Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't load the Firefox Home Content on new tab

Hi Forum folks! First post here :) Would anyone know why I'm having trouble getting Firefox to load any content on the New Tab page? Please see the screenshots attached. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi Forum folks!

First post here :)

Would anyone know why I'm having trouble getting Firefox to load any content on the New Tab page?

Please see the screenshots attached.

Thanks! I

Ερώτηση από indidkid 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

New tab tiles disappeared with v61 update

My firefox updated to v61 this morning and before this, my new tab page showed tiles I had set to various sites. My new tab option is set to "Firefox Home" but all Firef… (διαβάστε περισσότερα)

My firefox updated to v61 this morning and before this, my new tab page showed tiles I had set to various sites. My new tab option is set to "Firefox Home" but all Firefox Home is now, is a blank window with a Tour Firefox icon on it and no tiles. How do I get my ties back?

Thanks!

Ερώτηση από Meshman 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

After installing Firefox 61, I no longer have top sites thumbnails when I open a new tab. How can I get them back?

After installing Firefox 61, I no longer have top sites thumbnails when I open a new tab. I found these very useful and time-saving. I have made sure that browser:newtabp… (διαβάστε περισσότερα)

After installing Firefox 61, I no longer have top sites thumbnails when I open a new tab. I found these very useful and time-saving. I have made sure that browser:newtabpage:enabled and browser:newtabpage:enhanced are both set to true but that does not solve the problem. How can I get the top sites thumbnails to show up on new tabs in FF61?

Ερώτηση από umgrizz 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

When I was start Firefox, it's Firefox(default)homepage but now it's blank

When I had started Firefox, There was Firefox(default)homepage but now it's blank. My computer automatically installed firefox 61.0 update. is it ur plan?

Ερώτηση από parrot2424 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

new page blank, no options to reset

Stupid Firefox 61 gives me blank newtabs. No option I have tried from all the forums works. Did a firefox refresh, and now have lost absolutely everything - bookmarks, pr… (διαβάστε περισσότερα)

Stupid Firefox 61 gives me blank newtabs. No option I have tried from all the forums works. Did a firefox refresh, and now have lost absolutely everything - bookmarks, preferences, addons, every thing.

What browser should I use that doesn't update every month or so, with problems every month or so?

Ερώτηση από TheGedemondan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν