Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Firefox slow to load.

Firefox slow to load, 20-30 seconds. Appears is opening more than one instance with a single click. When it does load it sometimes comes up with the last page I had open … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox slow to load, 20-30 seconds. Appears is opening more than one instance with a single click. When it does load it sometimes comes up with the last page I had open even tough I closed it out properly. Sometimes get error msg that must close out 2nd Firefox before can start Firefox but saying yes results in the current open window closing. This started yesterday and the latest version of Firefox was automatically installed yesterday? Window 7. Cleared cash. Disabled all add on's etc. No help. Close out Firefox and Task Mngr show no Firefox running. Start Firefox and Task mngr shows four/five Firefox running. This started yesterday and the latest version of Firefox was automatically updated yesterday. Any ideas.

Ερώτηση από waltslagle 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 εβδομάδες πριν

Firefox update deleted profile

I sometimes receive notification that Fx can't update automatically and I need to download the update. Twice now, the update has deleted my profile on drive D, and replac… (διαβάστε περισσότερα)

I sometimes receive notification that Fx can't update automatically and I need to download the update. Twice now, the update has deleted my profile on drive D, and replacing it with a new one on the default C: drive. Settings, options, addons all GONE! I finally had to restore my entire system from a backup. What's going on and how can I prevent it happening again?

Ερώτηση από PD-Firefox 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

hello

Hello first time poster, going to try this out and see if it works. My problem no internet why am I asking for help here, I am at wits end grabbing at straws. I am suspi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello first time poster, going to try this out and see if it works. My problem no internet why am I asking for help here, I am at wits end grabbing at straws. I am suspicious that Firefox 78.6.0esr(64-bit) Addons: Noscripts, Https everywhere and Privacy badger, is not playing nice with my Alcatel linkhub HH41.(cat4 router, turbohub, a mobile router that uses a sim card) When I log on to the linkhub web management page (http://192.168.1.1/index.html#/index) Firefox, all addons shut down, has a lock icon with a red line through it in front of the address bar. clicking on the lock reveals "You are not securely connected to this site" At this page under the address bar on the left is " ? You must logon to this network before you can access the internet" on the opposite side of the page on the right there is a radio button stating "open network login page" Clicking the radio button brings me to https://detectportal.firefox.com/success.txt but the " ? You must logon to this network before you can access the internet" remains, the only difference is in the top left hand corner of the main pane is the word success in lower case.

Spent 2.5hrs on the phone with bell yesterday, the first thing I told them was the linkhub's LAN/WAN indicator light was flashing, they didn't seem to care.

I'm almost ready to trash this thing I bought new from bell about a years ago. unless somebody has solved the same problem. I'm open to knowledgeable suggestions.

Ερώτηση από workinforalivin 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Scribe 2 εβδομάδες πριν

Firefox does not start anymore. Only error sound is played

Nach Englisch (US) Hello people, unfortunately since today I can't use Firefox anymore. Every time I want to start the program, an error sound comes up and nothing else … (διαβάστε περισσότερα)

Nach Englisch (US) Hello people,

unfortunately since today I can't use Firefox anymore. Every time I want to start the program, an error sound comes up and nothing else happens.

There is no error message, no crash log, nothing. Just an error tone and Firefox does not open.

I have already uninstalled Firefox 10 times and also restarted the PC 10 times. Have also deleted the registry and once completely everything from Firefox. Even the profiles, just everything.

I even deleted programs that were on at the same time as Firefox when the error first occurred.

What should I do :(?

Greetings and thanks in advance!

Ερώτηση από franz23 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

Why Are All These Hidden Extensions in my Firefox Add-Ons?

While trying to fix Firefox's massive memory leaks, I went to Help/Troubleshooting/Add-Ons and found these, which are NOT in the usual Manage Add-ons page: Amazon.com ext… (διαβάστε περισσότερα)

While trying to fix Firefox's massive memory leaks, I went to Help/Troubleshooting/Add-Ons and found these, which are NOT in the usual Manage Add-ons page:

Amazon.com extension Bing extension

ClearURLs extension <-- Oops! I actually installed this, to try to trim URLs of all the tracking crap when I paste one into a Facebook comment.

DuckDuckGo extension eBay extension Wikipedia (en) extension

All of the other extensions listed are ones I installed and wish to keep. EVERY time I install Firefox, I go to the One-Click Search Engines list and remove all but Google.

I don't know how these wormed their way in, but they don't seem to add any functionality for me.

Ερώτηση από rdurost 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Mr Bates 1 μήνα πριν

Firefox no longer runs or works on my desktop PC computer

How do I completely remove all traces of Firefox from my windows 10 OS? Note: This is why, After windows ask me to run your application or program or software, and I clic… (διαβάστε περισσότερα)

How do I completely remove all traces of Firefox from my windows 10 OS? Note: This is why, After windows ask me to run your application or program or software, and I click the yes button after I had done that it doesn't do anything after that and then it just repeatedly does this, and I had used windows uninstall program and I uninstall Firefox then I had reinstall it and it still did the same exact thing that I had mentioned above "even tried using the Windows Registry Editor too!"

Note for years I had used your browser and hardly had any troubles with or problems with your browser

Ερώτηση από Frank 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 μήνες πριν

Firefox not updating automatically

Hi! Since about two month I have the problem, that firefox does not update automatically anymore. Every time a new version is available I get the message "Firefox can't u… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! Since about two month I have the problem, that firefox does not update automatically anymore. Every time a new version is available I get the message "Firefox can't update to the latest version" and I have to do full download. Searching the forum did not help solving the problem. Is there any way to determine what is preventing firefox from updating? Cheers Christian

Ερώτηση από chr.kohler 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 μήνες πριν

firefox install hangs immediately

I am attempting to reinstall firefox. Old one screwed up and I eventually uninstalled it. Ran revo uninstaller, turned off firewall and antivirus, wifi connected. Start… (διαβάστε περισσότερα)

I am attempting to reinstall firefox. Old one screwed up and I eventually uninstalled it. Ran revo uninstaller, turned off firewall and antivirus, wifi connected. Started Firefox Installer as Administrator. Firefox Installer window appears on Desktop. The interior of the window is completely blank, all white. Wait. Nothing happens. Click on it, get Not Responding message at top of window. As far as I can tell the Installer did nothing but open the window. Repeat downloads of the Installer did the same thing. Help?

Ερώτηση από johnsemail 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 μήνες πριν

Firefox for windows 10 do not open, tried re installing, clearing cache etc.,

I had most updated versions of Mozilla Firefox in my windows 10 machine. last two days, it is not opening. Tried several recommendations from Community page, Help docume… (διαβάστε περισσότερα)

I had most updated versions of Mozilla Firefox in my windows 10 machine. last two days, it is not opening. Tried several recommendations from Community page, Help documents and youtube solutions but nothing seems to be working.

  • Tried re-installing firefox, by downloading the latest version from Mozilla, after deleting the profile folder (%APPDATA%)
  • Tried removing the cache files / temp files etc., and restarted as well, still did not work.

I do not have admin permission hence could not open in windows safe mode.

Any suggestion please?, Appreciate your input!

Ερώτηση από Dilip 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

Firefox cannot load anything

Hello! I've been using Firefox for years now, and just recently set up a dual boot system with win10 and kubuntu. I've never had this problem with Firefox before, and it'… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I've been using Firefox for years now, and just recently set up a dual boot system with win10 and kubuntu. I've never had this problem with Firefox before, and it's only a problem on win10. When I open Firefox, there's only blank white where a page would normally be. Trying to right click brings up nothing. I can open the menu, but things like options, add-ons, customize, etc. all do absolutely nothing when I click on them. When I click on the icons of my extensions in the upper bar, the extension interface is empty as well. Nothing changes when I try to load a page--Using the search bar causes a spike in my otherwise flat ethernet usage (I dont have any other processes running that use it while im testing this, but just to cover my bases I can access the internet without any issues on discord or other online applications.) The search bar does retain what I searched. Rather than becoming about:blank, it just becomes, for example, "https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=test" Other browsers work completely fine. I've tried doing a completely clean reinstall (deleting files in ProgramFiles, %appdata%, the Old Files folder that is created during an uninstall, and uninstalling using the apps and features menu.), using DISM to check for anything wrong in sys32, opening Firefox in safe mode, opening it as an administrator, disabling any firewall or antivirus i can find, and deleting my Firefox profiles. Nothing has changed anything at all. Please help! <3

Ερώτηση από anitapea23 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

Unable to install FF as a default browser

I can no longer install Firefox als a default browser. I get an automatic detour to the Windows Store where i can 'pick' a standard app, but the FF browser is not listed … (διαβάστε περισσότερα)

I can no longer install Firefox als a default browser. I get an automatic detour to the Windows Store where i can 'pick' a standard app, but the FF browser is not listed there.

Ερώτηση από isabelleservaege 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 4 μήνες πριν

Need Firefox to be default browser in 2020

Microsoft/Windows 10 has removed Firefox from their list of potential default browsers. Most information answering "how to make Firefox my default browser" is out of date… (διαβάστε περισσότερα)

Microsoft/Windows 10 has removed Firefox from their list of potential default browsers. Most information answering "how to make Firefox my default browser" is out of date as the information says to go to where Microsoft Edge is noted as the Windows 10 system's choice of default browser, then to click on that and choose Firefox from the choice dialog box. Sadly Firefox is no longer in that choice dialog box. Please advise, thanks.

Ερώτηση από Gina Kay Landis 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 4 μήνες πριν

hi Firefox brozer does not work ?!!§

Hi firefox does not work and it clashes with 1 Password ? please help me get firefox up and going again as I have been very satisfied with firefox for many years but now … (διαβάστε περισσότερα)

Hi firefox does not work and it clashes with 1 Password ? please help me get firefox up and going again as I have been very satisfied with firefox for many years but now must look into changing browzer if this cant be solved ASAP

Ερώτηση από Ann-Brit Tangstad 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 μήνες πριν

Firefox crashing my Mac every time I open it.

Hi ---- Wondering if anyone can help with this. Every time I open Firefox (my default browser), I get a spinning wheel, the browser doesn't load and my whole system crash… (διαβάστε περισσότερα)

Hi ---- Wondering if anyone can help with this. Every time I open Firefox (my default browser), I get a spinning wheel, the browser doesn't load and my whole system crashes.

I have tried reinstalling Firefox - same problem occurs. Anyone got any tips? I'm running a mac on El Capitan and have been for a while with no browser problems.

Ερώτηση από doregon 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

Firefox crashes on every startup

I have my firefox crashed on every startup. Even in safe mode. Even when whole ~/.firefox folder is deleted. If I start it with --safe-mode I can see ExceptionHandler::Ge… (διαβάστε περισσότερα)

I have my firefox crashed on every startup. Even in safe mode. Even when whole ~/.firefox folder is deleted.

If I start it with --safe-mode I can see

ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 9079 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal...

If I'm trying to run beta version Im getting the same

Ερώτηση από asm0dey 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

New version of Firefox not comaptible with lap top

Hi I support young people ( aged 7-11) with Dyslexia. they all use Firefox to log in to their lessons. It automatically recognises them and it is a system they are famili… (διαβάστε περισσότερα)

Hi I support young people ( aged 7-11) with Dyslexia. they all use Firefox to log in to their lessons. It automatically recognises them and it is a system they are familiar with. All of the lap tops up grade to the latest system automatically. One of them does not work on the new version. The students get a message which says version 78.0.2 is not compatible with 78.0.1 It is a Windows system. This is really distressing for the students using this lap top. They blame themselves for the problems and itis having an affect on their confidence. Can I revert it back to the older version ? and if so how? I really would appreciate some help as my wee students are upset and i don't know how to help.

Caroline

Ερώτηση από farquhar52 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Need a Firefox Assistant Dealing with Millions of Bugs

The latest is I can't search from the search bar with a new tab. This is after doing a migration. I erased Firefox and reinstalled the app and all of my data was still th… (διαβάστε περισσότερα)

The latest is I can't search from the search bar with a new tab. This is after doing a migration. I erased Firefox and reinstalled the app and all of my data was still there. I reopened the session as if I had just closed a session and I was logged into gmail. So clearly Mozilla's instructions on deleting the app on MAC doesn't work. Recycle bin. How do you literally delete the app?

Hoping deletion will solve the issue of not being able to hit enter in the search bar to perform a google search, or click the arrow. Nothing works.

Further, I'm logged into this browser, yet when the tabs disappear I can't reaccess them. What's the point of logging into a browser if it doesn't remember the tabs?

Ερώτηση από erotichabit 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν