Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Plugin check not working

When I go to the "plugin and update" page https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/?utm_source=firefox-browser&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=pluginchec… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to the "plugin and update" page https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/?utm_source=firefox-browser&utm_medium=firefox-browser&utm_campaign=plugincheck-update, nothing happens. No plugins are shown and all the status indicator does is spin in circles. I am using the most recent updated version 36.0.1 of Firefox. Any help in rectifying the problem would be greatly appreciated. Thank you.

Ερώτηση από MOUNTAINWILLIAM 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Plugin check not working

I am having a problem on my Win8 machine tonight, I see the check function running and it doesn't stop. It is not a connectivity issue as I was able run this function ton… (διαβάστε περισσότερα)

I am having a problem on my Win8 machine tonight, I see the check function running and it doesn't stop. It is not a connectivity issue as I was able run this function tonight from same home network on my Mac OSX 10.9 that didn't have Adobe Flash with Firefox latest version.

Technical details: Win8.1 Firefox 35.0.1 Adobe Flash Player 16 NPAPI v16.0.0.305 Java Deployment Toolkit 6.0.250.6 Java(TM) Platform SE 6 U25 6.0.250.6 (Disabled)

What I've tested so far: 1) Started FF in safe mode, tried plugin check, results never loaded 2) Removed extensions, tried plugin check, results never loaded 3) Permitted Java to run on this site, results never loaded 4) Verified Adobe Flash is functioning versus http://www.adobe.com/software/flash/about/ 5) I usually keep Adobe Flash security permissions locked down as much as possible, so things can't put crap cookies on my machine without explicit permission. I've tweak various settings to make the security level more permissive. Plugin check still didn't work.

What are the minimum techincal requirements for the plugin check feature to work? If this is indeed an Adobe Flash issue, why does this feature work on the Mac that doesn't have AF installed, but not on the Windows machine? What more detail is needed from my end to figure out what might be happening?

Ερώτηση από Agent_Vanilla 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot check plugin status even in Safe Mode

Since updating to 36.0.1 Firefox will no longer check the status of any plugin, the little loading circle just keeps on spinning. I've tried a clean installation of flash… (διαβάστε περισσότερα)

Since updating to 36.0.1 Firefox will no longer check the status of any plugin, the little loading circle just keeps on spinning. I've tried a clean installation of flash, I've tried starting Firefox in Safe Mode and disabling all the plugins/add-ons and I've also tried stopping my firewall and antivirus. Firefox is my default browser and I havn't installed anything recently that would affect it.

Ερώτηση από gnastygnorc 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When verifing plugin system keep running with no answer

When verifing plugin system keep running with no answer I tried to reset Firefox hoping to solve the problem...nothing to do no chance to update plugin

Ερώτηση από angelrams 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Plugin updater is not working

I keep getting the message that my Adobe Shockwave Flash Player has vulnerabilities and needs updating. I click on the update now and it goes to the Mozilla plugin updat… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting the message that my Adobe Shockwave Flash Player has vulnerabilities and needs updating. I click on the update now and it goes to the Mozilla plugin updater, but all that happens is it spins, it never gives me a list or a way to update the player. So I went to Adobe and updated the player there, but it still is blocked. I updated my version of Firefox as well, but the plug in updater just keeps spinning. Everything was working fine until yesterday when this all started, now nothing is working right, constantly getting "Firefox Not Responding". I think it's all the same problem, something is hung up.

Ερώτηση από bigmamas 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated plug ins and it's been running for 3 hours. What now?

I have been unable to watch any videos on my laptop. I have windows. I clicked on update my plugins and it's been running for 3 hours. I even logged off and then when I r… (διαβάστε περισσότερα)

I have been unable to watch any videos on my laptop. I have windows. I clicked on update my plugins and it's been running for 3 hours. I even logged off and then when I restarted the "keep your firefox healthy" page came right up and the update plugins is still "twirling". HELP

Ερώτηση από shelleym1953 5 έτη πριν

Απάντηση από philipp 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When checking plugins to make sure I have the most up to date, I'm not having any luck all it doing is a black circle is just spinning?

When checking plugins to make sure I have the most up to date, I'm not having any luck all it doing is a black circle is just spinning?

Ερώτηση από 16330689 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How long does it take for Plug-in Status (10 min so far) to complete?

All plug-ins for all my websites are defective today. So I went into Plug-in Status. It is working so far for about 15 minutes. How long does this take and why did all… (διαβάστε περισσότερα)

All plug-ins for all my websites are defective today. So I went into Plug-in Status. It is working so far for about 15 minutes. How long does this take and why did all the website plug-ins fail on the same day? Thank you.

Ερώτηση από Amethyst48 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν