Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

What Happened to "Print Preview"?

A recent Firefox update has totally disrupted our ability to print from browser windows. There used to be a "Print Preview" button that allowed us to set things up the wa… (διαβάστε περισσότερα)

A recent Firefox update has totally disrupted our ability to print from browser windows. There used to be a "Print Preview" button that allowed us to set things up the way we wanted them. That's now missing. As a result, stuff that used to cost us for ten pages now costs us for twenty pages. Also, when we print double-sided, the second side prints upside down.

This strikes me and my wife as a horrible development, and we would like to go back to the old version ASAP!

Ερώτηση από Anan 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

"simplify page" option missing in print preview

Today, when I go to print out a web page, the format of the Print Preview window has changed and the"Simplify Page" option is missing. I use this feature all the time. … (διαβάστε περισσότερα)

Today, when I go to print out a web page, the format of the Print Preview window has changed and the"Simplify Page" option is missing. I use this feature all the time. Without it many pages are impossible to print. How can I restore this feature?

Ερώτηση από dplant 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgradin… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox "Print Preview" has disappeared from the File menu in 84.0.2; all I have now is "Print", which brings up a Microsoft Edge style print dialog. Is this an upgrading error, or is it just the way Firefox will be now?

Ερώτηση από firefox1202 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

"PRINT PREVIEW" is gone !!!

The "PRINT PREVIEW" option I have found under the "FILE" drop down is GONE!!! I Please tell me HOW to get it back (or at least find it somewhere else)! I absolutely DEPE… (διαβάστε περισσότερα)

The "PRINT PREVIEW" option I have found under the "FILE" drop down is GONE!!! I Please tell me HOW to get it back (or at least find it somewhere else)! I absolutely DEPEND on this function for processing orders and printing packing slips !!!!

This is NOT an improvement for me!!! This is absolutely horrible!

Ερώτηση από timestreasures 6 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Why Simplify page for printing is not available 2021 at all? It is not grey, just not available as option at all?

Why Simplify page for printing is not available 2021 at all? It is not grey, just not available as option at all?

Ερώτηση από mishel_5 1 μήνα πριν

Απάντηση από arturox 3 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Open more than one tab in new window

bold text I have a main window where I have pinned some websites and do my main work in. The problem is when I open a New Window (Ctrl+N), in it I cant seem to open more … (διαβάστε περισσότερα)

bold text I have a main window where I have pinned some websites and do my main work in. The problem is when I open a New Window (Ctrl+N), in it I cant seem to open more than one tab as all the new tabs get redirected to the main window.

Ερώτηση από papalui 2 ώρες πριν

Απάντηση από papalui 1 ώρα πριν

 • Κλειδωμένο

How can I run/open any add-on ?

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1328143. Please follow up there, thanks.] I am not able to figure out on how to open the respective… (διαβάστε περισσότερα)

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1328143. Please follow up there, thanks.]


I am not able to figure out on how to open the respective add-ons User Interface.

 • Bulleted list itemI have installed some add-ons like 'HTTPS Everywhere' , 'Nord vpn' etc...
 • Bulleted list itemWhen I visit the add-ons tab in the menu section on the upper right section of Firefox, it does not show on how to run it or open it.
 • Bulleted list itemI have been searching this on the internet but couldn't find any information...

Hope the Firefox team will help, Thank you

Ερώτηση από Adarsh Pillai 2 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Why spellchecker red underline is now so bold?

Hello, See on the joined image, older Firefox and last one. When this is a text in another language like this, this is ugly, and even on usual language, I'm not blind, I … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

See on the joined image, older Firefox and last one. When this is a text in another language like this, this is ugly, and even on usual language, I'm not blind, I can see the old lighter underline!

Why this? Can I change it maybe in userChrome.css?

Ερώτηση από djik 4 ώρες πριν

Απάντηση από TyDraniu 3 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

websites saying my browser needs to be updated but it already is

sometimes when i go to certain sites i use often, it says i need to update my browser to use certain features, but i already did update my browser to the latest update, a… (διαβάστε περισσότερα)

sometimes when i go to certain sites i use often, it says i need to update my browser to use certain features, but i already did update my browser to the latest update, apparently many websites keep saying im still in firefox 78 when i try to update it says its already updated to the latest version, is there any way to fix this without reinstalling firefox.

Ερώτηση από persistedsphinx 15 ώρες πριν

Απάντηση από FredMcD 13 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox set to erase data on close is forgetting extension logins when it didn't before

I had to reinstall Windows recently. For some reason, Firefox no longer seems to keep me logged in to Lastpass and Pushbullet. More than half of the time I load a new ses… (διαβάστε περισσότερα)

I had to reinstall Windows recently. For some reason, Firefox no longer seems to keep me logged in to Lastpass and Pushbullet. More than half of the time I load a new session, Lastpass will give me a cookies notice but does remember my details in the fields, whereas Pushbullet shoves a login screen in my face and I have to go through the hassle of signing in with Google.

My browser has always been set to erase everything on close, but this has never effected extensions, so I'm surprised it suddenly does so. I don't think my settings are any different than they have been previously. I've tried making the lastpass and pushbullet websites as exceptions and playing with various privacy settings but am unable to replicate the 'correct' behaviour I had before.

Am I missing something here please? Has something changed in recent versions of Firefox?

Settings are: Standard tracking protection Always do not track Delete cookies and site data when Firefox is closed is checked with Lastpass.com and Pushbullet.com as exceptions All options under 'Logins and passwords' unchecked Always use private browsing mode, remember browsing and download history, and remember search and form history are all unchecked Clear history when firefox closes is checked, and in settings, all boxes are checked

Ερώτηση από Lewis7247 18 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 18 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox/Win10

I got following issue: on every site, i get a blinking cursor like I could type there (happens on every space/text without links, banners etc.) when I click somewhere, is… (διαβάστε περισσότερα)

I got following issue: on every site, i get a blinking cursor like I could type there (happens on every space/text without links, banners etc.) when I click somewhere, is there a way to stop firefox from doing that?

Ερώτηση από tisl90 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

update changed firefox-website

Some days ago I noticed a change in the outfit of the firefox basic website: It concerns the upper menue-line. There is still in the right upper corner the `x ´ , the sig… (διαβάστε περισσότερα)

Some days ago I noticed a change in the outfit of the firefox basic website: It concerns the upper menue-line. There is still in the right upper corner the `x ´ , the sign for closing the page.( note the red flash in my picture!) But I am missing the `-´ and the square sign, with which I can hide and open a hidden page. So I don´t know, how to switch between several pages, i.e., I can´t make dissappear this page, in order to use the translation page.

Ερώτηση από renateky1 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 22 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Cannot change default search engine from DuckDuckGo to something else

Even in safe mode, I cannot make a change to my default search engine stick; it always reverts to DuckDuckGo. After changing the default search engine in Preferences->… (διαβάστε περισσότερα)

Even in safe mode, I cannot make a change to my default search engine stick; it always reverts to DuckDuckGo.

After changing the default search engine in Preferences->Search to, say, Ecosia Search, typing a space character in the address+search bar goes from a generic world favicon to DuckDuckGo. Restarting with a cleared cache doesn't help.

None of my addons are related to search except Ecosia Search. Even with Ecosia Search removed, I get the same behavior, the default search engine reverts to DuckDuckGo. In any case, safe mode with all addons disabled doesn't change that behavior.

If i remove DuckDuckGo from the list of search engines, I cannot search at all and I cannot choose a default search enigne from the drop down list in Preferences->Search.

Note that I can always choose an alternate search engine in the drop down search menu, and that works. Setting a default search engine doesn't work.

Any suggestions on how to make a search engine other than DuckDuckGo be my default search engine would be appreciated. As a bonus, an explanation of why I'm having this difficulty would be wonderful.

TIA.

Ερώτηση από Vladimir G. Ivanović 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 22 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

master password

requires master password when opening browser???, i need to press cancel to navigate in browser, when this table should open in login and password.

Ερώτηση από gentr 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Nothing Loading Within Firefox Application

When opening Firefox, a window opens with menus and toolbars visible, but nothing loads or opens up when navigating the application. No websites are loading, no menus ar… (διαβάστε περισσότερα)

When opening Firefox, a window opens with menus and toolbars visible, but nothing loads or opens up when navigating the application. No websites are loading, no menus are opening such as options or add-ons, and not even the mozilla landing page is loading. I have tried doing a "Refresh". I have tried doing a clean reinstall. I have run virus scans to see if malware was preventing it from opening websites. I am having no issues with other browsers, just Mozilla Firefox. I am unsure what to do if even a Firefox reinstall is not working. The application wont even let me enable/disable add ons to see if that may be causing the problem.

Ερώτηση από csioufi3 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 23 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Can one hide the Minimize button on the header bar.

Hello everyone, I'm working on customizing the Firefox experience for users within my organization. I have to really limit their access. One of those requests were to pre… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone, I'm working on customizing the Firefox experience for users within my organization.

I have to really limit their access. One of those requests were to prevent users from minimizing their active Firefox window.

I've found articles like the one below that show how to hide all the buttons: https://support.mozilla.org/en-US/questions/906698

However it does not suit the purpose. since it removes all of them and only on full screen.

Is there a way I can just hide the minimize button so that the user can just hide the minimize button?

Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από Gpx45 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 21 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Two-sided Printing is now BACKWARDS

Recently, I noticed Firefox has a new printer dialogue box. When that dialogue box starting showing up, all of my two-sided print jobs are BACKWARDS. The back page is fli… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, I noticed Firefox has a new printer dialogue box. When that dialogue box starting showing up, all of my two-sided print jobs are BACKWARDS. The back page is flipped 180 degrees from the front page. WRONG!

As a sanity check, I double-checked with Chrome and Opera. No problem. Double-sided print jobs print as usual (i.e., when you flip the page over in the horizontal direction, the print orientation remains correct).

HP1320 laser printer. Win 7 / 64 bit. HP printer driver.

Somehow, the new Firefox Browser printer dialogue overlay is overriding the HP printer driver. Please fix!

Ερώτηση από jl11 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν