Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with search suggestions

Hi. This is dumb but it's really annoying. I get the standard where typing a letter or two of a page I go to all the time makes that the first suggestion: If I type r, I … (διαβάστε περισσότερα)

Hi. This is dumb but it's really annoying. I get the standard where typing a letter or two of a page I go to all the time makes that the first suggestion: If I type r, I get Raw Story, for instance; s takes me to Slate and c takes me to CNN. I also go to Wonkette and Daily Kos all the time, but when I type w, Firefox gives me www.rawstory.com instead of wonkette.com, and when I type d, I get duckduckgo.com. These are the only two that are giving me fits of the several pages I visit often. How can I make this stop? I've literally never typed in www.rawstory.com; it's making me crazy that Firefox is forcing its suggestions on me even though they don't match my clearly established reality.

Ερώτηση από nandibrown 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot delete account. Incorrect password

Hi everybody, I am trying to delete an account of mine that I don't use. After I check all the boxes and click "continue" it asks for the password again. I triple checked… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everybody, I am trying to delete an account of mine that I don't use. After I check all the boxes and click "continue" it asks for the password again. I triple checked and it is correct, also because I copy paste it. But the website says "Incorrect password". I tried using a private window to no avail. It fills in automatically the password of another account of mine, which I then replace with the correct one. I did not try leaving there the password of the other account, because I don't want to risk deleting my "good" account. Thank you.

Ερώτηση από least220616 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από display_name 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Trying to enable microphone input in Whatsapp web app for Linux Mint, using Firefox

I'm listing this as a privacy setting because when I click the microphone button in WhatsApp web to enable audio input, there's a green popup telling me to select "Allow"… (διαβάστε περισσότερα)

I'm listing this as a privacy setting because when I click the microphone button in WhatsApp web to enable audio input, there's a green popup telling me to select "Allow" in the box above, but that box above is flashing wildly and there's no way to click on anything. It appears and disappears about 10 times per second, and no matter how many times I try to click on "Allow" I can't catch it. It seems to progressively get slower as it ... what? runs out of breath? And the only remedy is to kill the WhatsApp window and start it up again, and to give up on using the microphone. Anyone else experience this or know what to do? I have confirmed that the mic is working, in other apps (Audacity), and it shows up in system settings properly. Thanks.

Ερώτηση από txyang 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

is it possible to get help from technical specialists from mozilla?

I have a problem with buttons in google docs, buttons works but pictures of buttons are dissipated. I asked about this questions to the community, but nobody could help m… (διαβάστε περισσότερα)

I have a problem with buttons in google docs, buttons works but pictures of buttons are dissipated. I asked about this questions to the community, but nobody could help me. I can't find if I can to get help from technical specialists of mozilla company? Is there only this community? This is really huge problem for me, because I work a lot with google docs and if I don't solve this problem then I'll have to go to another browser, but I don't want to :(

Ερώτηση από Aivory 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Change to Menu Bar sort order

macOS Catalina 10.15.7, Firefox 108.0.1 For as long as I remember, Firefox has ordered the window list that is displayed by selecting Window in the top Menu Bar in the o… (διαβάστε περισσότερα)

macOS Catalina 10.15.7, Firefox 108.0.1

For as long as I remember, Firefox has ordered the window list that is displayed by selecting Window in the top Menu Bar in the order that the windows were created. This past week after a computer restart, the order has changed to alphabetic based on the title of the window. How can I get back to the previous method, ordered by creation time?

This is similar to another question by redochre77 on 11/9/22 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1396298

Ερώτηση από nealpfeiffer 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

accessing outlook live

I don't know if this is a firefox or outlook problem, but I can no longer access outlook live (https://outlook.live.com/mail/0/) from my main screen. Blank page. Oddly … (διαβάστε περισσότερα)

I don't know if this is a firefox or outlook problem, but I can no longer access outlook live (https://outlook.live.com/mail/0/) from my main screen. Blank page. Oddly enough though, I can access it by going to "private browsing." So I'm guessing there's a setting that's keeping outlook from loading, but I don't remember changing any settings recently, so I'm stumped. This has been happening for only the past 3 days.

Ερώτηση από denbetsy2 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook Browser Push Notifications won't Toggle On

Hello! Recently switched from Chrome to Firefox. I wanted to get browser push notifications from Facebook, specifically Messenger, but it won't toggle on for some reason.… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! Recently switched from Chrome to Firefox. I wanted to get browser push notifications from Facebook, specifically Messenger, but it won't toggle on for some reason. When I refresh the page, it's still off. I've allowed Facebook.com permission to send notifications, cleared cookies and cache, and even uninstalling Firefox extensions, but no luck. Any help?

Ερώτηση από Chloie 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Chloie 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

amazon black screen

When I log into amazon with mozilla and try to search for an item, amazons reply screen, on my windows 10 computer screen, goes black. When I do the same login sequence … (διαβάστε περισσότερα)

When I log into amazon with mozilla and try to search for an item, amazons reply screen, on my windows 10 computer screen, goes black. When I do the same login sequence using google, everything works normally. I prefer using mozilla . This is a recent problem with mozilla that started two weeks ago. I need this fixed. I don't want to change browsers but I use amazon frequently. Thanks for your help.

Ερώτηση από fsv0420 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can No Longer Copy and Paste in Outlook Email When Using Firefox Browser

As of a few weeks ago, I can no longer copy and paste when using Outlook for emails with Firefox as the browser. I have no issues if I use the MSN browser. When using F… (διαβάστε περισσότερα)

As of a few weeks ago, I can no longer copy and paste when using Outlook for emails with Firefox as the browser. I have no issues if I use the MSN browser. When using Firefox, I can copy and paste in the subject line but not the body of the text. This is a real pain! I had no issues until a few weeks ago. If I try to copy and paste, I am able to copy but when I right click I no longer get a "paste" option. I now have an emoji option in its place. What's up with that?! I am using Windows 11 as the operating system on a Dell computer. Thanks in advance!

Ερώτηση από pnewman1234 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Cleveland Muse 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Windows Firefox won't sync with Android and vice versa no matter what

The title pretty much sums it up. I even tried drastic measures such as logging out then completely uninstalling Firefox and removing any leftover data on both platforms.… (διαβάστε περισσότερα)

The title pretty much sums it up. I even tried drastic measures such as logging out then completely uninstalling Firefox and removing any leftover data on both platforms. After reinstalling and connecting to the Firefox account they will sync with previous data but any new data I add on Windows won't show up on Android and vice versa. I also obviously tried forcing a sync manually... I really wish I didn't have to switch to another password manager any help would be greatly appreciated! :)

Ερώτηση από GoldenSW 1 έτος πριν

Απάντηση από GoldenSW 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox freezes when I click a certain Upload button on a website I've been using for 6 years now

Hello guys, I started having a weird problem a few months ago. Since I was overwhelmed with work and travels in the past months I just found a quick workaround by using … (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys,

I started having a weird problem a few months ago. Since I was overwhelmed with work and travels in the past months I just found a quick workaround by using Chrome, but I'm much more used to Firefox than Chrome I'd like to solve this issue once and for all.

So I'm getting 99% of my work on Fiverr. I'm averaging between 20 and 40 orders per month meaning that I need to upload all sorts of files everyday. Whenever I click the 'attach' button, doesn't matter whether in the message section or in the delivery section my entire browser freezes. Even if I waited for some time (I've tried up to 60 minutes), it wouldn't unfreeze. Same in private window, same if I disable all addons. I even refreshed Firefox, but the problem persists.

In Chrome or Edge the problem doesn't exist. Neither does it on my mobile device. Not sure how to troubleshoot that.

Any ideas?

Thank you!

Ερώτηση από koko 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Tech333 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox starts in private browsing mode

Hi, from many time (some months ago) I have this problem: sometimes (well, actually very often, but not always) when I start firefox it runs in “Private browsing” mode. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, from many time (some months ago) I have this problem: sometimes (well, actually very often, but not always) when I start firefox it runs in “Private browsing” mode.

The problem happens both if I click on the icon in the gnome dock, and if I run firefox from the terminal. In both situations, the problem happens sometimes, and some times not.

When I launch it from the terminal, the output is the same, either if I see the bug or not.

The problem has already been reported on the Fedora support site, too.

What can I do to sort it out? Thank you very much

Running Firefox 108.0.1 on Fedora 36

Ερώτηση από angus73 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Remove "Your browser is being managed by your organisation" in Firefox installed on Windows 11

I have been trying to remove "Your browser is being managed by your organisation" simply because the browser is on my home PC and not being managed by any organisation. H… (διαβάστε περισσότερα)

I have been trying to remove "Your browser is being managed by your organisation" simply because the browser is on my home PC and not being managed by any organisation. However, I have an issue with registry editor as it does not have Mozilla or Firefox keys in "Policies" "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies" or "HKEY_CURRENT_USER". I would be grateful for any advice to overcome this issue as it annoyingly restricts access to web pages.

Ερώτηση από wqspp 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από al_mhajr_99 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Capping ram assigned to firefox

Please tell me if it is possible to cap the amount of ram assigned to ffox, as it creeps up and up till over 1.3 gigs is being used. I am referring to having a single we… (διαβάστε περισσότερα)

Please tell me if it is possible to cap the amount of ram assigned to ffox, as it creeps up and up till over 1.3 gigs is being used.

I am referring to having a single webpage open - no tabs and no extensions.

I have shut down the browser, and restarted the laptop but cannot cure this problem.

Inevitably this slows everything down, and the pc fan will run non stop.

Thanks for any help.

Ερώτηση από mainboardmoderator 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από mainboardmoderator 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Passwords won't auto-fill

My passwords won't auto-fill. The selection for "Ask to save logins and passwords for websites" is unchecked every time I restart Firefox. I've tried everything. Re-inst… (διαβάστε περισσότερα)

My passwords won't auto-fill. The selection for "Ask to save logins and passwords for websites" is unchecked every time I restart Firefox.

I've tried everything. Re-installing, refreshing, removed all of my plug-ins, etc. I'm not in private mode either.

This is really disappointing. I don't want to switch to another browser.

Ερώτηση από jvallone 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

SSA.GOV not accessible

I have to use Safari to access ssa.gov. I cannot access my account using Firefox. The computer is a Mac operating under Ventura 13.1. The Firefox version is 108.0.1 and t… (διαβάστε περισσότερα)

I have to use Safari to access ssa.gov. I cannot access my account using Firefox. The computer is a Mac operating under Ventura 13.1. The Firefox version is 108.0.1 and the Safari version is 16.2. The problem is ongoing. Willard Jaques [email removed from public] [removed phone# from public]/edit: edited personal info and moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have macOS.

Ερώτηση από positraction 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonnyride 1 έτος πριν