Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Spellchecking stopped working. What could be wrong?

Spellchecking stopped working as it did before. Only have EN in the list despite Swedish installed. Bug?

FF 62.0 Ubuntu 18.04

Ερώτηση από Pål Bergström 3 έτη πριν

Απάντηση από Pål Bergström 3 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox refuse to spell check in another language?

Hi, I'm trying to use Firefox to spell check a text written in British English. But as the attached animated gif shows (it can also be viewed online at https://i.imgur.co… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm trying to use Firefox to spell check a text written in British English. But as the attached animated gif shows (it can also be viewed online at https://i.imgur.com/9QLMUfE.gif), Firefox refuses to spell check. I add the right dictionary, I check the add-ons, and I check the languages for spell checking, but it still doesn't work.

Any help would be greatly appreciated. Thanks.

Ερώτηση από ColeMitchell 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Despite my having it as a selected option in Firefox, the Firefox spell checker does not work in Word Press. Why?

I keep finding, and being given advice, that if I select the spell-check as you type option in Firefox options, I will get my text spell-checked in WordPress. But it just… (διαβάστε περισσότερα)

I keep finding, and being given advice, that if I select the spell-check as you type option in Firefox options, I will get my text spell-checked in WordPress. But it just aint so! What is the problem between Firefox's spell checker and WordPress? Even WordPress says my browser spell-checker should work, but it doesn't and never has! Help....

Ερώτηση από ncvit 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Some menus in the wrong language

I have the US English language pack and dictionary installed and they are updated. However, when I access some menus or look at some items (e.g. when I go to help and loo… (διαβάστε περισσότερα)

I have the US English language pack and dictionary installed and they are updated. However, when I access some menus or look at some items (e.g. when I go to help and look at 'About Firefox'), they are in the wrong language (in this case, Thai). I have already downloaded the US English version and installed it, but that has not solved the problem. I also tried fiddling around with the locale, but that hasn't seem to have done anything, although I'm not very technical so I might just be fiddling with the wrong things. Could anyone lend a hand? Thank you very much.

Ερώτηση από o_lakarnchua 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε

I am trying to disable the default dectionary

I am trying to disable the default el-GR dictionary of Firefox I try through setting without luck. Also I try to find here C:\Users\%USER5\AppData\Roaming\Mozilla\Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to disable the default el-GR dictionary of Firefox I try through setting without luck. Also I try to find here C:\Users\%USER5\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\goiedpyu.default-release\extensions but isn't there any other dictionary except that I installed manually from firefox add-ons.


I would like to disable it because sometimes (especially after updated) firefox swap to default

Ερώτηση από kainblock 2 μήνες πριν

Απάντηση από kainblock 2 μήνες πριν