Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

cut and paste with right mouse click in discord web app pastes text twice.

When I cut and paste text into the chat edit window in the discord website app, the text I am pasting appears twice. This started happening within the last month. I am … (διαβάστε περισσότερα)

When I cut and paste text into the chat edit window in the discord website app, the text I am pasting appears twice. This started happening within the last month. I am using Firefox 78.0.1. This does not happen in chromium, for example, nor in pasting info to other applications. I am running the latest Linux Mint OS as well.

Ερώτηση από Stephen 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Stephen 1 έτος πριν

Sharing Screen on Discord and Google Meet doesnt have any sounds

I tried sharing my screen with audio to my friends in Discord and Google Meet, but my friends couldn't hear anything from my pc besides my mic. I tried sharing a tab in M… (διαβάστε περισσότερα)

I tried sharing my screen with audio to my friends in Discord and Google Meet, but my friends couldn't hear anything from my pc besides my mic. I tried sharing a tab in Mozilla and the entire screen, both doesn't work for me.

Ερώτηση από limmingyou 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 μήνες πριν