Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Top menu bar has disappeared. Unable to maximize or minimize or close using mouseclick

The menu bar at the top that has a red dot and a max/minimize button next to that has disappeared, and the browser now completely blocks the menu bar I usually have at th… (διαβάστε περισσότερα)

The menu bar at the top that has a red dot and a max/minimize button next to that has disappeared, and the browser now completely blocks the menu bar I usually have at the bottom of my screen that allows me to tab between applications.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Google web search displays times visited to certain websites (beside URL in search results) even after clearing history. Why is this and how can I turn it off?

When searching specific sites on Google, the result displays in purple and Google shows how many visits I have made. I have cleared my recent history, my cache and even t… (διαβάστε περισσότερα)

When searching specific sites on Google, the result displays in purple and Google shows how many visits I have made. I have cleared my recent history, my cache and even tried changing the colors of visited sites... Nothing works

Please help or at least explain the issue

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i would like to block all access to specific sites from this computer

my computer is used by others. All is well except with a few sites which i would like to make unreachable. How to do it - what options do i have? E.g. reported sites ca… (διαβάστε περισσότερα)

my computer is used by others. All is well except with a few sites which i would like to make unreachable. How to do it - what options do i have? E.g. reported sites can i add my own only with local effect? or other means?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I import a copy of the places.squilite file from one FF installation to another FF installation?

I lost my bookmarks in FF 3.6.3 on one computer. I was able to copy the places.squalite file and place it in a desktop folder of a new computer also using FF 3.6.3. I'm n… (διαβάστε περισσότερα)

I lost my bookmarks in FF 3.6.3 on one computer. I was able to copy the places.squalite file and place it in a desktop folder of a new computer also using FF 3.6.3. I'm not sure how to import this file into the new FF. Can I go into the program files, rename the places.squalite file there as "old..."and substitute the copy I placed in the desktop folder? Or is there another way to salvage the info?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Only current day's history is being saved; how do I reset?

The Help stack does not seem to have an answer to how to reset History to save for more than the current day. I want a much longer period of History saved. How?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox "Search Bookmarks and History" is a pain - how to stop it?

On some sites, when I click a link to another site Firefox says (in the address bar) Search Bookmarks and History. This is a pain; I do know what it is supposed to achiev… (διαβάστε περισσότερα)

On some sites, when I click a link to another site Firefox says (in the address bar) Search Bookmarks and History. This is a pain; I do know what it is supposed to achieve and I do not want it. How do I stop FF wasting my life? Thanks

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από adfig 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Each time I start FF tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Each time I start FF, tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In a shared computer if i browse in private browsing mode whether it is possible to track my browsing history in the server system.

I am using a computer in my office which is a shared computer with the server so if i use the private browsing mode whether is it possible to track my browsing history in… (διαβάστε περισσότερα)

I am using a computer in my office which is a shared computer with the server so if i use the private browsing mode whether is it possible to track my browsing history in the server computer. I understand the private browsing mode will not save any browsing history in my system but my question is will the history save on the server computer or not.. please post me a detailed answer.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Saving Firefox bookmarks/favorites

I am running Windows XP and for some reason Firefox will not start up. I want to re-install but want to save my bookmarks so that i can import them back in. Does anyone k… (διαβάστε περισσότερα)

I am running Windows XP and for some reason Firefox will not start up. I want to re-install but want to save my bookmarks so that i can import them back in. Does anyone know where this bookmark/favorite file might be located?

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; AskTbCCS/5.8.0.12304)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Import bookmarks from places.sqlite

I just to have XP on my notebook and then decided to upgrade to Windows 7. I forgot to backup my bookmarks before the installation but after converting I saw that Windows… (διαβάστε περισσότερα)

I just to have XP on my notebook and then decided to upgrade to Windows 7. I forgot to backup my bookmarks before the installation but after converting I saw that Windows.old still was in my harddrive and that it seems as my old Mozilla-folder is still there and i have places.sqlite-file and also a bookmarks.html-file.

I have tried to Import HTML and copy the places.sqlite to various folders but without success. What do I do?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cache Sticking in 3.6.8 on Mac OS X

I'm a developer and I use Firefox as my primary browser. Since upgrading, I have to manually clear the cache every time I make a change to a stylesheet, some javascript -… (διαβάστε περισσότερα)

I'm a developer and I use Firefox as my primary browser. Since upgrading, I have to manually clear the cache every time I make a change to a stylesheet, some javascript - even html sometimes - before I see the change. I've set my offline storage to 0mb. Nothing seems to help.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Error message appear when creating new bookmarks

When creating new bookmarks a pop-up window appear with the following info: unload: [Exception..."Component retyrned failure code:0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [nsIObserv… (διαβάστε περισσότερα)

When creating new bookmarks a pop-up window appear with the following info: unload: [Exception..."Component retyrned failure code:0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [nsIObserverService.removeObserver]" nsresult:"0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE)" location: "JS frame:: chrome://trustchecker/content/trustchecker.js:: anonymous:: line 955" data:no]

The bookmark is saved at the bottom of the list but it is not possible to select folder to store bookmark. How do I fix this problem?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I uninstalled the Beta 4.1, and now my firefox Beta 4.2 and 3.6 has lost all it's preferences. Is it all lost, or can I get them back?

I recently installed the 4.0b2. After that I uninstalled 4.0b1. I have now lost all my preferences (bookmarks+history+themes+ext. etc.). Is it all lost or can I get them … (διαβάστε περισσότερα)

I recently installed the 4.0b2. After that I uninstalled 4.0b1. I have now lost all my preferences (bookmarks+history+themes+ext. etc.). Is it all lost or can I get them back?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4.0 Beta 2: browser.tabs.tabMinWidth doesn't seem to work

I am using Firefox 4.0 Beta 2 on Vista Ultimate and the browser.tabs.tabMinWidth doesn't seem to work (have set it to 150). I've restarted the browser since setting this … (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 4.0 Beta 2 on Vista Ultimate and the browser.tabs.tabMinWidth doesn't seem to work (have set it to 150). I've restarted the browser since setting this configuration, but that hasn't had any effect.

Has this setting been deprecated/removed in Firefox 4.0?

Firefox was started with command: firefox.exe -no-remote -P FF-4.0-B2

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

is there a way that I can make my browsing history secure?? Like so no one else who uses my computer can erase it. Or is there a way that I can have it copy to a folder, automatically?

I would like to make it so that my browsing history cannot be cleared or is saved to another folder automatically. I would like to make it so that you have to have a pass… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to make it so that my browsing history cannot be cleared or is saved to another folder automatically. I would like to make it so that you have to have a password to clear the history.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks toolbar is not showing up

I upgraded my firefox browser and since the upgrade I cannot find or reinstall my bookmarks toolbar. I have tried reinstalling firefox but nothing has brought it back. … (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded my firefox browser and since the upgrade I cannot find or reinstall my bookmarks toolbar. I have tried reinstalling firefox but nothing has brought it back.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ralphbusdriver 8 έτη πριν