Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε

Firefox logs me out of sites and clears cookies every 24 hours

This is going on for the last 5 days or so days. It seems to happen on a fixed schedule. Everyday on a specific time I will get logged out of google,gmail,youtube,faceboo… (διαβάστε περισσότερα)

This is going on for the last 5 days or so days. It seems to happen on a fixed schedule. Everyday on a specific time I will get logged out of google,gmail,youtube,facebook,reddit and have to re-accept cookies. I am not sure why this is happening but it is very annoying.

Ερώτηση από Profat 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

  • Επιλύθηκε

I've been logged out of my websites every time I close the browser

I have all my settings set where it doesn't do that. I have everything unchecked with regards to deleting history and logins and have the delete cookies to unchecked to. … (διαβάστε περισσότερα)

I have all my settings set where it doesn't do that. I have everything unchecked with regards to deleting history and logins and have the delete cookies to unchecked to. My settings have been the same for years and haven't changed.

Ερώτηση από joshandjosh92 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

  • Επιλύθηκε

Latest vrsion of Firefox is logging me out of sites.

Firefox, latest version, keeps logging me out of sites. I have tried all troubleshooting suggestions offered on the web that I could find, short of starting all over by r… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox, latest version, keeps logging me out of sites. I have tried all troubleshooting suggestions offered on the web that I could find, short of starting all over by resetting profile, which I do NOT want to do.

Anyone have any suggestions other than the standard ones about cookies, preference settings having to do with cookies, private browsing, deleting all cookies, deleting cookies files in profile folder, extension issues, etc?

Thank you!

Ερώτηση από lkutchermusic 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν