Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

"Show all History"

When i select the "show all history" on the drop down history menu nothing happens. It used to but no longer does anything. Why not and how do i restore that feature so i… (διαβάστε περισσότερα)

When i select the "show all history" on the drop down history menu nothing happens. It used to but no longer does anything. Why not and how do i restore that feature so it will show me the History?

Ερώτηση από alain28 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από alain28 2 ημέρες πριν

Cached Web Content Not Clearing

Win 7 Home Premium Firefox Version 101.0.1 'Privacy & Security'->'Cookies and Site Data', 'Clear Data.' When 'Clear Now,' Cached Web Content; is clicked, it does n… (διαβάστε περισσότερα)

Win 7 Home Premium Firefox Version 101.0.1

'Privacy & Security'->'Cookies and Site Data', 'Clear Data.'

When 'Clear Now,' Cached Web Content; is clicked, it does not zero out. (It used to clear completely).

The browser webpage has been refreshed, the browser closed and reopened, and the computer restarted but the cache does not reset.

This issue started on the morning (Pacific time) of June 26-Is this a known glitch or am I missing a detail?

Ερώτηση από Buddy2014 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Buddy2014 3 εβδομάδες πριν