Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Κλειδωμένο
  • Αρχειοθετήθηκε

Program freezes

For the last few weeks, Firefox freezes up occasionally. Sometimes, I have to Force Quit to get out of it as Quit Firefox won't close the program. Using Ventura 13.0 on… (διαβάστε περισσότερα)

For the last few weeks, Firefox freezes up occasionally. Sometimes, I have to Force Quit to get out of it as Quit Firefox won't close the program. Using Ventura 13.0 on a M1 MacBook Air. It was happening before Ventura as well. Fairly recent issue.

Ερώτηση από Ray 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Wayne Mery 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox ARM64 Windows freezes at random

Hello I am using Firefox for ARM64 Windows and noticed that the browser will lock up at random (roughly every half an hour, and usually after trying to navigate to a new… (διαβάστε περισσότερα)

Hello

I am using Firefox for ARM64 Windows and noticed that the browser will lock up at random (roughly every half an hour, and usually after trying to navigate to a new page). As the browser doesn't actually crash, just freezes, I have no crash reports to submit.

I am using a Windows Devkit for ARM.

As a developer myself, my instinct tells me this could be an issue with Firefox's JIT for Arm64 platforms but I have no proof.

Ερώτηση από comfycallum 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν