Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Turn off the control media playback via harware media keys

Can I turn off the "control media playback via hardware media keys on a keyboard or headset or virtual media control interface" function? (Firefox 81.0, Windows 10) … (διαβάστε περισσότερα)

Can I turn off the "control media playback via hardware media keys on a keyboard or headset or virtual media control interface" function? (Firefox 81.0, Windows 10)

Ερώτηση από Hey Google 4 εβδομάδες πριν

Απάντηση από TyDraniu 4 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

new version 80

Hi, This latest upgrade has removed the ability to open new windows in another tab its either off or new tab/window with no ability to select which I do prefer to have al… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, This latest upgrade has removed the ability to open new windows in another tab its either off or new tab/window with no ability to select which I do prefer to have all my pages open in new tabs not new pages every time have I missed something? or is there a way to get this altered in future versions I have now had to resort to another browser which does allow this

Ερώτηση από John 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Greymagic27 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox PiP

Hi, i really love Picture-in-Picture on Firefox, only problem is that there aren't control buttons other than video pause function, will they add video progress bar / fas… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, i really love Picture-in-Picture on Firefox, only problem is that there aren't control buttons other than video pause function, will they add video progress bar / fast forward, rewind in updates or is there any add-on for that?

Ερώτηση από shiuka60 6 ημέρες πριν

Απάντηση από shiuka60 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Change pdf viewer background color (both sides of the pdf) to dark

Hey there, awesomes! I'd like to change my Firefox pdf viewer's background color (both sides of the pdf) to dark, currently it shows light gray (see `background_bg.png`)… (διαβάστε περισσότερα)

Hey there, awesomes! I'd like to change my Firefox pdf viewer's background color (both sides of the pdf) to dark, currently it shows light gray (see `background_bg.png`). And here is effect I want it to look like (see screenshot from Chrome `wished_bg.png`). Thanks in advance (:

PS: I don't want to change my theme to dark. It seems I have to change my css, but I dunno which & how.

Ερώτηση από Mark Taylor 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Can't find Forms and Autofill section in Options

I went in to Privacy & Security but couldn't find Forms and Autofill section there. I was using en-CA version but just switch to en-US version. Can't find it in both … (διαβάστε περισσότερα)

I went in to Privacy & Security but couldn't find Forms and Autofill section there. I was using en-CA version but just switch to en-US version. Can't find it in both version.

Ερώτηση από celticstedfu 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Left click opens new tabs. How to make it stop.

I'm trying to browse Reverb.com, and when I click on an item I want to look at, firefox opens in a new tab. This just started today after updating the Facebook Container … (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to browse Reverb.com, and when I click on an item I want to look at, firefox opens in a new tab. This just started today after updating the Facebook Container add-on, and even after disabling the add on, the problem persists. I completely exited out of firefox and got back on, and Reverb is doing the same thing still. I don't want new tabs to keep opening every time I click on a new item, but to just take me to that page like normal.

I can't find anything in the options for firefox like keybinding or anything, and none of the other settings seem like they would address this issue.

Thanks for any and all help.

Ερώτηση από Levy 3 ημέρες πριν

Απάντηση από kgersen 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

pop out videos wont stop. Have unchecked the box, but still chewing up my bandwidth.

Please make videos stop playing when I go to a website. Now (25/9/20) pop out videos have started cluttering my screen and are difficult to shut down. I do not want pic… (διαβάστε περισσότερα)

Please make videos stop playing when I go to a website. Now (25/9/20) pop out videos have started cluttering my screen and are difficult to shut down. I do not want picture in picture and I do not want videos to play automatically. I have been through all the settings, but nothing makes any difference.

Ερώτηση από j.searle01 2 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

disable "recent" list

I have the Firefox icon pinned to the taskbar, and I want to disable the "Recent" list from the menu there. How can I do that? I'm running Windows 10.

Ερώτηση από GAM1 21 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 10 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I turn off automatic searching when text is pasted accidentally onto main browser window (not the location bar) ?

This sometimes happens for example while filling in a form on a web page. I intend to copy/paste text into an input box of the form but I accidentally paste it outside o… (διαβάστε περισσότερα)

This sometimes happens for example while filling in a form on a web page. I intend to copy/paste text into an input box of the form but I accidentally paste it outside of the box. This causes Firefox to perform an undesired search based on my text.

Can this be turned off?

Ερώτηση από Jeff_Landry 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firebug icon does not appear in Firefox 16, how to launch Firebug?

I have Firebug 1.10.6 installed on top of Firefox 16.0.2. After installation of Firebug I see the bug icon in the upper right corner of my window, next to the home icon.… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firebug 1.10.6 installed on top of Firefox 16.0.2. After installation of Firebug I see the bug icon in the upper right corner of my window, next to the home icon. After restarting Firefox, the icon is gone. I don't know how to start Firebug other than by clicking the icon. Please explain to me: how to get the Firebug icon after restarting Firefox, or, alternatively, how to start Firebug without icon.

Ερώτηση από Paul.Wormer 7 έτη πριν

Απάντηση από Paul.Wormer 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to save my speed dial settings when I need to restore my computer, I lose all my speed dial settings pages?

i HAVE HAD TO TOTAL RESTART MY COMPUTER AND LOST ALL MY SPEED DIAL PAGES, AND WHEN iI INSTALLED WINDOWS 8 IT TO LOST ALL MY PAGES, IS THERE A WAY TO SAVE SO I DO NOT HAVE… (διαβάστε περισσότερα)

i HAVE HAD TO TOTAL RESTART MY COMPUTER AND LOST ALL MY SPEED DIAL PAGES, AND WHEN iI INSTALLED WINDOWS 8 IT TO LOST ALL MY PAGES, IS THERE A WAY TO SAVE SO I DO NOT HAVE TOTAL REINSTALL EVER PAGE AGAIN ? HERE IS WHAT i THOUGHT WOULD SAVE MY SETTINGS BUT IT DOESN'T WORK ON MY NEW WINDOWS 8 INSTALL ON MY OLD COMPUTER.

chrome://speeddial/content/speeddial.xul

PLEASE HELP STEVEN

Ερώτηση από ACEEAGLE 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Shortcut for the "Go to some site" function

To go to some other site I have to use mouse to set focus to navigation pannel, that's rather uncomfortable :( I wonder why where is no something like "Ctrl+???" shortcut… (διαβάστε περισσότερα)

To go to some other site I have to use mouse to set focus to navigation pannel, that's rather uncomfortable :( I wonder why where is no something like "Ctrl+???" shortcut to press it quickly, type and go to new webpage?

Ερώτηση από fyiamcat 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

appearance of firefox application

I recently upgraded from 16.0.2 to 17.0. The fonts used by firefox in the toolbar and the names on the tabs have changed to a dirty, bold look. I do not like it. In 16.0.… (διαβάστε περισσότερα)

I recently upgraded from 16.0.2 to 17.0. The fonts used by firefox in the toolbar and the names on the tabs have changed to a dirty, bold look. I do not like it. In 16.0.2 I am using the default theme. In 17.0 I am also using the default theme of 17.0. I am running Windows 7. Since my home and work machines have similar configurations, the work version (still 16.0.2) has the nicer looking fonts. If this antiquated system allowed one to attach screen shots, I could visually show the difference brought about by the upgrade to 17.0

How do I get back the application fonts that were used in 16.0.2?

Ερώτηση από robertlaub 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν