Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Have opening stuff but no email opportunity

Complete re-installation after reset removal. Have icon, have program, have access to internet. When click on icon, get usual group of blocks from Google to choose from, … (διαβάστε περισσότερα)

Complete re-installation after reset removal. Have icon, have program, have access to internet. When click on icon, get usual group of blocks from Google to choose from, but no email block to choose email. That's the problem.

Ερώτηση από duststorm 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

My email will not "reorder" I have 10 or so old emails that come to the top of the page, and will not sort?

Email works on other browser's. Firefox has the end of Page 2 on the top of page one?? As I throw New mail's away more come to the top of page one?

Ερώτηση από PAPATHOR 1 έτος πριν

Απάντηση από PAPATHOR 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox refuses to allow me to connect to my centurylink.net email page

before the most recent update I have no trouble connecting to my centurylink.net email.....and now after the update I get this message: Secure Connection Failed An error … (διαβάστε περισσότερα)

before the most recent update I have no trouble connecting to my centurylink.net email.....and now after the update I get this message:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to webmail.centurylink.net. PR_CONNECT_RESET_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Nothing I do will allow it to connect. yet it seems to work fine in chrome or internet explorer, just not firefox.

Ερώτηση από draculas.tomb 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 7 μήνες πριν