Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

I use a macbook pro....blue spinning wheel whenever I use facebook started a few days ago, app works but spinning is annoying

There is nothing wrong with my computer. Facebook works in all other browsers without this problem. Whenever I load Facebook, the page loads fine and is perfectly funct… (διαβάστε περισσότερα)

There is nothing wrong with my computer. Facebook works in all other browsers without this problem. Whenever I load Facebook, the page loads fine and is perfectly functional. However, if I click on a notification, the cursor adds a spinning blue ball...the notification page loads fine and doesn't really affect the site's functionality, but is just really annoying. It will not go away no matter what, unless I reload the page. Again, it is really annoying. I do not have this problem with any other browsers or apps. I will be switching to Chrome as default for Facebook if I don't have this resolved soon....REALLY REALLY ANNOYING.

Ερώτηση από pablo123 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Spinning mouse cursor

This only happens when I visit Facebook, but the mouse cursor spins and will not stop. Firefox never freezes nor stops responding, but it acts as though it is always maki… (διαβάστε περισσότερα)

This only happens when I visit Facebook, but the mouse cursor spins and will not stop. Firefox never freezes nor stops responding, but it acts as though it is always making my PC "think." Any ideas on how to stop my cursor from spinning endlessly?

Ερώτηση από Brandon 6 έτη πριν

Απάντηση από Brandon 6 έτη πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

My cursor is constantly busy on Facebook with the little circle, what could be causing this? It is only happening on Firefox and Facebook.

When I am using Facebook, my cursor is constantly showing as busy with the little circle going around and around. This only happens on Facebook and only when using Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

When I am using Facebook, my cursor is constantly showing as busy with the little circle going around and around. This only happens on Facebook and only when using Firefox and not any other browser.

Ερώτηση από Mcdogs 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Mcdogs 6 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Con windows 7 64 bit sia con firefox che con expolorer su Facebook da qualche giorno la clessidra-puntatore mouse rimane sempre attiva!...

Da alcuni giorni sulle pagine Facebook sul puntatore del mouse rimane sempre attiva la clessidra che indica l'attesa per il caricamento, come mai? E possibile risolvere i… (διαβάστε περισσότερα)

Da alcuni giorni sulle pagine Facebook sul puntatore del mouse rimane sempre attiva la clessidra che indica l'attesa per il caricamento, come mai? E possibile risolvere il problema?

Ερώτηση από barbagae 6 έτη πριν

Απάντηση από guigs 6 έτη πριν