση από Grimaldus12 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I type in Amazon the .co.uk site is the first option and I don't know why

I believe I had originally installed Firefox while I was in the UK. Since then I've moved to the US. When I type "amazon" in the location box, the first option is "amaz… (διαβάστε περισσότερα)

I believe I had originally installed Firefox while I was in the UK. Since then I've moved to the US. When I type "amazon" in the location box, the first option is "amazon.co.uk". I've looked for options to change this to amazon.com. I cannot remove it (there's no "..." to the right). I've downloaded and reinstall Firefox now that I'm in the US. I made sure my default language is English (US).

One thing I can't done is completely uninstall Firefox and then reinstall. I'd rather not lose any settings and so am saving that for the last resort.

Anything else I can try?

Ερώτηση από pat.george 11 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

about:config preferences are not synced despite setting dangerously_allow_arbitrary to True

According to this support page (https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-custom-preferences#), setting ``services.sync.prefs.dangerously_allow_arbitrary`` to True will s… (διαβάστε περισσότερα)

According to this support page (https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-custom-preferences#), setting ``services.sync.prefs.dangerously_allow_arbitrary`` to True will sync all my preferences.

I have set it to true on the two devices I want to sync (2 desktops, Windows and Ubuntu). However, the preferences are not synced. For example, ``browser.compactmode.show`` keeps its default value "False" on my Ubuntu installation, despite it having the modified value "True" on my Windows installation.

I have tried pressing "Sync now", and restarting the browsers - to no avail.

Could anyone tell me what am I doing wrong?

Ερώτηση από AwesomeLemon 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Permanently remove check mark from Cookies in Clear Data window

I am frequently needing to clear the Cached web content, when doing development work on a website. I always need to remember to remove the check mark from the Cookies box… (διαβάστε περισσότερα)

I am frequently needing to clear the Cached web content, when doing development work on a website. I always need to remember to remove the check mark from the Cookies box. However, I sometimes forget and loose dozens of log-in cookies and need to reset them, which is a big pain.

I was unable to find anything in the Firefox Advance Configuration settings. In Chromium and Chrome browsers, only the Cached images and files box is set with a check mark. If I cannot change the default for Cookies, this is reason enough for me to switch browsers, despite using Firefox for many years.

Ερώτηση από poole_victor 11 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Changed selectiblity behavior

I can no longer 'Select all' of a simple html table displayed in the browser. The header lines won't select no matter what I try. The browser only allows the body lines… (διαβάστε περισσότερα)

I can no longer 'Select all' of a simple html table displayed in the browser. The header lines won't select no matter what I try. The browser only allows the body lines to be selected, and subsequently copyied.

Source:

Location Heat Setpoints Cool Setpoints
Zone BldgFlrRm Thermostat Day Night Weekend Day Night Weekend
Lobby First Floor Lobby Down 70 64 60 73 84 84
Lobby Second Floor Lobby Up 69 64 60 72 84 84

Ερώτηση από ftoewe 11 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to provide ownership information for a personal website

To get to the point; I would like to make myself available in order to supply the information needed to establish my own website from my own server. I don't want to be fo… (διαβάστε περισσότερα)

To get to the point; I would like to make myself available in order to supply the information needed to establish my own website from my own server. I don't want to be forced to buy the rights to my own intellectual property. When I make it known that I am interested in a specific web address for my own use this will be used to gouge my resources and just make me pay a fee for things I don't need. Mozilla says that my website is not secure but I have an SSL certificate and it even later admits that the information is encrypted. I'm not mad, I simply don't want to be bullied and wrangled into purchasing what I don't need. Nobody has the web address I currently have as my ServerName. The more I advertise it while I am working on it, the more likely I will be gouged or it will be stolen out from under me.

I've been working on computational engineering topics on my own for about a year and a half since I have been unemployed. I am interested in developing my own website, free and clear. I have gotten to the point that I can access what I have built on my local network. I run a Macbook Air and dual boot a tower with Ubuntu 22.04 and Windows 10. I built a website on Github but I want to run my own version on Apache from my Ubuntu OS. So far I have an Apache server running and I can access my website with the web address (httpS://www.example.com) I want from the Ubuntu tower. When I am on my Mac I have to type the IP address of the tower to access the site; the web address won't work. I can do the same thing from my iphone while in the house as well. I have created my own SSL certificate (though I am not a certificate authority). When I access the website on the tower with the web address, Mozilla bonks me with a security warning. It says that there is no ownership information, though when I made the SSL cert, I provided a lot of info. I have a legitimate company verified with the IRS (established Jan 2022). I have a paypal account for any financing I may need to do, though I don't want to support greedy ISPs that horde resources and spy on their clients. I can provide practically any info you may need and I appreciate any advice you can give to help me avoid paying through the nose for a pet project that will NEVER turn a profit, especially if it has any additional overhead. I was given the tower through a contract position and I want to use it to it max value.

All that being said, I appreciate a stranger listening to my problems and considering them for a thoughtful response. I understand you have a boss and you may need to say what you need to say. I will try my best to be respectful; though I am rarely respected.

Ερώτηση από TOKI 11 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Posting on LinkedIn

On Firefox 116.0.1, I am unable to make a post on LinkedIn. I have cleared the cache and cookies. I tried a different browser and I can make a post! So I have conclude… (διαβάστε περισσότερα)

On Firefox 116.0.1, I am unable to make a post on LinkedIn. I have cleared the cache and cookies. I tried a different browser and I can make a post! So I have concluded that it is a Firefox issue. Hope this is addressed soon.

Ερώτηση από Wendy 11 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problems after installing the latest update for firefox on Win10 about 24h ago.

Hi, with reference to the above subject, the Tumblr, outlook and other sites do not display photos/ text, operate properly etc. All these applications work fine on other … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, with reference to the above subject, the Tumblr, outlook and other sites do not display photos/ text, operate properly etc. All these applications work fine on other devices, Apple ios. The firefox has been restarted several times and also pc as well. No new installation or any other major change has been done. Thanks

Ερώτηση από george4g 11 μήνες πριν

Απάντηση από george4g 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pages I use every day no longer loading today. Was there an update in the last 24 hours?

On Thursday the pages I have used every day for years worked fine. Today pages like Ancestry.com, familysearch.org, facebook, twitter. None are loading. Was there an upd… (διαβάστε περισσότερα)

On Thursday the pages I have used every day for years worked fine. Today pages like Ancestry.com, familysearch.org, facebook, twitter. None are loading. Was there an update that happened since Thursday? How can I go back to the previous version that worked perfectly? I did check and my system says I'm using the most current version Win10 computer (2 years old if it matters).

Ερώτηση από llawson3967 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Outlook Mail

As of this morning, Sat 8-5-23, Outlook mail loads, I see a list of new mail in my inbox, but I'm unable to read any mail, or see any of my drafts. It loads, and works on… (διαβάστε περισσότερα)

As of this morning, Sat 8-5-23, Outlook mail loads, I see a list of new mail in my inbox, but I'm unable to read any mail, or see any of my drafts. It loads, and works on Bing, and amazingly works ok in Firefox Private Browsing. Win 11 FF 116.0.1

Ερώτηση από tjb3653 11 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 11 μήνες πριν