Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Table header columns are not separating by lines

Hi my application contains a table where the table columns will separate by vertical lines. I am getting vertical lines in other browsers but columns are not separating b… (διαβάστε περισσότερα)

Hi my application contains a table where the table columns will separate by vertical lines. I am getting vertical lines in other browsers but columns are not separating by lines in firefox browser. Please refer the screenshots of table header in firefox & other browsers. edge_snip.PNG consists if columns separated by vertical lines in Edge browser and firefoxsnip.PNG consists of columns not separated by lines.

Ερώτηση από jallu.shanmukhasai 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Long time Firefox user here. Had to load Chrome for a given compatiblity. Don't see a option to return Firefox as my default browser. Please advise.

Subject says it. Chrome has taken over as my default browser. Need to keep Chrome on my Win7 PC, but want Firefox 115.2.0 to continue as my default browser. Please advise… (διαβάστε περισσότερα)

Subject says it. Chrome has taken over as my default browser. Need to keep Chrome on my Win7 PC, but want Firefox 115.2.0 to continue as my default browser. Please advise how to get back to Firefox as my default...

Ερώτηση από raymond_larue 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 μήνες πριν