Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I click with right mouse button on some facebook videos it doesn't show me options to copy link and etc.

When I click with right mouse button on some facebook videos it doesn't show me options to copy link and etc. It only shows settings for the flash player. how can I fix t… (διαβάστε περισσότερα)

When I click with right mouse button on some facebook videos it doesn't show me options to copy link and etc. It only shows settings for the flash player. how can I fix this?

Ερώτηση από jackiechan99 6 έτη πριν

Απάντηση από pollti 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

show error page or popup firefox cannot connect to some site

can someone tell me the about:config setting for toggling show error page or popup when firefox cannot connect to some site i spent hours finding this on google now the … (διαβάστε περισσότερα)

can someone tell me the about:config setting for toggling show error page or popup when firefox cannot connect to some site i spent hours finding this on google now the setting has reveted back and i dont remeber I HATE FIREFOX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ερώτηση από veryunhappyuser 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Con windows 7 64 bit sia con firefox che con expolorer su Facebook da qualche giorno la clessidra-puntatore mouse rimane sempre attiva!...

Da alcuni giorni sulle pagine Facebook sul puntatore del mouse rimane sempre attiva la clessidra che indica l'attesa per il caricamento, come mai? E possibile risolvere i… (διαβάστε περισσότερα)

Da alcuni giorni sulle pagine Facebook sul puntatore del mouse rimane sempre attiva la clessidra che indica l'attesa per il caricamento, come mai? E possibile risolvere il problema?

Ερώτηση από barbagae 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook videos wont play in Firefox

An error message comes up saying "Video Unavailable. We are having trouble playing this video. Learn More". Its not a Flash problem. Can anyone help? … (διαβάστε περισσότερα)

An error message comes up saying "Video Unavailable. We are having trouble playing this video. Learn More".

Its not a Flash problem.

Can anyone help?

Ερώτηση από jane95 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

a strangers facebook profile has appeared in my bookmarks toolbar today - how & why? thanks

Hi - when i turned on my mac this evening, (i used it this morning & everything was as usual) a stranger named Eric Diaz's facebook profile has been added to the very… (διαβάστε περισσότερα)

Hi - when i turned on my mac this evening, (i used it this morning & everything was as usual) a stranger named Eric Diaz's facebook profile has been added to the very front of my bookmark toolbar in mozilla! - can you offer any help as to how the hell this is possible while my mac was switched off all day? Thanks Sam

Ερώτηση από thefairytalehistorian 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από thefairytalehistorian 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook News Feed Loading Problem

Facebook news feed cannot be loaded sometimes when I scroll down to the bottom. I've already clear cookie and cache and the problem still exist even I run in safe mode. I… (διαβάστε περισσότερα)

Facebook news feed cannot be loaded sometimes when I scroll down to the bottom. I've already clear cookie and cache and the problem still exist even I run in safe mode. IE don't have such problem. Can anyone help please? I'm using the latest version of Firefox.

Ερώτηση από erik8mzl 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot sign in facebook on firefox it says I have a virus ??? and says download a program lol i don't now it will

I need a computer software expert my problem I cannot sign in facebook on firefox it says I have a virus ??? and says download a program lol i don't now it will open husb… (διαβάστε περισσότερα)

I need a computer software expert my problem I cannot sign in facebook on firefox it says I have a virus ??? and says download a program lol i don't now it will open husbands account . And it will open my account in MSIE or Google Chrome ??? Any suggestions

Ερώτηση από hotflashalso 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't give my child access to Facebook with Parental Controls on and Facebook set as an allowed site

I set up a computer (dell windows 8 laptop) for my child. I have parental controls on, however have Facebook set as an allowed site. When I try to access Facebook throug… (διαβάστε περισσότερα)

I set up a computer (dell windows 8 laptop) for my child. I have parental controls on, however have Facebook set as an allowed site.

When I try to access Facebook through Firefox on my child's account, it says it is not a trusted site and won't let me go further. I can, however, access Facebook (my child's account) just fine from my account (admin) on the computer.

These are the technical details provided: facebook.com uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. (Error code: sec_error_unknown_issuer)

Saw some info on adding the additional root certificate, but it was not clear, and I did not fully understand.

All help appreciated!

Ερώτηση από PHD77 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Script error loading criminal case; works fine w/ Internet Explorer

Over the last couple of days, every time I try to load Criminal Case via Facebook using Firefox, I get script errors. It loads with no problem using Internet Explorer. I… (διαβάστε περισσότερα)

Over the last couple of days, every time I try to load Criminal Case via Facebook using Firefox, I get script errors. It loads with no problem using Internet Explorer. I have reset Firefox and it did not solve the problem.

Ερώτηση από friggles1 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't browse pictures with arrow keys in Facebook

This problem started about a few days ago. I can't use my arrow keys to browse (navigate) pictures in Facebook. For example, if I press the right arrow key, Facebook will… (διαβάστε περισσότερα)

This problem started about a few days ago. I can't use my arrow keys to browse (navigate) pictures in Facebook. For example, if I press the right arrow key, Facebook will display the next picture. But for some reasons, I can't do it anymore. And also, if I try to press the arrow key, the comment section under the picture will disappear.

I've tried to start Firefox in Safe Mode, reset it to it's "virgin" state but the problem still remains.

Also, I've also tried to browse pictures on other browsers (IE, Chrome, Opera) but it just won't change to the next/previous picture.

Any ideas how to solve my petty problem? :v

And thanks in advance.

Also, sorry for my bad English.

Ερώτηση από KenKenta 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από KenKenta 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook is not loading properly

the facebook is loading without javascript and css. I tried view source and clicked one of the css link and found that it was blocked Secure Connection Failed An error o… (διαβάστε περισσότερα)

the facebook is loading without javascript and css. I tried view source and clicked one of the css link and found that it was blocked

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to fbstatic-a.akamaihd.net. Peer's certificate has an invalid signature. (Error code: sec_error_bad_signature)

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

So i am not able to use facebook anymore.

Ερώτηση από agriz 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not load Facebook. This is the only site that will not load. Why?

I did a refresh of Firefox and still nothing. Running OS X Yosemite on a MAC. Works fine with all other browsers.

Ερώτηση από claybasket 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από claybasket 5 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

I am having trouble with firefox crashing a lot when i play on facebook i am getting so mad that i can not play any of my game because it keep crashing on me fix the issu… (διαβάστε περισσότερα)

I am having trouble with firefox crashing a lot when i play on facebook i am getting so mad that i can not play any of my game because it keep crashing on me fix the issue. this happens a lot when i play Farmville 2 and a couple of other games

duplicate of /questions/1086408

Ερώτηση από twiinsof93 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από twiinsof93 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox continually crashes while using facebook , i have submitted this problem countless times and not a single response from any of you , to say i am dissati

while using facebook it continually locks up and becomes totally responsive with a white screen , i have cleaned all caches , i have no plugins affecting this issue , it … (διαβάστε περισσότερα)

while using facebook it continually locks up and becomes totally responsive with a white screen , i have cleaned all caches , i have no plugins affecting this issue , it does this every single day

Ερώτηση από bernie.colley 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Someone has created a second Facebook page in my name and is attempting to scam the reader in my name. How do I delete this second Facebook page?

Numerous friends have received a Facebook message in my name on a second account and are being asked for money. How do I delete this second Facebook account?

Ερώτηση από mayocannon 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

When I am on facebook and playing some of my games they start out ok then the screen goes to adobe plugin has crashed..it doesnt let me send a report..i try reloading and… (διαβάστε περισσότερα)

When I am on facebook and playing some of my games they start out ok then the screen goes to adobe plugin has crashed..it doesnt let me send a report..i try reloading and it does the same thing..this just started happening about 2 weeks ago. before that it worked fine. I have looked everywhere on the interrnet trying to find a way to fix the problem but no luck. I have windows 10 and use firefox. Please help with this issue.

thanks Liddy korb

Ερώτηση από liddybugg 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot acess my facebook account why?

I get this message below can anyone help me please I need to access my facebook acount I never blocked it!!!!! " Secure Connection Failed An error occurred during a conne… (διαβάστε περισσότερα)

I get this message below can anyone help me please I need to access my facebook acount I never blocked it!!!!!

" Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.facebook.com. Peer's certificate has an invalid signature. (Error code: sec_error_bad_signature)

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem."

Ερώτηση από Hapairish 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I prevent this page from reloading content

I'm not sure how to describe this, because its not a full page refresh, but only some content been loaded again over and over It happens on this site https://apps.faceboo… (διαβάστε περισσότερα)

I'm not sure how to describe this, because its not a full page refresh, but only some content been loaded again over and over

It happens on this site https://apps.facebook.com/beapawnstar/ from time to time, like every 30 seconds it keeps reloading content without a full refresh.

Can I stop that somehow?

Ερώτηση από A2020 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από A2020 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't I view other users pages on facebook when I use firefox?

I can do almost everything using firefox for my facebook account except one thing... When I click to go onto someone else account I can't ... I get a message saying "Some… (διαβάστε περισσότερα)

I can do almost everything using firefox for my facebook account except one thing... When I click to go onto someone else account I can't ... I get a message saying "Something went wrong. We're working on getting it fixed as soon as we can." but its been months and still can't view or go onto some friends account... can you please help me fix this problem... however I do use another site to do this with... such as google chrome, and I don't have a problem at all... please direct me to fixing this months loooooong ago problem that I just now decided to address... Thank you

Ερώτηση από Robert1967 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν