Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

how can i use Firefox browser in abu-dhabi? please give some information.

In Abu Dhabi, what are some recommended methods or best practices for using Firefox browser effectively and securely? What are the key considerations and potential challe… (διαβάστε περισσότερα)

In Abu Dhabi, what are some recommended methods or best practices for using Firefox browser effectively and securely? What are the key considerations and potential challenges professionals in Abu Dhabi might encounter when utilizing Mozilla Firefox browser for their work tasks, and how can they optimize its usage to enhance productivity and security?

Ερώτηση από Lizzy Greyy 11 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από NoahSUMO 55 λεπτά πριν

Unable to update Firefox browser

I have Firefox 124.0.2 running on Windows 11. For some reason, I can't update Firefox. When I manually download the update file, it appears to run Ok, but the version do… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 124.0.2 running on Windows 11. For some reason, I can't update Firefox. When I manually download the update file, it appears to run Ok, but the version doesn't change. If I go to settings and click on "Check for Updates" is comes back and says Failed to Check for Updates. How do I fix this?

Originally reported on April 11th /questions/1444593: I have Windows 11 and the Firefox 124.0.2 browser. I cannot update to the latest version of Firefox. I receive an error message "Failed to update". I've uninstalled and reinstalled the browser, ran the install utility selecting update, nothing seems to work. Please help

Ερώτηση από rpm3110 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από NoahSUMO 1 ημέρα πριν

Incorrect file format

It has been observed that when a user uses the Firefox browser and tries to download a DDD file, the file format is .pdf instead of .ddd. In the devtools, it was observed… (διαβάστε περισσότερα)

It has been observed that when a user uses the Firefox browser and tries to download a DDD file, the file format is .pdf instead of .ddd. In the devtools, it was observed that the content-type is text/plain in the response to the request. I changed the content-type to application/octet-stream, but the error still persists

Ερώτηση από Borys Krasko 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 4 ώρες πριν

File not downloaded: Potential security risk - Allow download don't work

Hi! On the latest version Mozilla Firefox 125.0.1 when i download .docx files i get the message 'File not downloaded: Potential security risk.' I select Allow download an… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! On the latest version Mozilla Firefox 125.0.1 when i download .docx files i get the message 'File not downloaded: Potential security risk.' I select Allow download and the file downloaded can't be opened.

Thanks!

Ερώτηση από Laurentiu Marin 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Agent virtuel 16 ώρες πριν

Firefox Unable to Update Automatically

About a week ago I started getting these update error messages stating "Update available - Firefox couldn't update automatically. Download the new version". I've also tri… (διαβάστε περισσότερα)

About a week ago I started getting these update error messages stating "Update available - Firefox couldn't update automatically. Download the new version". I've also tried clicking "Learn more" on the error message but it's a dead link. Going into the settings for updates I am set to auto update, but when I manually check for updates it says "Failed to check for updates".

The help article on this issue simply tells you to download and manually reinstall Firefox, but I'm having to do this nearly every day. I work in IT myself so I know a "bandaid" workaround when I see one. Is there a solution to this issue?

Ερώτηση από exo82 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από NoahSUMO 23 ώρες πριν

Is there a way I can get my Add-Ons BACK after "upgrading" to a version that keeps Cloudflare happy?

I did an Upgrade to a version of Firefox that would bypass those "Your Browser Is Not Supported" messages that apparently come from "Cloud-flare." I figured [naievely!] … (διαβάστε περισσότερα)

I did an Upgrade to a version of Firefox that would bypass those "Your Browser Is Not Supported" messages that apparently come from "Cloud-flare." I figured [naievely!] that my addons would "port" to the upgrade. They didn't. Is there any way [e.g., a putative backup file, perhaps] that would allow this?

Thanks in advance...!

Please reply to --- The Gray Cat << tmc@att.net >>

Ερώτηση από The Gray Cat 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Firefox keeps asking to reinstall. It fails to check for updates. I have Windows 11 and Firefox 124.0.2

I have Windows 11 and Firefox 124.0.2. Firefox keeps asking to reinstall. I think it is because I keep getting the message that it fails to check for updates. I don't kno… (διαβάστε περισσότερα)

I have Windows 11 and Firefox 124.0.2. Firefox keeps asking to reinstall. I think it is because I keep getting the message that it fails to check for updates. I don't know if I have installed the Microsoft Firefox or the direct Mozilla Firefox downloaded. Maybe that is the problem, but I am not tech savvy. I have used Firefox for many years and like it. I am also too old (83) to deal with these problems. Help!

Ερώτηση από tommcgrath 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από NoahSUMO 1 ημέρα πριν

FireFox Download Excel File in D365 System But Change to HTML File

Dear all, We develop a system on D365 platform. On Chrome enviroment, I click the export option, it will download the excel file, I can open it on Excel. However, I cli… (διαβάστε περισσότερα)

Dear all,

We develop a system on D365 platform. On Chrome enviroment, I click the export option, it will download the excel file, I can open it on Excel. However, I click the export option on FireFox, it will download the excel file but I can't open it on Excel. When I use the notepad to open the file to see the content, I found the file become HTML content. I can see the file on web broswer. I don't know why the file content will be change HTML content when I use the Firefox to download it.

Please help....

Andrew

Ερώτηση από luckyhohk 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 ημέρα πριν

Trying to install and use J2SE plug-in

I am trying to access Oracle eBS instance but when I login to the page, I get a notification as shown in the image. After installing the plug-in and restarting the brow… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to access Oracle eBS instance but when I login to the page, I get a notification as shown in the image.

After installing the plug-in and restarting the browser, when I try to run the application, I get the same notification.

Ερώτηση από Vatsala.Saxena 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 ημέρες πριν

Repeated Installation Requests

Hello, I've installed Firefox twice in the last couple of days (Windows 10 - I think) and I continue to receive messages that say I need to install the latest version. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I've installed Firefox twice in the last couple of days (Windows 10 - I think) and I continue to receive messages that say I need to install the latest version.

Do you issue updates daily, or is there something wrong with my Firefox installation or is it something else?

Thank you.

Ερώτηση από Jerry Wiener 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 4 ημέρες πριν

Download does Not Download..

Due to repeated issues over a week, I uninstalled Firefox days ago. Tried to Reinstall it repeatedly on same device several times. It was working before..BUT it keeps sho… (διαβάστε περισσότερα)

Due to repeated issues over a week, I uninstalled Firefox days ago. Tried to Reinstall it repeatedly on same device several times. It was working before..BUT it keeps showing its downloaded on Settings but Firefox download page keeps showing "DOWNLOAD" Tried several times. Not my computer. Nothing works to resolve it.. Windows 11..

Ερώτηση από Linda 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 ημέρες πριν

cannot install Firefox 124.0.2

I am running Edition Windows 11 Home Version 23H2 Installed on ‎10/‎13/‎2022 OS build 22631.3447 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22688.1000.0 Device speci… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Edition Windows 11 Home Version 23H2 Installed on ‎10/‎13/‎2022 OS build 22631.3447 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22688.1000.0 Device specifications; Device name MSI Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1280P 2.00 GHz Installed RAM 16.0 GB (15.7 GB usable) System type 64-bit operating system, x64-based processor

When I click on install Firefox 124.0.2 the following window pops up stating; Sorry, Firefox can't be installed. This version of Firefox requires Microsoft Windows 10 or newer. Please click the OK button for additional information.

Which opens up a new window giving me the following installation requirements.

Firefox System Requirements Firefox 124.0.2 Windows Operating Systems (32-bit and 64-bit)

   Windows 10 or later

Recommended Hardware

   1 gigahertz (GHz) or faster compatible processor or System on a Chip (SoC)
   1GB of RAM / 2GB of RAM for the 64-bit version
   500MB of hard drive space

As previously noted, my windows operating system and hardware meet the Firefox System Requirements.

Please let me know what needs to be done to install Firefox 124.0.2

Thank you! John

Ερώτηση από jdhersh 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 εβδομάδα πριν

Firefox never updating in background despite the settings

Hello everyone, I started using firefox actively a year back or something like that, last couple of months it started driving me nuts as it started updating every time I… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone,

I started using firefox actively a year back or something like that, last couple of months it started driving me nuts as it started updating every time I launch it, which is very annoying even if it takes only 10 15 seconds, I sometimes need to check something really quick and I have to wait for it to finish installing an update, even though I checked the setting for it to do so in the background, it seems to only do it after I launch it disrupting my workflow, which made me switch back to Chrome temporarily, is there a way to fix this?

Ερώτηση από Relax 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 εβδομάδα πριν

Reinstall old firefox version

I recently downloaded the new version of Firefox and dragged it to the application folder. When it asked if I wanted to retain or replace the existing version I clicked r… (διαβάστε περισσότερα)

I recently downloaded the new version of Firefox and dragged it to the application folder. When it asked if I wanted to retain or replace the existing version I clicked replace. Then I found my computer is too old to run the new version. Can I still get and download the previous firefox browser version?

Ερώτηση από aptreloar 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Firefox upgrade deleted bookmarks

After downloading latest version of Firefox my bookmarks where deleted, so I restored my laptop back to an earlier date and now just Dismiss it when it says an update is … (διαβάστε περισσότερα)

After downloading latest version of Firefox my bookmarks where deleted, so I restored my laptop back to an earlier date and now just Dismiss it when it says an update is available. How will I know when this problem has been taken care of where I can update Firefox? Firefox is the only browser I have as I've did everything to block Microsoft from taking over my laptop. I'm fixing to delete my old Microsoft account to complete that procedure. I'd have to research Chrome to see if they attempt to control what I can do with my laptop like Microsoft does. My only problem with Firefox was they allowed Microsoft to do it's best to change my system to Edge, but I'm still fighting them.

Just noticed at bottom of this page under Troubleshooting information,

 "securitySoftware": {
   "registeredAntiVirus": "Microsoft Defender Antivirus"

Now I see I still have connections to Microsoft. Thank you Mozilla for showing me this. I've got to change my security for this. Hope Firefox has it's on.

Ερώτηση από grt_49 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν