Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla crashing can't get on internet

Error messages : Crash I can access explorer to internet But not mozilla never had this happen before . Do not know how to fix it because I can't get online to get to th… (διαβάστε περισσότερα)

Error messages : Crash I can access explorer to internet

But not mozilla never had this happen before . Do not know how to fix it because I can't get online to get to the menu bar thru Firefox.

 Don't know if a add on did it or update? 

Or perhaps something I may have done on accident.

Submitted reports say Bp-3b1f2b09-b76f-4c66-949f-a194a081 Bp-3f2295e8-7103-4c24-be08-85d92018

Several websites suggest trying to run safe mode but I can't get on internet to do this.

I even installed a new version of mozzila & it will not work either . What can I do so I don't loose all my passwords? History ?

Ερώτηση από Wargames2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

frequent tab crashes

there have been a numerous constant crashes while browsing, below are the recent crashes report . Hope this will work. thank you bp-9b0563a2-a8ca-41a1-b7c6-cd70e0181105 … (διαβάστε περισσότερα)

there have been a numerous constant crashes while browsing, below are the recent crashes report . Hope this will work. thank you

bp-9b0563a2-a8ca-41a1-b7c6-cd70e0181105 05/11/2018 16:39 bp-09b993f3-7b3a-4c41-9cbe-acbc30181105 05/11/2018 16:38 bp-d46e1ff1-2330-4f01-b979-7aa940181105 05/11/2018 13:00 bp-b69ba200-4e3f-4c3c-b534-ebd820181105 05/11/2018 12:46 bp-9245f7e7-2b29-44f1-9e4b-30a170181105 05/11/2018 12:46 bp-efa20281-6843-4b46-85d5-7dfa70181105 05/11/2018 12:46 bp-dc9ed7c9-d614-4943-9bf0-b1b130181105 05/11/2018 12:46 bp-34163352-1e84-46c9-b69d-781710181105 05/11/2018 12:40

Ερώτηση από Lawvia 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi.I have not been able to launch firefox for a few days.It started with not being able to open google for a while,may be a few months,so I turned to firefox for searchin… (διαβάστε περισσότερα)

Hi.I have not been able to launch firefox for a few days.It started with not being able to open google for a while,may be a few months,so I turned to firefox for searching the internet,which worked great for me. A few days earlier, when I was searching for youtube converter software,after I clicked on the link "converter.cc" I got infected with this supposedly malware which has prevented me from launching firefox since then .Now I can only get to internet using IE .

I have tried several times to start firefox in safe mode/refresh mode to no avail.Also,chrome won't open even after re-installation .Also, Malwarebytes crashed when it was scanning file system.
Could you please help me with this issue? My computer is an ASUS Eee PC Seashell series and Windows 7 OS.

I have found the crash ID using your guidelines after I started it in safe mode.(By the way,I was able to launch firefox in safe mode.) Crash ID: bp-eba16027-4017-4ee0-8166-e83880181102 I appreciate your time and help in advance.

Ερώτηση από solomon2002 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Submitted crash report ID is Crash ID: bp-a6357aca-486d-40f7-a97d-b1c160181026 Crash originally occurred while auto update was being applied. Tried uninstall and reinsta… (διαβάστε περισσότερα)

Submitted crash report ID is Crash ID: bp-a6357aca-486d-40f7-a97d-b1c160181026

Crash originally occurred while auto update was being applied. Tried uninstall and reinstall with no luck. Tried new profile with no luck. With or without safe mode, page starts to load and closes with crash report. Does not appear to be a hardware problem. Not an antivirus issue as I only use MSE. Thanks for any help.

Ερώτηση από LJ042 3 έτη πριν

Απάντηση από philipp 3 έτη πριν