Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Will not open

I have recently downloaded Firefox. Why am I seeing this when I try to open it: You do not have permission to open the application “Firefox”. I followed the directions to… (διαβάστε περισσότερα)

I have recently downloaded Firefox. Why am I seeing this when I try to open it: You do not have permission to open the application “Firefox”. I followed the directions to check "permissions".

Ερώτηση από rikpamerrill 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TerryN21 4 ημέρες πριν

Disabled updates

When trying to update through the firefox settings and about firefox window, it keeps saying that updates are disabled by system administrator and I do not have them turn… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to update through the firefox settings and about firefox window, it keeps saying that updates are disabled by system administrator and I do not have them turned off.

Ερώτηση από amrespect4life 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

what changes to be made in prefs.js to open older profile in newer ff install?

in this answer [to Firefox 67 broke my profile] , Moderator cor-el has answered - - 5/22/19, 8:52 PM Try to remove compatibility.ini in this profile. You may have to edit… (διαβάστε περισσότερα)

in this answer [to Firefox 67 broke my profile] , Moderator cor-el has answered - - 5/22/19, 8:52 PM Try to remove compatibility.ini in this profile. You may have to edit prefs.js as well. -

Though he/ she has not elaborated what changes are required to be made in prefs.js to make it work smoothly without corrupting the profile.

Please tell what changes are to be made in prefs.js?

Thanks.

Ερώτηση από vsrawat 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

Mozilla isn't responding in my laptop?

Hi there, I'm a student who is searching for study material across the internet. That's why I wanted to install Mozilla Firefox on my laptop. but after downloading & … (διαβάστε περισσότερα)

Hi there, I'm a student who is searching for study material across the internet. That's why I wanted to install Mozilla Firefox on my laptop. but after downloading & installing, when I want to run mozilla a black window appears on, and after that, Windows notifies me that, Firefox isn't responding. So, please resolve this issue. Thanks in advance!

Ερώτηση από Muhammed hazma 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 ημέρες πριν

Auto updates

I appreciate the team at Mozilla regularly updating Firefox. What I am frustrated with is that the update will stop me in the middle of my working through Firefox, to shu… (διαβάστε περισσότερα)

I appreciate the team at Mozilla regularly updating Firefox. What I am frustrated with is that the update will stop me in the middle of my working through Firefox, to shut down and update immediately. Is there any way to change it so that it will update when I choose, when I shut down Firefox (which I do every time I finish using it) instead of in the middle of what I am doing?

Thanks for your help.

Peter

Ερώτηση από wwoctwo 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 4 ημέρες πριν

Firefox 88.01 - Update Not Sticking

Firefox has been doing this to me for the past couple months, but Ill get an annoying notification saying I havent updated firefox, even though firefox is updated. This u… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has been doing this to me for the past couple months, but Ill get an annoying notification saying I havent updated firefox, even though firefox is updated. This used to happen on the "nightly" version of firefox everyday, which is expected, but on a normal release, this is not supposed to happen.

How can I fix? This seems to be a bug - one location says its "up to date" the other is a notification telling me to "update".

See attached screenshot with update icon in the menu, while the "About" menu says its up-to-date.

If I go into about:config, app.update.url.manual is set to: https://www.mozilla.org/%LOCALE%/firefox/

Ερώτηση από hatetmp+n23d1 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

trying to downgrade to ver.68.10.0

I am trying to downgrade to ver.68.10.0 but after installing ff is updating automatically. I've tried the following advice, but it is still updating. Any ideas? "Importa… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to downgrade to ver.68.10.0 but after installing ff is updating automatically. I've tried the following advice, but it is still updating. Any ideas?

"Important: By default, Firefox is set for automatic updates. To prevent Firefox from automatically updating itself after you install an older version, you'll need to change your Firefox update settings: Click the menu button Fx57Menu and select Options. In the General panel, go to the Firefox Updates section."

Ερώτηση από adampap70 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

I can not copy my profile folder to the new version of FF

Previously, after installing Firefox, I could simply transfer the profile folder to a new installation. But now it is impossible to do this. I can only create a new profi… (διαβάστε περισσότερα)

Previously, after installing Firefox, I could simply transfer the profile folder to a new installation. But now it is impossible to do this. I can only create a new profile. How can I transfer all the information from the old profile to the new profile?

Ερώτηση από trizna1 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Upgrading from firefox 42 to the current version

I'm trying to migrate my Firefox from a very old 42.0 version (where I was stuck due to valuable plugins discontinuity) to some actual version (Mac OS). Attempt to just i… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to migrate my Firefox from a very old 42.0 version (where I was stuck due to valuable plugins discontinuity) to some actual version (Mac OS). Attempt to just install the latest version doesn't work because it cannot properly convert stored passwords and the places database.

From the support article https://support.mozilla.org/en-US/kb/lockwise-losing-login-information-firefox-update, I know that for passwords I should at least visit the intermediate version 68, which should be able to convert older passwords database.

What other upgrade points should I visit to successfully overcome the gap?

Ερώτηση από cit 23 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 20 ώρες πριν

Trying to add a PKI root certficate

This is the first time I've needed to do this in years but, at one time, installing a root (or, for that matter, third-level) CA certificate in Firefox was straightforwar… (διαβάστε περισσότερα)

This is the first time I've needed to do this in years but, at one time, installing a root (or, for that matter, third-level) CA certificate in Firefox was straightforward. Unless I'm missing something --and I've been poking around these files for over an hour-- it is now, at best, quite obscure. Is there a way for me to install a CA certificate for a CA you have chosen to not recognize and include with the system? If so, a clear explanation of how to do it would be appreciated. And, yes, I understand the implications of doing this.

Thanks.

Ερώτηση από jk04120 18 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ώρα πριν