Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Failed Firefox migration Win 7 to Win 10

Trying to migrate Firefox profile from Win 7 machine to new Win 10. Downloaded Firefox to new machine, confirmed that it worked, closed it.Using Troubleshooting feature, … (διαβάστε περισσότερα)

Trying to migrate Firefox profile from Win 7 machine to new Win 10. Downloaded Firefox to new machine, confirmed that it worked, closed it.Using Troubleshooting feature, located active profile in old Win 7 machine, copied to USB stick. Closed Firefox on new machine, navigated to Profiles folder, copied the Win 7 file to it and deleted the existing file. Tried to start Firefox, got 'Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible'. Fiddled round a bit, finally uninstalled Firefox from the new machine and downloaded it again. Got the same error message, now no Firefox at all after carefully following such instructions as I could find. What the f*ck am I doing wrong? A year or so ago I transferred the Win 7 profile successfully to a Win 10 laptop. What has gone wrong now? Any suggestions most welcome.

Ερώτηση από chestersplace 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Scribe 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Unable to migrate or restore OneTab and its data

None of the available migration or restore methods are capable of preserving OneTab data. In every case I have tried, OneTab is missing from the add-ons in my new install… (διαβάστε περισσότερα)

None of the available migration or restore methods are capable of preserving OneTab data. In every case I have tried, OneTab is missing from the add-ons in my new installation or profile. The only approach which achieved anything at all was to replace the entire .mozilla director under Ubuntu, but even this only displayed the OneTab page and its data on the first invocation of Firefox. Since the add-on was not present, the data was gone at the second invocation. However, repeating this process at least allowed me to export the OneTab data from *one* profile on the first invocation. Unfortunately, this method is completely useless under Windows, as are the recommended approaches of using Firefox sync (with sync turned on for add-ons) or replacing the contents of a newly created profile with the contents of an old or saved one. How can I properly backup and restore or migrate a Firefox installation, *including* my OneTab installation and data?

Ερώτηση από rsbrux 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από rsbrux 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

other - update

The latest update has resulted in an error message: Platform version 84.0.1 is incompatible min version >= 84.0.1 and max version <= 84.0.1 Can this computer no lo… (διαβάστε περισσότερα)

The latest update has resulted in an error message: Platform version 84.0.1 is incompatible min version >= 84.0.1 and max version <= 84.0.1 Can this computer no longer use Firefox?

Ερώτηση από johnandizzi 6 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Re-Installing Mozilla - Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window.

I shut down my PC without closing the Firefox brower tabs and I started getting this message the next time I re-booted and tried to start Firefox. --- "Firefox is already… (διαβάστε περισσότερα)

I shut down my PC without closing the Firefox brower tabs and I started getting this message the next time I re-booted and tried to start Firefox. --- "Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window." ---

I read thru the different support forums and tried various answers/suggestions - no luck. Bottom line, I have uninstalled the browser, deleted all the old Mozilla folders from the machine and downloaded the .exe to try to re-install the browser. However, the installation crashes at about 70% completion and I still get the message listed above. I am running on Windows 10 and the PC is up to date with all patches.

I would appreciate if anyone can help me figure this issue out.

Ερώτηση από ankrnl01 6 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Moving Off of ESR Channel

I have a Mac system that has been on OS X 10.11.6 for a long time, and was switched to the ESR channel when the release channel no longer supported this version. I have … (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac system that has been on OS X 10.11.6 for a long time, and was switched to the ESR channel when the release channel no longer supported this version. I have finally been able to update that system to something later (Mojave, 10.14.6) and want to restore Firefox to the release channel. How do I do this and preserve all of the Firefox settings, history, etc.? Won't installing a fresh copy of Firefox wipe all that out? Thanks for any help you can provide.

Ερώτηση από jammfic 6 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i go back to the older version of firefox? 17.0 has lost all my tabs, i want my tabs back.

there are no compatible versions of my add ons or extensions and i have lost a boat load of tabs i had saved and i want them back so i want to go back to the previous ver… (διαβάστε περισσότερα)

there are no compatible versions of my add ons or extensions and i have lost a boat load of tabs i had saved and i want them back so i want to go back to the previous version of firefox...i now have the new 17.0 and not happy i lost all my info and settings

Ερώτηση από foaling 8 έτη πριν

Απάντηση από desertvoice 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Norton 360 Login Assistant does not work with Firefox 17

I have just upgraded to Firefox 17 and found that Norton 360 "Login Assistant" (formally named Identity Safe) no longer works. It does not fill in the username and passw… (διαβάστε περισσότερα)

I have just upgraded to Firefox 17 and found that Norton 360 "Login Assistant" (formally named Identity Safe) no longer works. It does not fill in the username and password fields. It worked very well and did all the right things when I was using Firefox 16. There is probably a quick fix but in the meantime I have had to revert to version 16. Looking forward to the problem being resolved.

Ερώτηση από southernhydro 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where do I get the BRITISH English version of Firefox 15.0.1 for a downgrade?

I want to downgrade Firefox to v15.0.1, but US English versions are the only old versions I an find. Where do I get old BRITISH English versions?

Ερώτηση από Maurer 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

opening dartIframe.html

Every time I open a Yahoo finance page I get a pop up window from Firefox that reads as follows: "Opening DARTIframe.html" "You have chosen to open: DARTIframe.html which… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I open a Yahoo finance page I get a pop up window from Firefox that reads as follows: "Opening DARTIframe.html" "You have chosen to open: DARTIframe.html which is a: Firefox HTML Document from: http://download.finance.yahoo.com What should Firefox do with this file? etc.

Ερώτηση από egraf 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why firefox can be installed without administrative privilege

A standard user (i.e without administrator or power user right),able to run the installation package able in his/her workstation.By default, any executable package shou… (διαβάστε περισσότερα)

A standard user (i.e without administrator or power user right),able to run the installation package able in his/her workstation.By default, any executable package should not be run without administrator privilege. Please assist, thanks!

Ερώτηση από wilson.tan 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I had version 3.5.2 and Firefox updated to version 17. Is this right?

Hello- I am new to Firefox. I have it set to update automatically. I noticed it was updating to the latest version today, so I stayed and watched. I had version 3.5.2 (I … (διαβάστε περισσότερα)

Hello- I am new to Firefox. I have it set to update automatically. I noticed it was updating to the latest version today, so I stayed and watched. I had version 3.5.2 (I am pretty sure) but the latest version it just updated to is version 17. Is this right? I am used to version going in order but from version 3.5.2 to 17? did something go wrong?

Ερώτηση από Kooler 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i see what beta ver i'm at - deeper than Help | About Firefox - registry .. ?

i am enrolled in the beta channel but because the notification popups are so quick i someties do not see that a new beta ver is available. i consult filehippo regularly t… (διαβάστε περισσότερα)

i am enrolled in the beta channel but because the notification popups are so quick i someties do not see that a new beta ver is available. i consult filehippo regularly to see what updates are out there but i want to have a way i can find what beta i'm at - Help|About Firefox doesn't get it - how can i find that? looked in registry but haven't found what i want

any idees?

ciao saw

Ερώτηση από rockyj 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have tried to up-date firefox on my system which is a 32-bit but with no success any help would be appreciated.

It appears that it is downloading but when it is completed it does not update my old version. There is probably a step or two that i am not completing.

Ερώτηση από area513439 8 έτη πριν

Απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν