Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

internet download manager

using firefox version 109 and my internet down load manager no longer works, it works in other browsers but not since updating firefox. not sure if i was successful in po… (διαβάστε περισσότερα)

using firefox version 109 and my internet down load manager no longer works, it works in other browsers but not since updating firefox. not sure if i was successful in posting this request prior to this one so will give it another try. thanks

Ερώτηση από pitbulls9 3 μήνες πριν

Απάντηση από pitbulls9 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How to remove extension symbol from toolbar?

Hello How to remove extension symbol from toolbar? ^(see image): https://i.imgur.com/2bh8se5.png Any idea? Thanks … (διαβάστε περισσότερα)

Hello How to remove extension symbol from toolbar? ^(see image): https://i.imgur.com/2bh8se5.png Any idea? Thanks

Ερώτηση από MGP 4 μήνες πριν

Απάντηση από MGP 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

My Firefox is broken.

When I open Firefox it's just a black page and anything I click on isn't responsive. I can't go into options or anything. Sometimes Firefox doesn't even load. It worked f… (διαβάστε περισσότερα)

When I open Firefox it's just a black page and anything I click on isn't responsive. I can't go into options or anything. Sometimes Firefox doesn't even load. It worked fine earlier than all of a sudden It stopped working today. Web pages don't load. Nothing works

I seen a post earlier that had a link to a supposed fix but I couldn't figure it out. So if anybody is able to help me it would be much appreciated. I am not an advanced user when it comes to Firefox

Ερώτηση από extraordinarycj 3 μήνες πριν

Απάντηση από extraordinarycj 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Middle mouse button click, new tab opened AND switched to that tab.

Hi, Is this new feature? Once I click on link with middle mouse button, that tab is opened and switched to it. Previous firefox versions only opened tab and thats it. It… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Is this new feature? Once I click on link with middle mouse button, that tab is opened and switched to it. Previous firefox versions only opened tab and thats it. It is very frustrating. I want open multiple tabs and then view those tabs. Now I have to, suppose I have 5 links listed in webpage:

I middle mouse 1st link Then I have to return to my previous page I middle mouse 2nd link Then I have to return to my previous page I middle mouse 3rd link Then I have to return to my previous page I middle mouse 4th link Then I have to return to my previous page I middle mouse 5th link Then I have to return to my previous page

If it is new DEFAULT, then please make ant option to switch back in about:config, thanks!

Ερώτηση από kirsciukas 3 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

scrolling does not work anywhere on version 109.0b2

Clicking the mousewheel still works, but scrolling doesn't work. This behavior occurs on tab bar as well. Using option "Restart with addon disabled" from about:profiles … (διαβάστε περισσότερα)

Clicking the mousewheel still works, but scrolling doesn't work. This behavior occurs on tab bar as well.

Using option "Restart with addon disabled" from about:profiles can make the mousewheel scrolling work, but manually disabled all addon and restart just won't solve it.

Ερώτηση από lok77chan 5 μήνες πριν

Απάντηση από mary1534 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Windows FontSubtitutes rules not being followed on Firefox 109.0b7

I use the Windows registry FontSubstitutes (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes) to replace system fonts like Segoe U… (διαβάστε περισσότερα)

I use the Windows registry FontSubstitutes (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes) to replace system fonts like Segoe UI with other fonts. It takes a lot of work to get Windows itself to respect these options, to the extent that I have to make it believe Segoe UI isn't present by modifying a different registry location (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts).

However, Firefox does not respect the FontSubstitutes settings. Based on a previous post here, this is something it did prior to Firefox 89, but has stopped doing.

An ideal solution would be a way for Firefox to correctly read my FontSubstitutes settings. An acceptable workaround would be a way to provide Segoe UI for Firefox to use while still preventing its use in other applications. (I know that, for instance, Adobe Photoshop allows users to install fonts to Photoshop itself, bypassing the system fonts folder entirely.)

Ερώτηση από Kotep 5 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox Developer edition 109-b9 breaks focusing in and out of app on Ubuntu 22.10

Noticed yesterday but not as prominent, firefox suddenly steals all window focus, trying to do anything in any other window is pushed into firefox no matter if it is mini… (διαβάστε περισσότερα)

Noticed yesterday but not as prominent, firefox suddenly steals all window focus, trying to do anything in any other window is pushed into firefox no matter if it is minimised or in another workspace. I have tested this in a clean install along with a clean profile. Bitwarden and other windows seem to act weird when they are interacted with.

This all works well and good on b8 and stable. I am using wayland (Ubuntu 22.* default), but xwayland is available.

Ερώτηση από Oliver Wilkes 4 μήνες πριν

Απάντηση από Oliver Wilkes 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Video stopped working

I upgraded Firefox to 109.0 on OpenSUSE Linux today as an update. Firefox no longer plays videos. Chrome is still playing the videos, so the codecs are on my machine. … (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded Firefox to 109.0 on OpenSUSE Linux today as an update. Firefox no longer plays videos. Chrome is still playing the videos, so the codecs are on my machine. Is there anything I can do to fix this?

Ερώτηση από jay.treiman 4 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Excessive GPU memory usage when visiting websites (especially watching live streams)

Firefox always uses excessive GPU memory when I watch video and livestream. about:memory shows that the explict GPU memory allocation is only about 200 MB but in the task… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox always uses excessive GPU memory when I watch video and livestream. about:memory shows that the explict GPU memory allocation is only about 200 MB but in the task manager the GPU memory usage is 1GB, and the latter doesn't decrease even if I close the tab. I suspect that this is a memory leak. I searched for Bugzilla and found a similar issue that has been existing for years: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1386177

Ερώτηση από ZeroAurora 4 μήνες πριν

Απάντηση από ZeroAurora 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox sync dont sync

Hi. I bought new pc, and i'm trying to set up mozilla with all my passwords and bookmarks, from old pc. But after i logged in, bookmarks and passwords dont appear in a br… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I bought new pc, and i'm trying to set up mozilla with all my passwords and bookmarks, from old pc. But after i logged in, bookmarks and passwords dont appear in a browser. I had so much important stuff there that im now kinda scared. Thanks for any help in advance

Ερώτηση από donkeymonkey 4 μήνες πριν

Απάντηση από Paul 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Bookmark Folders

I have many bookmark folders with many items in each folder. Some folders have many,many items in those individual folders. To scroll down the many items I have in a fold… (διαβάστε περισσότερα)

I have many bookmark folders with many items in each folder. Some folders have many,many items in those individual folders. To scroll down the many items I have in a folder takes time. Is there any shortcut I can use to get to the end of the list in a folder without scrolling down for five minutes to get to the end of a list? I have looked in the Firefox website but I have not seen this question. I have many folders that have a lot of items I have bookmarked. Thanks for any help you can give.

Ερώτηση από twinkle1950 4 μήνες πριν

Απάντηση από Dan 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How can we hide the new addons button?

FF 109 added a new addons-button (jigsaw puzzle icon) in the addons-toolbar. Can we hide it with a specific variable in about:config, or by creating a specific variable t… (διαβάστε περισσότερα)

FF 109 added a new addons-button (jigsaw puzzle icon) in the addons-toolbar. Can we hide it with a specific variable in about:config, or by creating a specific variable there?

Ερώτηση από Dan 4 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

since latest update- firefox freezes then unfreezes-Windows 10 64 bit

Hi there since the latest update (17/1/23) Firefox seems to Hang then lockup then freeze then unfreeze when just browsing. no special tabs open such as Youtube- just lo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there

since the latest update (17/1/23) Firefox seems to Hang then lockup then freeze then unfreeze when just browsing.

no special tabs open such as Youtube- just locks up on browsing 2 tabs plus- google search on 1 and facebook on 1 tab-closed the google search tab then scrolling through Facebook,froze after 3 scrolls of the wheel,locked up then unfroze

Ερώτηση από brondster 4 μήνες πριν

Απάντηση από brondster 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox issue with downloads still not working correcly.

This issue needs to be corrected as it is causing problems. As you will see from the attached acreenshots, when a file wants to be downloaded, I get the expected Ask opt… (διαβάστε περισσότερα)

This issue needs to be corrected as it is causing problems.

As you will see from the attached acreenshots, when a file wants to be downloaded, I get the expected Ask options and even though I selected Open with Adobe it still downloads the file.

Picture 1 shows the options, picture 2 shows the file open in Adobe, picture 3 shows it downloaded to my PC and picture 4 shows that I selected Always ask you where to save files so why is the file still downloading.

It creates a nuisance as I only want to open most files and if I decide to save them, I can do that so why is Firefox still saving files whether I want to or not !?!

Now I have to go to the file, delete it and empty the recycle bin for security reasons so this issue needs to be resolved as it used to work fine in previous version of Firefox.

Maybe there is a setting that I need to change so any suggestions on how to fix this would be appreciated.

I am currently running Firefox 109.0 (64-bit) on Windows 10, Version 22H2 (OS Build 19045.2486).


Thanks.

Ερώτηση από Hawkeye58 4 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How do I get rid of the clicking and little "sticks" that start to block up the window where I want to write a place to ask a question?

I am trying to block out the new little "stick marks" that post while I try to log on to a site that that I need to "google" and log on to. I tried to sign out of all th… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to block out the new little "stick marks" that post while I try to log on to a site that that I need to "google" and log on to. I tried to sign out of all the "outside sites" that want to log on, but there are sites that I need to log on to and have done this in the past. I usually go to these sites because they are important to my transacting business, accessing my bank, places I pay my bills, etc. If I want to get to these and order or pay a bill, I have to unblock each one of them??? How do I do that? If a credit company wants to contact me, they cannot do this even if we have contacted each other previously? Really?

How do I undo this already-marked system and get out of it? As you can guess, I am old and not up with the times. Please simplify your answers so a not-technical person can understand it.

Ερώτηση από mfbgarza 4 μήνες πριν

Απάντηση από mfbgarza 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

addon '' extensions''

hi, i see a new addon in my bookmarks bar- extensions , on the right above... its not possible to drag it down to customize toolbar .i can drag /up and down/other itmes… (διαβάστε περισσότερα)

hi, i see a new addon in my bookmarks bar- extensions , on the right above... its not possible to drag it down to customize toolbar .i can drag /up and down/other itmes buy why not this one? pls fix it...

Ερώτηση από Slawomir Dzwonek 4 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν