Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

I am getting a "Performing a tls handshake" when I'm trying to view a webpage. How can I fix this?

I have Firefox 63.0.1 64 bit using Win 7. After the latest update, I frequently get the "performing a tls handshake" when trying to view a webpage. After 7 to 8 minutes I… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 63.0.1 64 bit using Win 7. After the latest update, I frequently get the "performing a tls handshake" when trying to view a webpage. After 7 to 8 minutes I get a message saying "Secure Connection Failed. The connection to the server was reset while the page was loading. The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem." I've researched this problem and haven't come up up with an answer as to how to correct this. Does anyone know how to correct this?

Ερώτηση από dutchjim 2 έτη πριν

Απάντηση από dutchjim 2 έτη πριν