Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Surface Book 2 - FF hangs or crashes

When I navigate to www.pcmag.com on my Surface Book 2. FF will hang or crash. I do not have this problem with other browsers on my laptop. Is this a known bug or do I nee… (διαβάστε περισσότερα)

When I navigate to www.pcmag.com on my Surface Book 2. FF will hang or crash. I do not have this problem with other browsers on my laptop. Is this a known bug or do I need to update something.

I am running the latest FF version with default settings, the only add-on is BitWarden.

Ερώτηση από Mezito 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla Keep crashing (tried automatic file repairing but didn't worked)

well on my computer I only work on three four software. so the moment I start laptop I start Firefox and visual studio code, it works well in start but yeah it takes much… (διαβάστε περισσότερα)

well on my computer I only work on three four software. so the moment I start laptop I start Firefox and visual studio code, it works well in start but yeah it takes much time to start also. And I have sent the error reporting but i didn't worked out well. I don't know how it work but yeah I was expecting to get a response on my mail but yeah I didn't got any mail. Also I checked on google and tried repairing of corrupted files. It took me around 2 hrs, but still the same eve my Firefox crashed. and when it crashes one time then even if u restart a hundred time. it didn't work well. It only work when I restart the lap. and it just killing my work. and recently its like write 2-3 pages of code or debug and then again Firefox crash then restart and all...

I think my rest software are working well so I didn't asked for windows support. Thanks

Ερώτηση από Arpit Patidar 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Version 71.0 is incredibly slow.

20GB system Ram 8 Core CPU I run many tabs in my browsing session and have for many years. Version 71.0 of Firefox is so slow as to be unusable (but the competitor produc… (διαβάστε περισσότερα)

20GB system Ram 8 Core CPU

I run many tabs in my browsing session and have for many years.

Version 71.0 of Firefox is so slow as to be unusable (but the competitor product is still fast)

Ερώτηση από OldGuy 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από OldGuy 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hello, Firefox keeps crashing nearly constantly in the last Days

bp-505b2e8b-0e38-4b8c-be96-c42000191118 bp-43d42fcb-54c7-4b7b-9cc5-911ea0191118 bp-2ea99428-0729-4b7e-9cb2-9c0a40191118 bp-7d36b368-4d50-4c94-b500-5cbb80191118 bp-85599e8… (διαβάστε περισσότερα)

bp-505b2e8b-0e38-4b8c-be96-c42000191118 bp-43d42fcb-54c7-4b7b-9cc5-911ea0191118 bp-2ea99428-0729-4b7e-9cb2-9c0a40191118 bp-7d36b368-4d50-4c94-b500-5cbb80191118 bp-85599e8e-eca3-448f-9119-3047a0191118 bp-47aa6547-d93b-465e-a3d2-729310191118 bp-b15af809-0cba-44fe-ac88-8a3120191118 bp-34063c4b-5067-42b7-ae9a-641ed0191118 bp-8a91094d-d545-4a7c-9fe2-fa95c0191118 bp-9879c5ef-d5be-4908-be38-750a40191118 bp-d7646abf-863b-4fbd-8ae1-c789e0191118

Ερώτηση από Taras Belinskyi 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes constantly

Hi, My first time here, just recently switched from Chrome to Firefox, but seems like it's a bit problematic. Version 70.0 worked fine, but ever since 70.0.1, Firefox st… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

My first time here, just recently switched from Chrome to Firefox, but seems like it's a bit problematic. Version 70.0 worked fine, but ever since 70.0.1, Firefox starts crashing (randomly). 99% of the time there is no error message, the browser just crashes(closes) and that's it, no crash report, no error, the only thing I can do is to restore previous session. Usually, after crashing, it will crash again 2-3 times upon opening the browser, until it will finally work...for a while. Rarely there have been errors, saying the same thing - memory could not be read (attached in the post). Does not happen with any other browsers. All my drivers and software are up to date, memory is OK, (did windows memory diag and memtest86), hardware is okay, tried disabling plugins and hardware acceleration, still nothing. All that ever since 70.0.1, before that it worked fine. Is it just me or anyone else having that problem? If any additional info is needed, let me know.

Ερώτηση από tonism93 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes - Fresh Windows Install

Hello all, I have a completely fresh install of Windows running with very little extras added at this point. Graphics drivers are up to date with WQHL I've submitted thes… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all, I have a completely fresh install of Windows running with very little extras added at this point. Graphics drivers are up to date with WQHL

I've submitted these reports

Report ID 	Date Submitted
bp-8b5d66b0-cbb2-45d9-804a-989c90191008	10/8/19 5:35 PM
bp-9c4d6f38-d198-4274-9ed5-f46dd0191008	10/8/19 5:35 PM
bp-4ab2b7ff-f5e7-4116-a88e-d240e0191008	10/8/19 5:35 PM
bp-e71f48b2-1373-4612-994e-8838a0191008	10/8/19 5:35 PM
bp-8a156841-44c8-46e0-bc28-2894d0191008	10/8/19 5:35 PM
bp-e28f8476-ebce-49e1-981d-cb68d0191008	10/8/19 5:35 PM
bp-6ef9572c-76de-4f7c-9592-31f0a0191008	10/8/19 5:35 PM
bp-064e9d1e-9788-40e3-a29a-4a0270191008	10/8/19 5:35 PM

Ερώτηση από Shout House 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Shout House 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Power supply fan speed increases

I launch Firefox and access the website. The destination website is simple, rich, regardless of type. A few seconds after the website is displayed, the number of revoluti… (διαβάστε περισσότερα)

I launch Firefox and access the website. The destination website is simple, rich, regardless of type. A few seconds after the website is displayed, the number of revolutions of the power supply fan increases and the sound of the fan increases. And although the temperature of the power supply unit does not change greatly, the rotational speed of the fan is nearly doubled. As soon as I close the Firefox window it starts to slow down.

I endure the noise of fans and use Firefox for 20-30 minutes continuously. At this time, even if the user does not operate it, the fan rotation speed maintains the high-speed range just by leaving the window open and leaving. As soon as the window is closed, the speed drops.

This doesn't happen with other web browsers. This happens even if I recreate the profile.

--- Firefox 66.0.5 (This has been confirmed to occur from 66.0.), macOS 10.14.5, Mac Pro 2010

Ερώτηση από Gonfox 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lastpass current version doesn't fully open

There seems to be an issue with Windows 10 64bit - Firefox (66.0.5) and Lastpass where after authenticating through the Lastpass add-on / extension icon, it will not expa… (διαβάστε περισσότερα)

There seems to be an issue with Windows 10 64bit - Firefox (66.0.5) and Lastpass where after authenticating through the Lastpass add-on / extension icon, it will not expand to show its normal menu-options, preventing me from using it at all.

I reinstalled both Lastpass and Firefox, and it did for a limited period work fine again. I have no idea what triggered this.

Another annoying thing is that Firefox, seemingly since this current version has been installed, is gobbling up 20% of my CPU for no apparent reason, which is causing my mobo fans to run all the time. I don't know which browser tab is causing it, but when I kill the process, the fan goes back to normal. Seemingly, this is perhaps nothing I've actually opened, and its something being run by on startup.

Other possibly related symptoms are that Youtube audio / video playback is out-of-sync.

This isn't happening with Lastpass on Chrome.

SOS

Ερώτηση από b4syth 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

bp-cac6787b-d36b-458b-96de-f8b0b0190503 The browser crashes while loading a page when visiting sites. Youtube and twitter sites on start-up and other sites when browsing… (διαβάστε περισσότερα)

bp-cac6787b-d36b-458b-96de-f8b0b0190503 The browser crashes while loading a page when visiting sites. Youtube and twitter sites on start-up and other sites when browsing through them, even on the Mozilla help/support pages. Tried all the solutions as suggested on the help-pages, de-installed Firefox, peformed new installation and a new profile. No improvement, still crashes. One oddity in the crash report; "CPU Info-warning: family 20 model 2 stepping 0 ". The crash-problem started a few weeks back, before it worked good for years. No changes in the hardware or software are done on my behalf and everything is kept automatically up-to-date. Any advice or direcions to a solution are really appreciated. Thanks in advance, Dionysius

Ερώτηση από Dionysius.d.V 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Task Manager shows FLOW and FIREFOX Using large amount of CPU, If I terminate FLOW it returns to normal, but comes back!

For the last week Task Manager is showing Firefox using lots of CPU, causing fans to come on in laptop, at the same time 'FLOW' is showing about the same high usage. I ne… (διαβάστε περισσότερα)

For the last week Task Manager is showing Firefox using lots of CPU, causing fans to come on in laptop, at the same time 'FLOW' is showing about the same high usage. I never installed Flow. When I 'end task' on Flow Firefox reverts to normal. But Flow reappears on it's own. If I remove Conexant Flow, it comes back again. Can anyone help? It also worries me why Flow should be using so much CPU, when (apparently) it is only a driver?

Ερώτηση από Hogan_Grenada 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox crash

I have post this questions a week ago but there is no response of my questions. I re-post it and hope someone could help to resolve the problem. The firefox v.65 crash ,… (διαβάστε περισσότερα)

I have post this questions a week ago but there is no response of my questions. I re-post it and hope someone could help to resolve the problem. The firefox v.65 crash , usually after 3o mins, when I have the new brought photoshop elements 2019 program running in the background. After crashed I try to restore the tab. However, firefox crash again right after restart and restore the tab. If I keep trying to restore the tab. The firefox has no response and freeze. A error message come out " video driver failed to restart ....... Sometime the computer get into blue screen and die. i find that the problem also happen with Microsoft Edge browser too. I google the possible issue of the crash and get some information regarding the crash. It may be cause by the photoshop element face detection feature use too much memory to run the program or the program has memory leak problem that cause firefox crash.

I did check my computer RAM memory and PC window system files. they did not show any error. I refresh firefox and reinstall my video driver. However, it make no change of the crash situation. The firefox crash and Blue screen die issues only happen if I run my photoshop element and premier 2019 program at the same time. Adobe support said that it was not photoshop element program problem for the firefox crash.

I want to find out what is the root problem of the crash and how to fix it. I also want to know any known issue firefox crash assoicated with photoshop elements program.

5 Firefox crash Report ID Date Submitted bp-3bc9dd4d-ad04-43de-be4d-3f3270190310 09/03/2019, 6:42 p.m. View bp-387f17b9-0e9e-4d8e-a824-3a2b70190309 08/03/2019, 5:28 p.m. View bp-77e7b317-33cf-44b2-9a1d-868080190309 08/03/2019, 5:13 p.m. View bp-133e4f96-b678-49ce-bac7-b5d1c0190309 08/03/2019, 5:11 p.m. View bp-1435fdb6-debd-49cf-8616-c222e0190226 25/02/2019, 10:52 p.m.

please let me know if someone know the answers Thanks

Ερώτηση από lchow192 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Using Firefox on Mac. Usually can have many tabs open with no problem, now my Mac tells me to shut down applications, even with only 4 Firefox tabs open.

I only had 4 tabs open now, whereas one of them was a TV-show streaming site, and my Mac still told me to shut down applications. Firefox was using 1,5gb or something acc… (διαβάστε περισσότερα)

I only had 4 tabs open now, whereas one of them was a TV-show streaming site, and my Mac still told me to shut down applications. Firefox was using 1,5gb or something according to the error notification. I usually have like 30 tabs open. Tried yesterday to use Safari to stream stuff on PrimeVideo, and got no errors.

Ερώτηση από Inglls 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από hellosct1 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Wondering if 65.0.1 has a memory leak? Had no issues with previous version. Memory seems to creep up and max out eventually.

Had no issues with previous version that I'm aware of. After reboot & update recently seems I have a problem. My usage habit is basically I've usually got hundreds of… (διαβάστε περισσότερα)

Had no issues with previous version that I'm aware of. After reboot & update recently seems I have a problem.

My usage habit is basically I've usually got hundreds of tabs up on a few different windows up to sometimes 10. Memory seems to creep up with browsing and doesn't really seem to go down even if I close a large number of tabs or whole windows now. A while back there was another version that would leak but it got fixed (within the quantum releases not the really old memory leak that was super bad.) Just wondering if maybe this version has a leak as well.

Side note: I DO love the crash recovery, because it works better than anything else. If I try to close all windows and then relaunch and restore session it never seems to recover everything. But if I crash it via task manager on purpose it has near 100% ability to restore. I'd rather not have to do it that way but it's what works. I'm a very heavy user and outside the norm a bit.

Ερώτηση από aeridyne 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pj 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 64 doubling CPU temps with heavy CPU load

CPU temps jump briefly from 33 C to 65 C , with attendant heavy processor load. Temps usually jump when a new web page is loaded, but occasionally jump when the browser… (διαβάστε περισσότερα)

CPU temps jump briefly from 33 C to 65 C , with attendant heavy processor load. Temps usually jump when a new web page is loaded, but occasionally jump when the browser is idle.

I am on the latest snapshot of the openSUSE Tumbleweed rolling distro (20190209), with Firefox 64. The problem started several snapshots ago (after mid-January).

The problem occurs in profiles with and without extensions.

I tried the troubleshooting steps at:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

Any troubleshooting ideas will be appreciated. I'm now using another browser, but would prefer to return to Firefox.

Ερώτηση από CPUoverheating 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από CPUoverheating 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to behave as if I have less RAM?

I use Firefox on Windows and Firefox tries to use too much of my system's RAM. I know this is for performance reasons BUT there is very little performance gain. This beha… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox on Windows and Firefox tries to use too much of my system's RAM. I know this is for performance reasons BUT there is very little performance gain. This behavior is fine for users who only run Firefox and little else. BUT I use other memory intensive apps not only Firefox so Firefox using up lots of my RAM is very bad for my use case.

On a system with lots of RAM when I use gmail and Facebook on Firefox the firefox processes can bloat to more than 2.5GB! And it actually seems to start getting slower at that point.

But if I run Firefox in a Windows Virtual Machine with only 1.5GB RAM and start using gmail and Facebook a lot the largest firefox process only gets to a max of 750MB. So that is proof that Firefox can actually work with less RAM without crashing.

How can I get Firefox to behave as if the system has less RAM (e.g. just set a max RAM limit) without to resorting to running it in a VM? I have tried stuff like Process Governor but Firefox tends to crash when it hits the limit instead of running the GC. In contrast on a virtual machine with less RAM Firefox doesn't seem to crash and just uses less RAM.

Is there also a way to get Firefox to automatically do what the about:memory "Minimize memory usage" button does, when it starts to go past a memory usage threshold?

Ερώτηση από vefeve 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pj 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

High RAM usage

Why Firefox using all of my memory. My PC 8GB RAM. Firefox uses 6GB RAM only for 1 tab? I only read manga at http://www.mangahere.cc/ if the ram is almost full, I have to… (διαβάστε περισσότερα)

Why Firefox using all of my memory. My PC 8GB RAM. Firefox uses 6GB RAM only for 1 tab? I only read manga at http://www.mangahere.cc/ if the ram is almost full, I have to restart Firefox. Why is RAM management in Firefox so bad? I'm tired of this, please fix it. If you don't believe it, you can test it by reading a random manga.

Why do I restart firefox when ram starts full. Because, if I don't restart, then the other programs that run will lag or hang. In other words, Firefox makes other programs to move to a virtual memory (page file).

I hope I can limit firefox to use RAM (for example 3GB).

Ερώτηση από DonKren 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pj 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

pc hd runs at 100% when using firefox

It seems that over the last two months firefox has been causing my hd to run at 100% for long periods. I have followed advice on the internet and disabled a number of sea… (διαβάστε περισσότερα)

It seems that over the last two months firefox has been causing my hd to run at 100% for long periods. I have followed advice on the internet and disabled a number of searches within the pc settings that originally helped and also updated the power plan to high performance which initially helped.

Every hour or so my pc goes into a phase of running its hd at 100% to the point that I cannot even type in the search bar. Indeed it has taken over 30 minutes to finally get to the position of being able to type this query.

the pc is not that old and has light usage and all memory appears to be working fine. If this does not fix then I will have to go over to Chrome.

Ερώτηση από mikey1972 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why does my Macbook fan come on watching videos with Firefox but not Chrome?

The main reason I still use Chrome is to keep my laptop fan from turning on when I watch YouTube videos. This then leads me to use Chrome for other reasons as well. I wou… (διαβάστε περισσότερα)

The main reason I still use Chrome is to keep my laptop fan from turning on when I watch YouTube videos. This then leads me to use Chrome for other reasons as well. I would prefer to use Firefox, but I don't like it when my fan turns on. My Firefox is up to date according to me preferences page.

I have tried unchecking "Use hardware acceleration when possible" and restarting Firefox, but the fan still comes on.

What's the solution?

Ερώτηση από Geisshardt63 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hardware Acceleration is causing my desktop pc to freeze when enabled. Using latest 58.0.2 X64bit ver.

Hardware Acceleration is causing my desktop pc to freeze when enabled. Using latest 58.0.2 X64bit ver. whole browser is lagging when scroll up or down the page with hea… (διαβάστε περισσότερα)

Hardware Acceleration is causing my desktop pc to freeze when enabled. Using latest 58.0.2 X64bit ver. whole browser is lagging when scroll up or down the page with heavy graphic contents if I disable it. this is first time I experiencing this problem.

Ερώτηση από Xtffox 2 έτη πριν

Απάντηση από Xtffox 2 έτη πριν