Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Themes not displaying properly

I have set numerous themes for Firefox but due to a blank band running through they don't display as it breaks them up and I can't seem to get rid of it or maybe don't kn… (διαβάστε περισσότερα)

I have set numerous themes for Firefox but due to a blank band running through they don't display as it breaks them up and I can't seem to get rid of it or maybe don't know how to? Tried to send you a screenshot but can't?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Menu bar and toolbar buttons missing in Bookmarks Library window

I'm using Firefox v.3.6.6 and am taking a college course on eBusiness use that references the Firefox "Bookmarks Manager" window. I finally learned through this forum tha… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using Firefox v.3.6.6 and am taking a college course on eBusiness use that references the Firefox "Bookmarks Manager" window. I finally learned through this forum that the name was changed to "Library". (Thanks for telling us!) However, I'm seeing a typical menu bar and a row of toolbar buttons below that in the screen shot. And, I can't find any information in the forum about how to activate these features, or what happened to them.

Thanks for any information and help on this matter!

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I've lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top, making it impossible to follow your directions to use the 'View' option to fix my toolbars.

I've lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top, making it impossible to follow your directions to use the 'view' option to fix my toolbars. i have … (διαβάστε περισσότερα)

I've lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top, making it impossible to follow your directions to use the 'view' option to fix my toolbars. i have no idea how to access toolbars without this toolbar - i can't believe it allows for this toolbar to be removed (i did it accidentally whilst trying to get another toolbar reinstated). thanks for any help

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I install the session manager?

I've installed the latest version of firefox on my note book. Under the "extras" button there is no session manager (Sitzungs-Manager). Please help me, I need it for res… (διαβάστε περισσότερα)

I've installed the latest version of firefox on my note book. Under the "extras" button there is no session manager (Sitzungs-Manager). Please help me, I need it for restoring. Thanks a lot.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Himanshu Garg 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost all my toolbars, even the standard ones, can't go to "View -> Toolbars"

I've lost* all my toolbars - I don't even have the standard toolbar, so I can't go to "View -> Toolbars" to get it back. Right clicking in the header area doesn't brin… (διαβάστε περισσότερα)

I've lost* all my toolbars - I don't even have the standard toolbar, so I can't go to "View -> Toolbars" to get it back. Right clicking in the header area doesn't bring up any useful options either....HELP!

(*when I say "lost" I mean accidentally removed like the idiot I am - I chose to hide them all - temporarily - and now can't get them back! So it's not a virus or anything nasty....)

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

IE has a right click feature to "Create Shortcut" on desktop for websites...does FF have something like this?

IE has a feature right click "Create Shortcut on desktop" for websites...does FF have a simalr feature?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks do not import from opera. no options of items to import are shown on import window

cannot import bookmarks &c from opera. Have followed instructions but the window that should show choices for importing is blank

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

saved passwords gone after upgrade to 3.6.8

All of my saved passwords are gone. the password manager window is empty. i use the extension 'bookmark backup' to backup my saved passwords... key3.db cert8.db signons… (διαβάστε περισσότερα)

All of my saved passwords are gone. the password manager window is empty. i use the extension 'bookmark backup' to backup my saved passwords... key3.db cert8.db signons.sqlite signons3.txt and signons2.txt. i have one week worth of backups. i tried replacing those five files in my profile directory with each of the seven backups, and none of the backups will produce my passwords. i can see encoded information in signons3.txt but that file is very old and doesn't have my most recent saved passwords that the sqlite file has, so going back to that version is not an option.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I import a bookmarks.html file? Bookmarks > Organize bookmarks > Import and backups does not work.

After trying to import my saved bookmarks from an html file, using Bookmarks > Organize bookmarks > Import and Backup > Import html, nothing is updated from the … (διαβάστε περισσότερα)

After trying to import my saved bookmarks from an html file, using Bookmarks > Organize bookmarks > Import and Backup > Import html, nothing is updated from the saved files

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot add bookmarks with bm and/or all extensions disabled

Using FF 3.6.8. Upgraded from FF2 a few months ago when I found "Old Manage Bookmarks" extension that allows me to see all bookmarks and folders at various tree level… (διαβάστε περισσότερα)

Using FF 3.6.8. Upgraded from FF2 a few months ago when I found "Old Manage Bookmarks" extension that allows me to see all bookmarks and folders at various tree levels in one window. But since upgrading, I cannot add a bookmark for a current webpage by any method other than create new bookmark, copy and paste URL. Certainly no one-click method. Have disabled my two bm extensions (one noted above and Add BM Here), and then all extensions, to see if problem vanishes. It stays. On Windows XP SP3.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

okmarks folder located in the C drive?

i want to copy all my favorites sites from the favorites folder in IE to firefox...where is the booksmark folder located in my computer? e.g. (program files, my documents… (διαβάστε περισσότερα)

i want to copy all my favorites sites from the favorites folder in IE to firefox...where is the booksmark folder located in my computer? e.g. (program files, my documents, mozilla folder)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want my new tabs to open to my home page instead of being blank. Can't I have this???

When I open a new tab, I want it to open to my home page, not be blank. Seems so simple and obvious, but I've not figured out how to make it happen. Thanks!

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I clear a list of usernames which is automatically offered when I login to a site.

For example, if I want to sign into gmail, it asks for the username. As soon as I type in the first letter, it gives me a selection which it stored. Once I made a mistake… (διαβάστε περισσότερα)

For example, if I want to sign into gmail, it asks for the username. As soon as I type in the first letter, it gives me a selection which it stored. Once I made a mistake and typed my password in there which also begins with the same letter. How do I clear the list? Actually, how can I set Firefox so that it doesn't automatically store that information.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When yuo type text in firefox you usually get an suggestion on text to use automatically. I have not that function, what setting is wrong.

When you loggon to a site on the internet, you can get a sugestion on words to use, I don 't have that function. What is it cald, and how do I set it right?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My default search engine has been set to something other than Google. How do I switch it back?

Somehow my default search engine has been changed from Google to something called "My Web Search". I want to switch it back to Google, but I can't figure out how. I dis… (διαβάστε περισσότερα)

Somehow my default search engine has been changed from Google to something called "My Web Search". I want to switch it back to Google, but I can't figure out how. I disabled the plugin and removed it from my search engine options in the upper right corner, but nothing has changed.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν