Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Search text

I have search text while typing checked in my options but when I search, it doesn't do this. It used to and now it doesn't so I have no idea what you people are doing to … (διαβάστε περισσότερα)

I have search text while typing checked in my options but when I search, it doesn't do this. It used to and now it doesn't so I have no idea what you people are doing to make it change all the sudden.

Ερώτηση από jim0310pa1 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 21 ώρες πριν

Media Keys forward / backward aren't working and greyed out in the overlay

When I want to skip a video in a youtube playlist, skip to the next track or to the previous one in spotify etc, my keyboard media keys don't work. The play/pause button … (διαβάστε περισσότερα)

When I want to skip a video in a youtube playlist, skip to the next track or to the previous one in spotify etc, my keyboard media keys don't work. The play/pause button works and so does volume up/down. The overlay appears all the time, but the buttons for forward/ backward are greyed out. Sometimes a song stops when I hold forward for a few seconds.

Another guy had this problems 7 years ago, the solution was to start firefox in safe mode. I did that. Didn'T work. I also disabled hardware acceleration, didn'T work.

Ερώτηση από michaelhaas.mail 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Hik Vision No plugin detected.

Can anyone help. I get the following error, I've added codec to my Linux OS but while using Firefox to login to my Hik Vision camera IP I get No plugin detected. In the s… (διαβάστε περισσότερα)

Can anyone help. I get the following error, I've added codec to my Linux OS but while using Firefox to login to my Hik Vision camera IP I get No plugin detected.

In the suppliers help I get works with Windows and Firefox 52 and above.

I'm on Linux Pop OS using Firefox 81.0.2 (64-bit)

Ερώτηση από graham35 17 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 16 ώρες πριν

Color of my URL/Address bar.

I am using Firefox 81.0.2 (64 bit) on a Windows 10 computer. A couple days ago, my address bar started showing up as yellow with grey text. (Admittedly, I was in the opti… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 81.0.2 (64 bit) on a Windows 10 computer. A couple days ago, my address bar started showing up as yellow with grey text. (Admittedly, I was in the options before that and likely did it to myself). But now I can not read what is in the URL/Address bar without highlighting everything. I have been looking ever since then to somehow reset it back to it's default view, but can't seem to find where to do that. Any help would be GREATLY appreciated.

Thank you

Scott

Ερώτηση από Smokeater 15 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 14 ώρες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do i get rid of task bar at top of my window?

i have too many task bars at the top of my windows. Like yahoo,My Web Search, Alot and Shop At Home.com how do i get rid of these bars? … (διαβάστε περισσότερα)

i have too many task bars at the top of my windows. Like yahoo,My Web Search, Alot and Shop At Home.com how do i get rid of these bars?

Ερώτηση από kfisher1964 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TheOldFox 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with Kaspesky Password Manager add-on

I have allowed auto updates of FF to version 17 For all of the updates since I thin FF15 Kasp PM has failed to work with FF but works fine with IE (this is of course high… (διαβάστε περισσότερα)

I have allowed auto updates of FF to version 17 For all of the updates since I thin FF15 Kasp PM has failed to work with FF but works fine with IE (this is of course highly irritating). The Kasp website forum keeps issuing patches that it claims fix the problem but they don't. The add-on manager in FF always reports PM as incompatible and disabled. Has anyone had this problem and worked out a fix. The Kasp forum showed a bit of interest in my posts but now never seems to answer.

Ερώτηση από Bronte 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dumdidadida 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My McAfee SiteAdvisor add-on is activated in the Tool-Add-on menu but doesn't appear in the Add-on Bar.

My McAfee SiteAdvisors is activated but doesnt show in the add-on bar. I double checked the situation under « Tool, Add-on, Extensions » and the add-on is enable. Also th… (διαβάστε περισσότερα)

My McAfee SiteAdvisors is activated but doesnt show in the add-on bar. I double checked the situation under « Tool, Add-on, Extensions » and the add-on is enable. Also the « Add-on bar » is activated.The green McAfee SiteAdvisor button dissapeared after firefox update 16.02. I updated to 17 in case it would resolve the problem with no success. McAfee is still working by giving a warning page if I try to go on a suspiscious site. Also in google search result I no longer get the little McAfee evaluation icones.

Ερώτηση από vinlannd 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από sharathnettar 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF17 Mouse wheel line scrolling too fast, alt+scroll missing

Upgraded to FF17 from FF16. Noticed that when I scroll w/ my mouse it jumps about 5 or 6 lines, versus 16's 3 or so. Also, the old mouse shortcut of alt+mousescroll to sc… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded to FF17 from FF16. Noticed that when I scroll w/ my mouse it jumps about 5 or 6 lines, versus 16's 3 or so. Also, the old mouse shortcut of alt+mousescroll to scroll line by line is gone. A google search netted me the Gecko wiki explaining all the new mouse scrolling options under about:config, but it was mostly over my head. One part I did understand is the loss of the old "mousewheel.withnokey.numlines" and "mousewheel.withnokey.sysnumlines" strings.

I figured it out by changing mousewheel.system_scroll_override_on_root_content.enabled to "false", and it is working at the same speed as it did under FF16, but the ability that alt+mousescroll provided is still missing. Having the ability to customize the mouse scroll speed (instead of turning off the system scroll override) is still outside of my grasp as well.

Ερώτηση από pacheck 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από drabun 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to configure 2 Firefox browsers, each with it's own independent and seperate privacy settings, add-ons, cookies, bookmarks, toolbars, etc.?

I love Firefox, but I have 2 distinctly different needs. I need 2 separate Firefox browsers with very different settings, consistent with very different uses: 1. This u… (διαβάστε περισσότερα)

I love Firefox, but I have 2 distinctly different needs. I need 2 separate Firefox browsers with very different settings, consistent with very different uses:

1. This use of Firefox will be for visiting many different websites, a wide variety of interests.

2. I need this use of Firefox to be very limited and restricted, consistent with handling personal investments, banking, financial transactions. There will be very few websites, but with extremely secure, private, connections.

Ερώτηση από tomaseo1 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

MAC-FF17- Omni.ja File Support for Saved Passwords? Help!!

You used to be able to go into the omni.ja file and change lines in the nsLoginManagerPrompter.js to make it so FF saved passwords automatically without stupid popups. I … (διαβάστε περισσότερα)

You used to be able to go into the omni.ja file and change lines in the nsLoginManagerPrompter.js to make it so FF saved passwords automatically without stupid popups. I tried this in FF17 and replaced the omni.ja with the edited version. As soon as I open FF Crashes.. Does anyone have a work around?

Ερώτηση από thomasmr 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ArunEminm 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"mail to" does not appear in apps list, so cant change default email to yahoo.

. I cant get Yahoo mail to appear as a default mail option for firefox: because I cant proceed past the "scroll down to 'mailto' in the 'apps' step of the instructions pr… (διαβάστε περισσότερα)

. I cant get Yahoo mail to appear as a default mail option for firefox:

because I cant proceed past the "scroll down to 'mailto' in the 'apps' step of the instructions provided by Support.  I'm stuck there because 'mailto' isn't on the list. 

Right clicking on Outlook(the current email default I cant get rid of)does nothing.

Ive since modified Micro Office and deleted Outlook entirely, but that didn't make Yahoo Mail magically appear as an option anywhere.

I cant get Yahoo mail to appear as an option for default email for Windows 7 either. I can get to the page where you may choose how Windows uses various defaults, but Yahoo isn't there.

I downloaded the latest Yahoo toolbar as I had in the past for IE and nothing changed (what I DID get stuck with is an irritating as hell, loud alert tone that sounds with every email I get--even when there's music playing or a movie on--and flashes me a constant reminder on lower left of screen that I have 785 unread messages)

Ερώτηση από hharllee 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i've tried to add desk top icon to your browser but i am having a problem .i have set my home page to msn and can't find the button next to address bar to set i

i can not get to options window-content panel-where i was told i can drag it to my desk top if you have a link or any way other then that i can get this resolved. on ie a… (διαβάστε περισσότερα)

i can not get to options window-content panel-where i was told i can drag it to my desk top if you have a link or any way other then that i can get this resolved. on ie all i had to do was right click my mouse.please help thank you sal

Ερώτηση από bigsal 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am trying to get rid of the bar asking me to help or no on start up.I have followed instructions re advanced settings but it will not go away!

I am trying to get rid of the bar asking me to help or no on startup I have followed instructions re general /advanced/submit performance data but it will not go away! … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to get rid of the bar asking me to help or no on startup I have followed instructions re general /advanced/submit performance data but it will not go away!

Ερώτηση από portagas 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove the fuzzy shadow from tab titles are currently rendered with a text-shadow , Firefox 16.0.2 Windows 7

How do I remove the fuzzy shadow from tab titles are currently rendered with a text-shadow , Firefox 16.0.2, Windows 7

Ερώτηση από bobsix 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when i starts firefox, it starts with the last site i visited. how do i just reolve this? and yes I tried changing the options of start page and nothing worked

Well whenever I closed FireFox and re-started it will start again with the last page I visited.

Ερώτηση από Taher 7 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WillH 7 έτη πριν