Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why does firefox keep downgrading

I upgraded to v 47.0.2. Verified that I was now on the correct version. Later, It says that there is an update available, and it is v 47.0.2. I check and I'm on v 45.0.1.… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to v 47.0.2. Verified that I was now on the correct version. Later, It says that there is an update available, and it is v 47.0.2. I check and I'm on v 45.0.1.

This has happened a few times now. At first I thought, I thought I did that, must have been confused. Then, must have been on the other machine.

Now, I'm very sure that I was on v 47.0.2 yesterday. Today It says I'm on v 45.0.1 again. This time it was immediately after FF crashed. I can't verify that was true the other times.

Ερώτηση από bwhite 4 έτη πριν

Απάντηση από bwhite 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I install version 28 over 29?

I want to return to version 28. Version 29's interface is hideous. I installed the add-on which supposedly makes it look like version 28, but it doesn't. I have downloa… (διαβάστε περισσότερα)

I want to return to version 28. Version 29's interface is hideous. I installed the add-on which supposedly makes it look like version 28, but it doesn't.

I have downloaded version 28. All I need to know is: Do I uninstall version 29 before installing version 28, or can I install version 28 over version 29 without uninstalling it first? I want to keep all my bookmarks.

I have already turned off automatic updates.

Ερώτηση από Purebeads 6 έτη πριν

Απάντηση από Purebeads 6 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

pc mover firefox migrate

I have used pc mover to migrate my pc. when i luanched firefox my bookmarks were there but there was no pictures of the bookmark icons, only aftar clicking on the bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

I have used pc mover to migrate my pc. when i luanched firefox my bookmarks were there but there was no pictures of the bookmark icons, only aftar clicking on the bookmark and refreshing did the image come.passwords and seached text are there too.Should i assume the profile was loaded correctly and the data is there.

Ερώτηση από nasaqww 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από guigs 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads window not showing

For the last few days my Firefox does not display the downloads window. I have tried to follow the suggestion set out in Firefox Help ie Tools --> Options --> Gene… (διαβάστε περισσότερα)

For the last few days my Firefox does not display the downloads window. I have tried to follow the suggestion set out in Firefox Help ie Tools --> Options --> General

But my General Tab doesn't show under Downloads the option to check the box "Show the Downloads window when downloading a file". Under Downloads, the only option shows "save files to Downloads" and "Always ask me where to save files".

Any suggestions on how I can get to --> Downloads the option to check the box "Show the Downloads window when downloading a file".

Thank you in anticipation

Ερώτηση από P1234 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

unsolved & unanswered still: we all need the full steps of how to transfer an old profile into a new profile so that we have two profiles

we all need the full steps of how to transfer an old profile into a new profile so that we have two profiles two profiles: 1. the current default one 2. and the old profi… (διαβάστε περισσότερα)

we all need the full steps of how to transfer an old profile into a new profile so that we have two profiles

two profiles:

1. the current default one

2. and the old profile that has been transferred into the new profile

only comment with the steps very very clearly


---

old profile is firefox dev edition if that matters

good steps would have already included info on if that mattered or not anywayold version:

could you please list the steps that are needed to create a new profile, and what folder in win10 would that profile be in?

a new profile in addition to the current one

for win10

i'd like to transfer/move a profile i had into the 'new profile' created

need the steps please

Ερώτηση από helpwitfirefoxstuff 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

installing flash player

Every time I install adobe flash player, it says it was successively installed. But, when I go to try and use it for a music video, it says the video needs for me to inst… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I install adobe flash player, it says it was successively installed. But, when I go to try and use it for a music video, it says the video needs for me to install flash player. I've installed flash player multiple times, to no avail. I keep getting the message, I need to install flash player, even though I installed it, and adobe said it was installed successively. What in the world gives??? Can you help? Thank you.

Ερώτηση από sciencemagic 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Home Content options missing after update to 61.0

After updating to 61.0 (64 bit) my Home Content options disappeared, leaving a blank page when opening new tabs. From research, I see there should be a Firefox Home Conte… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to 61.0 (64 bit) my Home Content options disappeared, leaving a blank page when opening new tabs. From research, I see there should be a Firefox Home Content section in about:preferences#home . Mine has no Firefox Home Content options listed, just options for New Windows and Tabs (see screenshot). I have tried disabling all addons and closing/reopening Firefox but it made no difference.

How do I get my Home Content options back?

I would like to be able to have web search in the home page (not the address bar) and my top sites pinnable there, like it was before the 61.0 update, instead of the blank home page I am now seeing when opening new tabs.

Ερώτηση από mozillification 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Restoring a saved profile

I have Windows 10, version 1903. I recently backed up my Mozilla Roaming and Local profiles to an external drive before replacing the hard drive in my laptop. After repla… (διαβάστε περισσότερα)

I have Windows 10, version 1903. I recently backed up my Mozilla Roaming and Local profiles to an external drive before replacing the hard drive in my laptop.

After replacing my hard drive with a new one, I restored an earlier image file of my computer in order to put back all my data onto the new drive.

Then I did a Fresh Start, effectively doing a new install of Windows 10 (v.1903).

(As far as I can tell, my old Firefox data was deleted during the Fresh Start reinstall.)

I now did a new install of Firefox onto my computer. After I opened it I synced. Because my favicons were not restored (a generic globe icon shows in their place instead), I'd like to load in my old saved profile and make that my default profile.

The problem: So I tried copying and pasting the saved profile ("bxfz7tby.default" ) back into the new Mozilla Roaming and Local profiles (e.g, into "C:\Users\,username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\", but I can't get Firefox to access them. Instead, it only accesses the new profile it created.

I did an uninstall and tried it again, but all I ended up doing is creating another new profile. Now when I go to About:Profiles (see image), the default-release and default profiles listed don't seem to exist anymore (they aren't loadable, and they can't be found using the filepath noted there), and the actual backup profiles that I copied from my portable drive into Mozilla and that I actually see in File Explorer, doesn't show up as a profile choice.

How can I restore my old backed up profile? And if I do restore it successfully, will that also restore my missing favicons?

Ερώτηση από blue_sky 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από blue_sky 6 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Baidu Search Update Extension

I never trust, download or install anything related to Russia or China, I don't want those spies get control of my PC. After many years of using FF, I just found somethin… (διαβάστε περισσότερα)

I never trust, download or install anything related to Russia or China, I don't want those spies get control of my PC. After many years of using FF, I just found something that shocked me: Baidu Search Update Extension What's this installed with FF installation? Note: I never run Firefox.setup.exe but just extract it using winrar, from "core\browser" remove "features" folder completely then install it. Where can I remove it from install source? Anything related to those Chinese search engines?

Ερώτηση από omidsolo 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Already newer version exist for same version

I have had this issue since version 43. I am now running version 46.01 on a Mac OS Yosemite and when I reinstall version 46.01 after a few days I get a message that a a n… (διαβάστε περισσότερα)

I have had this issue since version 43. I am now running version 46.01 on a Mac OS Yosemite and when I reinstall version 46.01 after a few days I get a message that a a newer version already exists. Firefox reports 46.01 and at the time of this comment June-3-2016 there is no newer version. If I reinstall say the next day I don't get the newer version message.

What is changing in Firefox that makes reinstalling the same version believe it is installing over a newer version?

Ερώτηση από Mace2 4 έτη πριν

Απάντηση από Mace2 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

temp file error message when trying to download on Windows 10

Athabasca University forces its student to use this browser. So I have no choice.... This is the error message I get when I try to install the Windows 10 version on Septe… (διαβάστε περισσότερα)

Athabasca University forces its student to use this browser. So I have no choice.... This is the error message I get when I try to install the Windows 10 version on September 21st, 2016 : C:\Users\my name\AppData\Local\Temp\INH268~1\EnigmaEncode.exe

Please help! Thank you.

Ερώτηση από notagamer 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από John99 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why am I not able to update Flash in FF 62.0.3 (64bit)?

have tried several times to download this September 2018 update. Never had a problem with Flash updates before. I am not computer savvy. All I can do is follow instruct… (διαβάστε περισσότερα)

have tried several times to download this September 2018 update. Never had a problem with Flash updates before. I am not computer savvy. All I can do is follow instructions on the update page.

Ερώτηση από juliap 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Adobe Flash player installer version 23.0 will not open

I keep getting a window telling me to update my flash player as the old one is "vulnerable". I've downloaded the installer for the latest version from various locations b… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting a window telling me to update my flash player as the old one is "vulnerable". I've downloaded the installer for the latest version from various locations but when I double click to open it nothing happens. I've since removed my out-dated version as I thought this might be the problem so now I have nothing. Help!

Ερώτηση από cloggy_saint 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

On Windows XP 32 bit OS repeated attempts to do clean re-install but crash report warning always comes up and I can't enter safe mode

only clue to this was at the same time Microsoft Security Essentials would not scan and the firefox crash page showed up. I uninstalled Microsoft Security Essentials comp… (διαβάστε περισσότερα)

only clue to this was at the same time Microsoft Security Essentials would not scan and the firefox crash page showed up. I uninstalled Microsoft Security Essentials completely and did a clean re-install of Firefox but i keep getting crash immediately when i try to start firefox. holding shift and trying to start does the same thing.

Ερώτηση από Jsr7711 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Importing exact firefox version and bookmarks from one computer to another

Just got a new computer, really excited, but heard that firefox changed and I don't like the firefoxes that I see in recent computers. I'm still using an old windows xp … (διαβάστε περισσότερα)

Just got a new computer, really excited, but heard that firefox changed and I don't like the firefoxes that I see in recent computers.

I'm still using an old windows xp computer, with firefox 28 I believe.

My new computer is a windows 8.1, and it has all the new bells and whistles. My current version of firefox on XP looks like this:

http://i.imgur.com/nnRjFFk.png

Basic, very simple, just the way I like it. I just want my add-ons and my bookmarks, with everything placed in exactly the same way as it is in that picture (a friend of mine's firefox actually has the home/refresh/stop buttons on the right, what the heck?)

Want to know what's the step by step actions I need to undertake to transfer my firefox as soon as possible and start using my new computer. Would appreciate the help thank you.

Ερώτηση από JohnDu 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Roll Back last update

I wonder if anyone knows the way to roll back from an update in Firefox? I do not wish to remove and re-install if it's possible just to roll back. I am using Windows 7 P… (διαβάστε περισσότερα)

I wonder if anyone knows the way to roll back from an update in Firefox? I do not wish to remove and re-install if it's possible just to roll back. I am using Windows 7 Pro and the "about Firefox" says I have 19.0 installed. The update causing the problem went in on 19/03/2013. Hope someone can help. Regards. G

Ερώτηση από technoweary 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After Firefox update, when opening an ebay item from the search list all photos & text go to the left side, layout not normal

A day ago I did the Firefox update to 75.0. Since then I have had trouble viewing ebay items. After you do a ebay search a list of items show up. When you open an item… (διαβάστε περισσότερα)

A day ago I did the Firefox update to 75.0. Since then I have had trouble viewing ebay items. After you do a ebay search a list of items show up. When you open an item from a search list, you get a photo of the item usually on the left side and a description below the photo item. However, below and after the description everything including other seller photos and text are on the left side of the page. Normally they are across the page from the left side to right side. But now the layout is all on the left side. Everything is against the left side only and very hard to read. For many years I have never run into this problem before. I signed off and restarted Ebay with same problem. Looked at my son's computer and the ebay layout looked correct like like mine use to. I also opened up my google chrome browser and signed onto ebay. The ebay photos and text were correctly located on the page. So it appears that the recent update to firefox will not display the correct layout format in ebay. Can I download to the previous version of firefox? I 'm using latest Firefox browser 75.0 and running Windows 10. I attached a screen shot photo.

Ερώτηση από glennsaddress 10 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

which of these is the correct backup file or folder

I'm finding it very confusing that for some reason I have all sorts of backup files for firefox backed up on my USB pen & desktop. I have no idea if I need to keep al… (διαβάστε περισσότερα)

I'm finding it very confusing that for some reason I have all sorts of backup files for firefox backed up on my USB pen & desktop.

I have no idea if I need to keep all of them, or just one of them, as backup.

Which of the below do i need to keep, and which delete? Thanks.

bookmarks.html (on my USB pen)
bookmarks-2012-01-29.json (on my USB pen)
FILE FOLDER ENTITLED 00jhkBLAHBLAH.default (on my USB pen)
FILE FOLDER ENTITLED: Old Firefox Data (put onto my Desktop via Firefox Reset)

Ερώτηση από Minni 7 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How to go back one version?

I don't want to use version 23. How can I revert to 22? Windows Vista And why isn't there a FAQ for this? I tried various questions and got nothing useful. … (διαβάστε περισσότερα)

I don't want to use version 23. How can I revert to 22? Windows Vista

And why isn't there a FAQ for this? I tried various questions and got nothing useful.

Ερώτηση από joetoday 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF opens without me starting it when computer starts with unwanted Bing tab or tabs

When I start my computer, sometimes FF starts by itself and there are 1 or more unwanted Bing tabs. It seems to only happen when the date has changed, never a second time… (διαβάστε περισσότερα)

When I start my computer, sometimes FF starts by itself and there are 1 or more unwanted Bing tabs. It seems to only happen when the date has changed, never a second time on the same date. Please answer in easy, plain English. Thanks, Bernadine

Ερώτηση από BernadineAD 6 έτη πριν

Απάντηση από BernadineAD 6 έτη πριν