Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Firefox crashes when starting

Firefox crashes immediately as I click on its icon. Browser does not open, there is an instant crash report. Yesterday everything was fine, today for whatever reason it d… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes immediately as I click on its icon. Browser does not open, there is an instant crash report. Yesterday everything was fine, today for whatever reason it does not want to work :( I have included the latest crash details.

Ερώτηση από hvostichka 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 εβδομάδες πριν

Firefox ESR crashes after update

Hello Guys, After updating Firefox ESR 60.3.0 to a newer version (doesn't matter which version). It crashes directly after starting Firefox. We are using a Windows 2012R2… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Guys,

After updating Firefox ESR 60.3.0 to a newer version (doesn't matter which version). It crashes directly after starting Firefox. We are using a Windows 2012R2 RDS (terminal) server

When we remove the newer version of Firefox ESR and reinstall Firefox ESR 60.3.0, it works again!

Details of the crash:

Probleemhandtekening:

 Gebeurtenisnaam van probleem: APPCRASH
 Naam van de toepassing: firefox.exe
 Versie van toepassing: 78.2.0.7534
 Tijdstempel van toepassing: 5f3ab4d7
 Naam van foutmodule: StackHash_76e0

I'd love to hear from you for a solution.

Ερώτηση από jflorie 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Firefox Keeps Crashing. Tabs and entire Browser

Please tell me why Firefox Keeps Crashing. Sometimes its the Tabs and sometimes the entire Browser. Crash Report ID below bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016 … (διαβάστε περισσότερα)

Please tell me why Firefox Keeps Crashing. Sometimes its the Tabs and sometimes the entire Browser.

Crash Report ID below bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016

Ερώτηση από bruce71 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 μήνες πριν

Firefox crashing, even in safemode

Firefox is crashing and i can't even get into the crash reports or any pages. I cannot open it in safe mode. I have not tried the refresh option as I am not sure what … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is crashing and i can't even get into the crash reports or any pages. I cannot open it in safe mode. I have not tried the refresh option as I am not sure what will happen. I have run a virus scan and there are no reports These are unsubmitted crash reports. I am not sure what app to use to open and read them. Thank you, Emmie

pending 3F4BF78F-6DFA-43E9-8832-55BC51910A11.dmp 47B8CA38-5B5F-43CD-AD9D-212912705BEA.dmp 47B8CA38-5B5F-43CD-AD9D-212912705BEA.extra 53BF2221-C43E-4B7E-8695-2703B0A83E98.dmp 65DA89DC-9189-4B19-9AA4-29AA750CC224.dmp 65DA89DC-9189-4B19-9AA4-29AA750CC224.extra 0327E3B4-029F-4A64-87E7-A657F1A9E1B3.dmp 7819FD38-5474-47A8-8B23-0D1D66A7BE1D.dmp B6EB60C1-A78B-4456-83C8-8B674F53219A.dmp B6EB60C1-A78B-4456-83C8-8B674F53219A.extra C521238C-6263-43BA-8C5E-0A365B7C0103.dmp C521238C-6263-43BA-8C5E-0A365B7C0103.extra D9EDA20E-8B5D-4A5A-AEC3-679BAB9B1AF2.dmp D9EDA20E-8B5D-4A5A-AEC3-679BAB9B1AF2.extra EAB65A10-DD47-41A8-951F-C7F2C0CD0164.dmp EF7090EE-AC41-4008-9DE4-D72F3BC99559.dmp EF7090EE-AC41-4008-9DE4-D72F3BC99559.extra F5F50D91-6A8A-47E9-B920-4EA1EA41E47B.dmp

Ερώτηση από scottnmari 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 μήνες πριν

Firefox keeps crashing on Windows 10

I use Firefox from the early versions, mainly on Linux, never had big problems. For a few months I have been using Windows for work purposes, everything ok (more or less)… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox from the early versions, mainly on Linux, never had big problems. For a few months I have been using Windows for work purposes, everything ok (more or less), except for Firefox, it crashes, and it crashes often too, also in Safe Mode.

I have the latest version of Firefox and the latest version of Windows 10. All software is updated, as well as drivers. I checked that there are no viruses, spyware or RAM errors.

This is the list of submitted crash reports: bp-ceb36099-bead-4aad-989d-da2bc0200906 bp-dbf421b7-2bc3-4149-a44c-947180200906 bp-70f3b3b6-ca60-473d-80fa-0bf030200906 bp-33bd2706-178e-4d79-901d-267a30200906 bp-d6d36f12-c70f-4fba-95e6-a98dd0200906 bp-704cd16a-871a-4913-8057-cee910200906 bp-d87dcab0-d25f-4b3e-9e3e-4eaac0200906 bp-152fa759-e41f-4217-b0ed-d887d0200906 bp-0d6ddc78-2867-4818-b662-36f490200906 bp-7108683b-d576-4e6a-a0a4-a78f20200906 bp-8dcbed1b-d570-4546-9b58-b91a80200906 bp-2a6e2800-c426-4eb7-bd5e-1aa590200906 bp-4db02839-9ef8-4323-a4c6-b609c0200906 bp-4a209a77-1050-4215-a191-343330200906 bp-0b77216d-9a29-4c50-ba2b-1183a0200906 bp-5b9256d7-9b93-477d-b391-fa93f0200906 bp-8eaa0cff-056a-49f1-8888-f5e960200906 bp-a91e7a0f-818a-4fd6-8b5b-35abb0200906 bp-43fe6b35-4892-49e4-a30d-d07b60200906 bp-b5c7fce1-d1d7-425d-beed-329ff0200906 bp-85845bf5-c766-483b-877d-4d0b70200906 bp-28e946bb-0f78-4dd7-9269-7c3790200903

I need your help, thank you in advance.

Ερώτηση από francescolonardo 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 μήνες πριν

Firefox crashing when loading new web pages

Hello, For the past several weeks, Firefox keeps crashing randomly when loading new web pages. It shuts down the whole browser window, not just a particular tab at a time… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

For the past several weeks, Firefox keeps crashing randomly when loading new web pages. It shuts down the whole browser window, not just a particular tab at a time. In the past few days, it has also started to crash when a web site has already been loaded.

I have deleted all history and have only kept my bookmarks and the following extensions but it still keeps crashing: - Facebook Container - Ghostery - Privacy Ad Blocker - LastPass: Free Password Manager - uBlock Origin

I also have two disabled extensions. Not sure if they would affect anything?

Is my next step just uninstalling and reinstalling all extensions? Please let me know what else I could try!

Thank you in advance!

Liz

Ερώτηση από mariliis.ott 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 4 μήνες πριν

FF on Catalina crashing repeatedly

FF v79 crashes multiple times per day, always when I click on a button, link, or anything. rolling back to v77 did not help. FF Nightly does it too. can't find a fix! Mac… (διαβάστε περισσότερα)

FF v79 crashes multiple times per day, always when I click on a button, link, or anything. rolling back to v77 did not help. FF Nightly does it too. can't find a fix!

MacOS Catalina.

Ερώτηση από Midtoad 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν

It just crashes the browser and resets the tabs!

Help, I really love this browser! But only problems with him ... Even reinstalling windows did not help,and yes, when the crash occurred, I wrote that I could send an err… (διαβάστε περισσότερα)

Help, I really love this browser! But only problems with him ... Even reinstalling windows did not help,and yes, when the crash occurred, I wrote that I could send an error to the Fire Fox developers, but nothing helped.

Ερώτηση από darkness 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes regularly for different reasons

Hi, my firefox started to crash regularly for a few months. I have seen it crash while on idle, while changing tabs, while opening ne tabs... i.e. no repetable pattern. M… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, my firefox started to crash regularly for a few months. I have seen it crash while on idle, while changing tabs, while opening ne tabs... i.e. no repetable pattern. Morever, I couldn't figure out the reason since all the crash reports turned different reasons for each crush. It has now become hourly crashes which really started to affect my workflow. Could you please help?

Latest crush reports: Report ID Date Submitted bp-4c03cc23-f6bf-4abd-a5b0-3a1ff0200708 08/07/2020, 13:27 bp-74dbd9b4-40b9-47b5-9387-f6d8e0200708 08/07/2020, 13:27 bp-d1cbf208-6c0d-44f1-95f2-a8aec0200708 08/07/2020, 13:27 bp-813c83c1-c29a-4103-84b5-5e68d0200708 08/07/2020, 13:27 bp-29f78130-e294-4fcd-8720-5b8010200708 08/07/2020, 13:27 bp-2e6980b2-b53e-473a-b9e3-9e1ee0200708 08/07/2020, 13:27 bp-363a7969-8b98-43ea-a26b-f32350200708 08/07/2020, 13:27 bp-df78d49e-6209-4a7e-96c9-533e90200708 08/07/2020, 13:27 bp-4d388808-7043-440e-b7a3-d29b60200708 08/07/2020, 13:26 bp-aa3c3296-6b5d-4300-a441-4a6890200708 08/07/2020, 13:26 bp-007af789-587d-45df-87f8-da78c0200708 08/07/2020, 13:26 bp-0f5a3710-3098-4d73-ace8-c1df10200708 08/07/2020, 13:26 bp-fc10b542-d37d-4ca9-8a54-0acf50200708 08/07/2020, 13:26 bp-2eb3fafe-370e-4145-bda4-acc120200702 02/07/2020, 10:30

Ερώτηση από u.yilmaz91 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Crashing when thunderbolt interface selected for playback

Hi there, Firefox has started crashing anytime I try to playback media with my Focusrite interface selected for playback. This issue has been ongoing for a few months. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

Firefox has started crashing anytime I try to playback media with my Focusrite interface selected for playback. This issue has been ongoing for a few months. Any page like youtube, with video or media embedded causes a crash.

For reference, I'm using a Focusrite Red8pre on a Macbook Pro. The error does not occur when using the laptops speakers for playback.

Any help here would be appreciated.

Cheers, -Harry

Ερώτηση από dogledastray 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Downgrading after crash

I have downloaded and installed the latest version of Firefox. Which was 78.0.1. After using the browser for a few minutes it crashes, I force stop using the Task Manager… (διαβάστε περισσότερα)

I have downloaded and installed the latest version of Firefox. Which was 78.0.1. After using the browser for a few minutes it crashes, I force stop using the Task Manager. Once this happens I try to start the Firefox and it gives me a corrupt profile message. At this point if I got to my install programs it says the version is 77.0.

Ερώτηση από MrCherokeeFly1 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Browser crashing

Hi Some months ago I added a 32" samsung usb screen to my PC, my operating system is windows 7, This maybe coincidental and not at fault. Since adding the screen my Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

Some months ago I added a 32" samsung usb screen to my PC, my operating system is windows 7, This maybe coincidental and not at fault. Since adding the screen my Firefox browser crashes, what happens is the screen starts flashing and most of the display disapears you can click on some buttons if displayed or you know where they are but the only way to stop it is to close and reopen the browser, it seems to happen more frequently in a browsing session once its happend once, sometimes it dosn't happen. It seems to be triggered by the mouse scrolling wheel. I have removed and reloaded Firefox but still the same, when reloading it recognises the previous instalation and recalls some previous settings, I don't seem to be able to stop this happening. Lastly the fault does not occur on any other browser. Firefox is my default and prefered browser and I would like to cure this if possible, I have run virus scans etc and dont appear to have any contamination issues.

Any advise gratefully recieved

Many thanks Steve Hull

Ερώτηση από stephen.j.hull 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 6 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

crash problem [I have Report ID]

Hi guys I have been getting crash errors since yesterday. I completely deleted Firefox (and related folders) and installed a new fresh version. But the problem did not so… (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys I have been getting crash errors since yesterday. I completely deleted Firefox (and related folders) and installed a new fresh version. But the problem did not solve. I have 2 Report IDs:

1- Report ID: bp-53f7a982-8f99-42c4-b182-5d3a50200611 view link: https://crash-stats.mozilla.org/report/index/53f7a982-8f99-42c4-b182-5d3a50200611

2- Report ID: bp-fa282037-879a-490c-9fca-8b50d0200611 view link: https://crash-stats.mozilla.org/report/index/fa282037-879a-490c-9fca-8b50d0200611

Thanks for any help.

Ερώτηση από mhzavareh90 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 77.0.1 crashes when on Facebook

What might be the reason for Firefox crashing (becomes nonresponsive) when on Facebook? I am using 77.0.1 (64-bit). Same issues on Ubuntu and Win10. Happens pretty much e… (διαβάστε περισσότερα)

What might be the reason for Firefox crashing (becomes nonresponsive) when on Facebook? I am using 77.0.1 (64-bit). Same issues on Ubuntu and Win10. Happens pretty much every time. Only restarting the browser helps. Seems similar [[to this|https://support.mozilla.org/en-US/questions/1153630?page=2]].

Any suggestions?

Ερώτηση από robert165 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox update just finished, and crashed

06 04 20, Firefox update just finished, and crashed... Again. I had one Firefox tab open, tried to open another Firefox Tab, Firefox crashed, but it only Crashed the Tab … (διαβάστε περισσότερα)

06 04 20, Firefox update just finished, and crashed... Again. I had one Firefox tab open, tried to open another Firefox Tab, Firefox crashed, but it only Crashed the Tab I was trying to open. Here We Go Again. Don't tell me "Firefox doesn't Update and notify of same in a little window for (About) three seconds. Even after the Last Fiasco with Firefox's Updates Crashing) I set Firefox's Updates to "Ask First".
0

0

Ερώτηση από kingofnicepeople 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από ANAMIKA KUMARI 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

worst browser to date?

All it does it non stop crash. it crashes other programs somehow. sync does not work at all. password manager is useless. explain this i go to a website 15x a day, passwo… (διαβάστε περισσότερα)

All it does it non stop crash. it crashes other programs somehow. sync does not work at all. password manager is useless.

explain this i go to a website 15x a day, password is clearly stored. i open on mobile, nothing populates at all. i have no clue what password is, none at all. i select reset password, type in password and hit enter and what does moronic firefox do? would ya like to update your pass for this site? dumb.

one basic webpage, view task manager, 2.5+GB of RAM dumb.

i open firefox, it took 9x to open because it would just nonstop crash, it crashed adobe and it crashed filezilla

https://cdn.discordapp.com/attachments/506134052898603009/711257570026848358/unknown.png

Ερώτηση από ihatemozillaroyally 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 8 μήνες πριν