Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Installed Add-on don't open after running refresh mode

None of my installed Add-Ons will open. This occurred after running in "Refresh Mode" to correct a different problem. The prior problem involved not opening bookmarks… (διαβάστε περισσότερα)

None of my installed Add-Ons will open. This occurred after running in "Refresh Mode" to correct a different problem.

The prior problem involved not opening bookmarks in a new tab even though the config:about entry was set correctly.

Is it possible there is a config:about entry that prevents any add-on from running?

Ερώτηση από wharvat 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

move tool from aplcation menue

is there anyway to move things from the more tools section of the three lines/application menu to the tool bar, or to quickly access the more tools section. i use the eye… (διαβάστε περισσότερα)

is there anyway to move things from the more tools section of the three lines/application menu to the tool bar, or to quickly access the more tools section. i use the eye dropper all the time and it feels like there's a faster way to do it i cant seem to find.

Ερώτηση από Andrew 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Is there any way to lock the toolbar?

Hello, I am wondering if there is any way to lock the toolbar so that it does not automatically pop up when you are in full screen mode and hover over the top area of the… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am wondering if there is any way to lock the toolbar so that it does not automatically pop up when you are in full screen mode and hover over the top area of the screen. I cannot easily play some browser games because they must be full screen and the toolbar popping up continuously interrupts the game.

To clarify, I do not want the toolbar to always be there; locking the toolbar so that it automatically shows when in full screen is not the solution I am looking for. I want the toolbar to disappear when I am in full screen and not popup when I hover over the top area of the screen.

Thank you for any help!

Ερώτηση από hayley 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

The extensions popup doesnt appear

Hello, when i click the 'extensions' icon in the toolbar, it redirects me to the extensions manager site, rather than opening a little popup with a list of extensions. Ho… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, when i click the 'extensions' icon in the toolbar, it redirects me to the extensions manager site, rather than opening a little popup with a list of extensions. How do i fix this so that the popup appears again?

Ερώτηση από Rubenjo 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

When typing "F" into my browser, screentime assumes I mean Facebook and won't let me finish typing

I'm trying to visit "Feedly.com," but as soon as I type "F" Firefox assumes I mean Facebook and pops up with a screen time blocker. There is no way to proceed, typing "Ok… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to visit "Feedly.com," but as soon as I type "F" Firefox assumes I mean Facebook and pops up with a screen time blocker. There is no way to proceed, typing "Okay" and returning to type in the browser only restarts the prompt.

Ερώτηση από arlusk 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

Playing pogo games

i've been in touch with you about an issue playing pogo games & need help please. The 1st firefox version I had worked great but changes have been made since then-I d… (διαβάστε περισσότερα)

i've been in touch with you about an issue playing pogo games & need help please. The 1st firefox version I had worked great but changes have been made since then-I don't believe I was using enhanced protection control. The card games are not flipping correctly, some games are slow in moving pieces in a puzzle. Could someone advise me on what can be done? Thanks!

Ερώτηση από Kay Martin 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Which about:config custom settings are still valid

Lately, I'm experiencing less that optimal behavior and performance, so I'm building a fresh profile hoping to clean things up. Like many of us, over the years I've coll… (διαβάστε περισσότερα)

Lately, I'm experiencing less that optimal behavior and performance, so I'm building a fresh profile hoping to clean things up.

Like many of us, over the years I've collected and documented a number of tweaks. Before I re-implement them, I was hoping to publish them here to get opinions about their current validity/necessity, effectiveness, safety, detrimental affects, etc.

Would it be for me to post these about:config tweaks?

Ερώτηση από noel_envode 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 5 μήνες πριν

How do I turn on black bars on the left, right and bottom of the screen like Tor Browser?

I know that Tor has this thing for fingerprinting and I also want to know If i can turn it on for Firefox because I like how it looks. Is there a way I could turn it on? … (διαβάστε περισσότερα)

I know that Tor has this thing for fingerprinting and I also want to know If i can turn it on for Firefox because I like how it looks. Is there a way I could turn it on? I heard it's called fingerprinting letterboxing or something.

Ερώτηση από ImNotProAtThis 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Missing "restore closed tab" Button in Toolbar

I use Firefox on my Win11 and Win10 PCs. The Win11 version of Firefox has a button to restore the recent closed button, but the Win10 version doesn't. I wonder why? … (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox on my Win11 and Win10 PCs. The Win11 version of Firefox has a button to restore the recent closed button, but the Win10 version doesn't. I wonder why?

Ερώτηση από 942371623 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

when holding the prompt on the firefox icon, the open windows are displayed on the screen. I would prefer them to be listed. How can i do this?

when the prompt is held on the firefox icon the open windows on my computer are displayed. i would prefer that they are listed instead. how do i proceed?

Ερώτηση από jwsen 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

somehow disabled search suggestions

When i try to open youtube.com for example i used to only type in you or even you y for firefox to finish the whole URL for me, but sometime last month it dissapeared and… (διαβάστε περισσότερα)

When i try to open youtube.com for example i used to only type in you or even you y for firefox to finish the whole URL for me, but sometime last month it dissapeared and never figuered out why after ALOT of trouble shooting to the point where I felt the need to create a new firefox account. Can you fix this for me? or just make everything deafult?

Ερώτηση από askdavidsen 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

Continuous Update Password Message

Merry Christmas 4 days Early! I would like to stop the continual suggestion to update my password at login, yet be able to use the saved password at login. Would you … (διαβάστε περισσότερα)

Merry Christmas 4 days Early!

I would like to stop the continual suggestion to update my password at login, yet be able to use the saved password at login.

Would you please add this fix?

Daniel

Ερώτηση από Daniel Lindsay 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

How to turn off "show search terms instead of URL"?

I recall turning off this garbage at some point. Now it's hardwired without a way to turn it off in Search settings!! Is there anything I can do to turn it off? … (διαβάστε περισσότερα)

I recall turning off this garbage at some point. Now it's hardwired without a way to turn it off in Search settings!!

Is there anything I can do to turn it off?

Ερώτηση από Fry-kun 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

I need the search bar to NOT jump up to the address bar. VERY annoying, hard to see, makes me HATE Firefox.

When I type in the search bar, I want to SEE my typing in the search bar. If I want to type in the address bar, I know where it is. I don't want a "unified" experience. … (διαβάστε περισσότερα)

When I type in the search bar, I want to SEE my typing in the search bar. If I want to type in the address bar, I know where it is. I don't want a "unified" experience.

Ερώτηση από Loren James 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

Copying number from url calculator

When I use the url calculator, the number will display as expected, e.g. if I type 900-756.07 Firefox displays 143.93 in the url. However, when I try to copy that number,… (διαβάστε περισσότερα)

When I use the url calculator, the number will display as expected, e.g. if I type 900-756.07 Firefox displays 143.93 in the url. However, when I try to copy that number, the length of the numbers decimal places changes substantially, e.g. 143.93 turns in 143.92999999999995.

Is there a way to prevent it changing the result?

Ερώτηση από f.7.weiss 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν