Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to access the WEB Manager of my ARRIS SGB6782-AC Wireless Cable Modem Gateway (Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

I need a FireFox feature that allows me to access the typical Cable Modem Gateway Web Manager addresses (192.168.0.1, 192.168.100.1, etc.) even when they have no security… (διαβάστε περισσότερα)

I need a FireFox feature that allows me to access the typical Cable Modem Gateway Web Manager addresses (192.168.0.1, 192.168.100.1, etc.) even when they have no security certificate.

I have been using a Arris SURFboard SBG6782-AC Wireless Cable Modem Gateway (purchased at TARGET) for over five years without significant issues. About three weeks ago my MoCA network began having issues. I tried to login to the WEB Manager of the Gateway at (192.168.0.1) using FireFox. I got the following FireFox Msg:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 192.168.0.1. Peer using unsupported version of security protocol.

Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by Firefox.

I finally used an old version of "Internet Explorer" which allowed me to bypass the security warning and connect via a direct ethernet port of the gateway. Evidently someone (Spectrum claims they didn't) downloaded a different firmware version into my Gateway. (D30GW-EAGLE-1.5.4.0-GA-10-NOSH) i.e. not the factory original version. The WEB Manager interface is different, password requirements are enhanced, the MoCA feature can't be enabled, and it seems Arris no longer provides a security certificate for the 192.168.0.1 Gateway address.

Considering the complete lack of cooperation of Spectrum and Arris, I think it is unlikely that I will ever be able to recover the factory original firmware; So... How about adding an "exception" feature to FireFox settings to allow me to at least access my "unsecure" Gateway. I really don't want to go back to using IE. By the way, I wrote this on a WIN 8.1 HP laptop. My main machine is a Dell XPS8300 running WIN 10.

Thanks, Robert R. Hurley

Ερώτηση από robert_hurley 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από numalb25 7 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Not allowed access

SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT I keep getting this on different sites, I can't access lots of pages and it's getting to be a massive problem and I reallly need some help… (διαβάστε περισσότερα)

SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT I keep getting this on different sites, I can't access lots of pages and it's getting to be a massive problem and I reallly need some help. PLEASE can someone help.

Ερώτηση από inoutpublic 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από markeh 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Errorcode showing up at multiple different websites

I have since a few weeks errorcodes showing up at my screen whenever i want to visit a website where videocontent is to see( like if you want to visit reddit and watch a … (διαβάστε περισσότερα)

I have since a few weeks errorcodes showing up at my screen whenever i want to visit a website where videocontent is to see( like if you want to visit reddit and watch a video or something like that).I´ve didn´t do or didn´t visit anything special when it came up, it just came and now its there.I´ve also tried different things from the help articles that could solve the problem, didn´t do anything. It says in its message "secure connection failed". The problem is also on every browser, not only on firefox

Ερώτηση από finneliasschlumpf 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

PR_CONNECT_RESET_ERROR

Site page that I have used for years is not loading. Keep getting this error message. Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.hamdata.com. P… (διαβάστε περισσότερα)

Site page that I have used for years is not loading. Keep getting this error message.

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.hamdata.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

The site is www.hamdata.com How do I fix this?

Thanks Jim [removed email from public]

Ερώτηση από Jim 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Gmail does no work properly with Firefox browser

I note that there are 399 posts referring to this problem. The problem has existed on my PC for about 4-5 months.. DELL support has checked my computer, we have cleared … (διαβάστε περισσότερα)

I note that there are 399 posts referring to this problem. The problem has existed on my PC for about 4-5 months.. DELL support has checked my computer, we have cleared cache and browser and tweaked other controls but nothing helps. I have no problem using Google Chrome. If so may people are having the same problem surely Firefox should be making an effort to fix the bug??!! Just drafted a reply to you from Firefox site but as frequently happens message appeared -

 Something about oops and an error message. When it occurs drafts do not save and messages do not transmit.

Sorry the screen print will not copy across.


I use Firefox as my main browser and it is inconvenient to have to swap between Firefox and Chrome

Can Firefox please fix this problem?

thank you mlmg

Ερώτηση από melblm2 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Connection Failed

Hello team, In our website www.beutics.com is facing loading issues in mozilla browser use by computer. there no issues in mobile app & any other browser. can you pl… (διαβάστε περισσότερα)

Hello team,

In our website www.beutics.com is facing loading issues in mozilla browser use by computer. there no issues in mobile app & any other browser. can you please help me to fix this issues.

Ερώτηση από abhirambeutics 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.28 and Error code: ssl_error_no_cypher_overlap

Hello, yes I know that version 3.6.28 is quite outdated now :) What is 20 years comparing to life on earth.. :) Thing is that I need exactly this version of firefox beca… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

yes I know that version 3.6.28 is quite outdated now :) What is 20 years comparing to life on earth.. :)
Thing is that I need exactly this version of firefox because only with this version important web project works and now it is impossible to connect to server because I think TLS 1.0 not supported on server any more and old firefox can not handle the new one (do not know for sure, this is my opinion). So now I have very serious problem as I can not use needed web resource and deadline is tomorrow :(

So questions as follows: 1. Is there a way to force to work firefox 3 with web address https://varzybos.bki.lt 2. Maybe I can use non https:// version if all certificates are turned off in some way ?

I tried to add exception, then tried to play with various config option, nothing helped. So at this moment I am desperate.

Thank you so much.

Ερώτηση από baidarew 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Did Not Connect: Potential Security Issue

Hello, I've been unable to access google mail/drive recently, w error code SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER and certificate issuer CISCO. i don't have any antivirus software, I'v… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I've been unable to access google mail/drive recently, w error code SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER and certificate issuer CISCO. i don't have any antivirus software, I've tried resetting the proxy, clearing cache, reinstalling Firefox, nothing works. If this continues I'll have to definitely move to another browser - with which I have no problem accessing those sites... Help please? Thanks

Ερώτηση από fannyvessaz 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Connection Failed - SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT

I am repeatedly getting the SECURE CONNECTION FAILED error only for Google-related sites like Youtube, Gmail and Google search. I've to then close Firefox and immediately… (διαβάστε περισσότερα)

I am repeatedly getting the SECURE CONNECTION FAILED error only for Google-related sites like Youtube, Gmail and Google search. I've to then close Firefox and immediately open it again to see those sites again.

This is the Error: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.google.com. SSL peer was not expecting a handshake message it received. Error code: SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT

&

"Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.youtube.com. PR_CONNECT_ABORTED_ERROR"

FYKI, the problem started occurring in November, 2021. It had never happened before. I repeat, this error is occuring only for Google-related sites, not for others.

What could be the problem? Please help!

Ερώτηση από Raz 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

An error occurred during a connection to www.rockler.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

from whatever reason can't go to Rockler.com on Firefox - bud can on other browsers?! An error occurred during a connection to www.rockler.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR … (διαβάστε περισσότερα)

from whatever reason can't go to Rockler.com on Firefox - bud can on other browsers?! An error occurred during a connection to www.rockler.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

Ερώτηση από Avi 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Secure connection failed

I am getting a Secure Connection Failed error on every website I try to log into on my laptop. The issue is not occurring on my desktop or either of my iOS devices under … (διαβάστε περισσότερα)

I am getting a Secure Connection Failed error on every website I try to log into on my laptop. The issue is not occurring on my desktop or either of my iOS devices under the same login account. I have tried every "fix" I can find through the FAQ's and through online googling, nothing has worked. I don't have any conflicting apps or security features that I can find. I have tried purging the history/cookies, un-installing and re-installing. After a re-install the websites will work for about 5 minutes then I receive the same Error message. Please help!

Ερώτηση από fyrsisirius 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

problem loading

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to 61.5.135.10:89. Peer using unsupported version of security protocol. Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_V… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 61.5.135.10:89. Peer using unsupported version of security protocol.

Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by Firefox.

Ερώτηση από waseemalitaheem364 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

delete certificate

i have ff latest version on windows 10 96.0.1 64b I have seen another entry in support about the same topic, but does not solve my problem when i logon to federal servic… (διαβάστε περισσότερα)

i have ff latest version on windows 10 96.0.1 64b I have seen another entry in support about the same topic, but does not solve my problem when i logon to federal service with eid card they use a certificate when I changed my eid a new certificate was downloaded, and old is also available but when trying to login with new eid, error in edge i tried and there I get a prompt with certificates that exist and which to use : select new and ok I want to delete in ff this old certificate setting- security-certificates deleted the entries for citizen ca - close browser -open - they are still there I renamed also cert9.db cert8.db as in other entry : still there how to remove permanently these certificates to be able to login with eid or how to select which certificate to use thanks for all help best regards, Guy

Ερώτηση από Guy Przytula 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot bypass "Secure Connection Failed" when access an internal corporate device

Hi, We currently connect to a vendor devices admin page that is inaccessible via Firefox because of the following error "Secure Connection Failed" (Error code: SEC_ERROR… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, We currently connect to a vendor devices admin page that is inaccessible via Firefox because of the following error "Secure Connection Failed" (Error code: SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE) and won't present the option to proceed via the "Advanced" option. Long story.... The vendor is aware of the issue and as the configuration page is always accessed internally and uses TLS in some form they do not want to allow us to make any changes to uploading our own certs.

Anyway recently I was made aware of a keyboard shortcut to force firefox to bypass the error screen and force a connection, however I have not been able to find it since on the Shortcut guide for firefox. Can anyone provide me with this shortcut, It will save having to switch between multiple browsers.

Thanks is Advance,

Ερώτηση από cathalmc1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PR_CONNECT_RESET_ERROR - Kaspersky Internet Security is ON

Have been trying to fix this problem - FF works beautifully if Kaspersky Internet Security is OFF but cannot access any websites when it is ON - just this PR_CONNECT_RESE… (διαβάστε περισσότερα)

Have been trying to fix this problem - FF works beautifully if Kaspersky Internet Security is OFF but cannot access any websites when it is ON - just this PR_CONNECT_RESET_ERROR page.

Kaspersky support has been assisting but no solutions as yet. Any help from Mozilla is appreciated. This has been going on for 4 days now.

Using FF version 94.0.2 (64-bit) on Windows 10.

I've tried debugging the extension, errors in attachment

Ερώτηση από rgarzaroli 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Noblittoilandgas.com

when trying to access my website Noblittoilandgas.com I get a SECURE CONNECTION FAILED notice, Error Code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE, how do I fix this issue? … (διαβάστε περισσότερα)

when trying to access my website Noblittoilandgas.com I get a SECURE CONNECTION FAILED notice, Error Code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE, how do I fix this issue?

Ερώτηση από darrell5 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Please Help: Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

Friends, I'm really, really hoping someone here can help me: I've been trying to load my website: www.photostills.com using the latest Firefox Browser V. 94.0.2. but cont… (διαβάστε περισσότερα)

Friends,

I'm really, really hoping someone here can help me:

I've been trying to load my website: www.photostills.com using the latest Firefox Browser V. 94.0.2. but continue to recveive the following message: (see below)

I have tried resetting my preferences to allow access. I can open my site in other browsers without a problem but really need to have clients access it from Firefox as well.

Please, please advise.

Thank you for your help!! Here is the error message:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.photostills.com. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Ερώτηση από lewis13 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Deleted certificate comes back undeleted

Version: 91.0.1 Settings--> Privacy and Security -->View Certificates-->Your certificates--> pick target cert to delete-->click ok on confirmation window -… (διαβάστε περισσότερα)

Version: 91.0.1 Settings--> Privacy and Security -->View Certificates-->Your certificates--> pick target cert to delete-->click ok on confirmation window --> click ok on Certificate manager window.

Restart FF, Settings--> Privacy and Security -->View Certificates-->Your certificates, the deleted cert is on the list again.

The same happens on that under Authorities.

Ερώτηση από wfchoi_us 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από egbertst1 1 έτος πριν