Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Trojan script detected in Firefox folder

Hello, Microsoft Defender did a scan tonight and apparently detected a trojan script, located in the folders for Firefox extensions for both profiles I use on my computer… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Microsoft Defender did a scan tonight and apparently detected a trojan script, located in the folders for Firefox extensions for both profiles I use on my computer

Trojan description: Trojan:Script/Wacatac.B!ml

Files: C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[default profile]\extensions\langpack-fr@firefox.mozilla.org.xpi C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[second profile]\extensions\langpack-fr@firefox.mozilla.org.xpi

This scan happened at 9pm, and a previous scan at 6pm didn't show anything. When it detected the script, MS Defender contained it and apparently deleted it when it asked me to restart the computer, I then did a full offline scan and nothing else showed up, same with a full scan with the free version of Malwarebytes. I didn't do anything unusual between 6pm and 9pm, so I'd like to know if there's a way to determine whether that script was an actual threat (instead of a false alarm)? If so, any way to know how long it has been on my computer? Any further risks to take into consideration? Other steps to follow? Thanks for the help

Ερώτηση από kiw17 3 μήνες πριν

Απάντηση από James 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

subtitles out of sync in streaming services

Hello, I am finding that Firefox display incorrectly and out of sync the subtitles in streaming services like Hulu or Amazon Video. Subtitles dialogs appear around ten se… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am finding that Firefox display incorrectly and out of sync the subtitles in streaming services like Hulu or Amazon Video. Subtitles dialogs appear around ten seconds before the actual audio plays that dialog. It doesn't occur when I am using Chrome.

Thanks.

Ερώτηση από dmbaber 3 μήνες πριν

Απάντηση από dmbaber 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Managed by organisation - no Mozilla policy

I recently noticed that in the settings it says "Your browser is being managed by your organisation". The certificate "ImportEnterpriseRoots" seems to be affected. I hav… (διαβάστε περισσότερα)

I recently noticed that in the settings it says "Your browser is being managed by your organisation". The certificate "ImportEnterpriseRoots" seems to be affected. I have seen guides saying to delete a registry key but I do not have a Mozilla folder in my policies.

It is worth noting I do run two anti virus software. Kaspersky total security and gridinsoft anti malware. Just wondering if there is a way to permanently remove this or if its just a side affect of my anti virus software.

Thanks

Ερώτηση από ETERNALVOID 3 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Add shortcut icon on Firefox Home Screen

Why is there not a simple means to take a link and pin it as a tile on my home page? I've expanded the number of rows displayed which as an odd history of my browsing, … (διαβάστε περισσότερα)

Why is there not a simple means to take a link and pin it as a tile on my home page? I've expanded the number of rows displayed which as an odd history of my browsing, yet the latest links I've visited are not there - meaning the link to the location I would like to pin. Seriously, the entries in the rows (other than previously pinned links) is a hodgepodge. It might be useful if there was some evident logic to the items included. It is disappointing the number of times this question has been posed and the "answer" is to display more rows. Similarly disappointing - an old knowledge base article that says to click the 3 dot icon next to address bar for Firefox on android - would have been handy had such a control appeared in the latest version of Firefox I'm running on my Mac.

Ερώτηση από roamingbob 3 μήνες πριν

Απάντηση από roamingbob 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How to make Firefox address bar autocompletes full URL

Is there any way I can make Firefox address bar autocompletes the full URL (https://bitwarden.com/password-generator/ instead of https://bitwarden.com/)? … (διαβάστε περισσότερα)

Is there any way I can make Firefox address bar autocompletes the full URL (https://bitwarden.com/password-generator/ instead of https://bitwarden.com/)?

Ερώτηση από lloyd.fftrf 4 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Colors in video player washed out on HDR monitor

Hi, I've been encountering a strange issue where colors (especially whites) in the video player are super washed out. This only happens when HDR is turned on in windows,… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I've been encountering a strange issue where colors (especially whites) in the video player are super washed out. This only happens when HDR is turned on in windows, and only happens in my Firefox Developer Edition installation (normal firefox works fine). It also doesn't show up in any windows screenshots - the colors revert to normal when I'm in the screenshot GUI. I've attached photos below of a youtube video, the left is firefox DE and right is normal firefox, both in and out of the screenshot GUI so you can see the difference.

I'm on Windows 11, and I'm not sure what caused the issue. I've tried both refreshing and reinstalling firefox DE to no avail. Pretty stumped on this one, and would appreciate any help!

Ερώτηση από kjunuh 4 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How to disable videos dropping to the lower right-hand corner on websites

Every time I go to Fox News, the video at the top of the page drops to the lower right-hand corner. It's an annoyance I've been searching for a way to eliminate. I have p… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I go to Fox News, the video at the top of the page drops to the lower right-hand corner. It's an annoyance I've been searching for a way to eliminate. I have pop-ups blocked in preferences and I have a couple of different pop-up blockers, but nothing seems to work. I'm currently using Firefox 114b.09 on a Mac Desktop.

Ερώτηση από soofeenee2 4 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

"The server encountered an error", unable to view activity or file owner information in google drive

I am currently unable to view any file activity or ownership information in Google Drive in a shared folder. I have tried the following troubleshooting steps: Quit an… (διαβάστε περισσότερα)

I am currently unable to view any file activity or ownership information in Google Drive in a shared folder. I have tried the following troubleshooting steps:

 • Quit and reopen firefox
 • Relaunched firefox in safe mode/extensions disabled
 • Cleared cookies
 • Tried in other browsers (works in Librewolf, Brave and Chromium; doesn't work in any Firefox browser (Nightly, beta, standard)

Ερώτηση από Zander 3 μήνες πριν

Απάντηση από Zander 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

After closing the web browser window all my tabs are closed

When I reopen the browser, it's just an empty new window. I am able to reopen them in "History" > "Recently closed windows", but it's extremely annoying to do this eve… (διαβάστε περισσότερα)

When I reopen the browser, it's just an empty new window. I am able to reopen them in "History" > "Recently closed windows", but it's extremely annoying to do this every time. Is there a way to fix it? It was fine like two weeks ago or so and my settings seem okay. I can't find the solution in similar posts here.

Ερώτηση από Charlie 3 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Using 2FA Firefox codes on 2 different apps

Hi! So I'm currently using Google Authentication for my Firefox 2fa codes. However, that app is stuck offline and there is no way to get it to connect back online. I'm … (διαβάστε περισσότερα)

Hi!

So I'm currently using Google Authentication for my Firefox 2fa codes. However, that app is stuck offline and there is no way to get it to connect back online. I'm thinking of using another app to generate the Firefox codes. However, if I do so, by scanning the Firefox generated QR code to set up the code in the app, will this result in;

1. Having to generate a new backup code for Firefox (recovery key) 2. Voiding the generated keys on the other app I am using.

Thank you!

Ερώτηση από winstonchiang2003 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

British Airways enable cookies page essential cookies greyed out so can't log in

British Airways enable cookies page, essential cookies greyed out so can't log in. The other three cookie choices are live and ticked. This problem has been here for wee… (διαβάστε περισσότερα)

British Airways enable cookies page, essential cookies greyed out so can't log in. The other three cookie choices are live and ticked. This problem has been here for weeks - can anyone suggest what is wrong?

Ερώτηση από elsfield 3 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Pop-Up from Firefox

Recently started to get this popup - see attachment - and I don't know why. Please advise a remedy. FF 114.0 OS Windows 11 Pro v 22H2 (Build 22621.1778) … (διαβάστε περισσότερα)

Recently started to get this popup - see attachment - and I don't know why.

Please advise a remedy.

FF 114.0 OS Windows 11 Pro v 22H2 (Build 22621.1778)

Ερώτηση από IanM 3 μήνες πριν

Απάντηση από IanM 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Phone number needed

I need a real person on the phone to sort out firefox not working properly.

Ερώτηση από aleck2 3 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How do I remove "synced tabs" from history menu?

After the latest update, "synced tabs" suddenly appeared in my history menu above Recently Closed Tabs. I don't use syncing of any sort so this is just a nuisance. How ca… (διαβάστε περισσότερα)

After the latest update, "synced tabs" suddenly appeared in my history menu above Recently Closed Tabs. I don't use syncing of any sort so this is just a nuisance. How can I get rid of it?

Ερώτηση από cfcentaurea 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How to remove "Search Bookmarks" in version 114

What is the code to remove that new menu Search Bookmarks in new firefox 114? I already remove all the previous "bookmark all kind of type menu" in userchrome.css … (διαβάστε περισσότερα)

What is the code to remove that new menu Search Bookmarks in new firefox 114?

I already remove all the previous "bookmark all kind of type menu" in userchrome.css

Ερώτηση από JS 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Did a clean install, bookmarks gone

To resolve an issue that has been plaguing me, I did a clean install of Firefox. I followed some instructions I found on here that ensured that all I had to do was rename… (διαβάστε περισσότερα)

To resolve an issue that has been plaguing me, I did a clean install of Firefox. I followed some instructions I found on here that ensured that all I had to do was rename the existing Firefox folder to something else, download and run the installer again, and I should have done a clean install without losing my user data.

The issue I had has been fixed, but all of my add-ons and bookmarks are gone. I can get the add-ons back, but where can I find the bookmarks in the old Firefox folder?

Ερώτηση από TheNobleShade 3 μήνες πριν

Απάντηση από TheNobleShade 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Shaky video

Firefox 114. Fedora 38 with Gnome 44.2. All video playback is shaky except in YouTube. MSNBC, CNN, Instagram, Twitter, and ESPN video is shaky. Tried disabling all add-on… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 114. Fedora 38 with Gnome 44.2. All video playback is shaky except in YouTube. MSNBC, CNN, Instagram, Twitter, and ESPN video is shaky. Tried disabling all add-ons and no help. Any ideas? Thanks in advance. Bob.

Ερώτηση από 1bbrazie 3 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 3 μήνες πριν