Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Moving bookmarks. WHY, along with many other functions, does Firefux INSIST on making shit needlessly complicated?

In the year 2022, it should NOT be an issue doing something as universally SIMPLE as dragging and dropping bookmarks WITHOUT going thru a lot of NEEDLESS bullshit. Just a… (διαβάστε περισσότερα)

In the year 2022, it should NOT be an issue doing something as universally SIMPLE as dragging and dropping bookmarks WITHOUT going thru a lot of NEEDLESS bullshit. Just another example of disconnected incompetent developers with way too much time on their hands. Here's a novel idea; STOP fucking shit up just for the sake of making yourself relevant to your programming overlords!!

Ερώτηση από the1reckoner 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

Bookmarks lost after system restore to earlier time

I am using Windows 10 and have spent considerable time trying to recover my lost bookmarks after restoring computer to earlier time. I have followed 'help' guidelines bu… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Windows 10 and have spent considerable time trying to recover my lost bookmarks after restoring computer to earlier time. I have followed 'help' guidelines but nothing works.

Firefox claims that bookmarks are saved to a backup profile but there is nothing in the folder.

These are very important research bookmarks collected over years!

I did a Firefox Refresh which messed up my toolbar and I lost an icon so I tried to restore computer to an earlier date which I have done successfully before without problem and without losing my bookmarks.

Please provide easy to understand step by step instructions on how to recover this vital information.

Ερώτηση από charleswasserfall 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 2 εβδομάδες πριν

Bookmarks

How do I delete a single bookmark? The instructions in your help file do not work. I click on the blue star in the top right corner, hit "Delete bookmark," but the bookma… (διαβάστε περισσότερα)

How do I delete a single bookmark? The instructions in your help file do not work. I click on the blue star in the top right corner, hit "Delete bookmark," but the bookmark does not delete. I have tried shutting down Firefox and restarting after giving the delete command, but no dice. The bookmark seems immortal! Using Mac OS 10.13.6.

Ερώτηση από d.freeman031938 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από BigFish 2 εβδομάδες πριν

How can I import bookmarks (.html file) into firefox?

I want to import my bookmarks (.html file), but all of the help I find online references Firefox's "library," and I can't find a library. Info on how to get to the librar… (διαβάστε περισσότερα)

I want to import my bookmarks (.html file), but all of the help I find online references Firefox's "library," and I can't find a library. Info on how to get to the library doesn't match what I see in Firefox.

tia las

Ερώτηση από laslaslas14 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 εβδομάδες πριν

Latest FF update ERASED ALL SAVED WEBPAGES AND FAVORITES

Today, 6/10/22, I did what we sheep are trained to do, click on the latest update. What happened next is excruciatingly painful: EVERY SINGLE--ALL--FAVORITES AND SAVED PA… (διαβάστε περισσότερα)

Today, 6/10/22, I did what we sheep are trained to do, click on the latest update. What happened next is excruciatingly painful: EVERY SINGLE--ALL--FAVORITES AND SAVED PAGES--YEARS, YEARS WORTH OF SAVED PAGES AND FAVORITES, ERASED, GONE, WIPED OUT.

WHAT IS GOING ON? WAS THIS INTENTIONALLY PROGRAMMED? YEARS WORTH OF SAVED PAGES, GONE!!!

So I clicked on an excitingly named "restore" type link. Which resulted in only today's subsequent web activity being included.

What are you people doing?

Ερώτηση από lynthomas107 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

Bookmarks Toolbar vanished

Suddenly my Bookmarks Toolbar vanished from my browser screen. If I click on the Bookmarks Tab I can get the list of the Toolbar as a side bar, but I prefer it to be a h… (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly my Bookmarks Toolbar vanished from my browser screen. If I click on the Bookmarks Tab I can get the list of the Toolbar as a side bar, but I prefer it to be a horizontal bar always visible. Please tell me how to restore it to its previous state. Thanks!

Ερώτηση από aimeetsao 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

Help please! Bookmarks lost and no restore file of bookmarks kept

Please let me know how I can get my old bookmarks as I do not have any on file in the restore area the only ones I have are five teen year old ones, Can you please help m… (διαβάστε περισσότερα)

Please let me know how I can get my old bookmarks as I do not have any on file in the restore area the only ones I have are five teen year old ones, Can you please help me restore them to the my original ones?

Ερώτηση από filipsali 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

"New tabs appearance - The lack of clear lines separating tabs is driving me insane!" Again

There was already such a question, but it is in the archive and the answers previously given to it by technical support are no longer relevant (the browser.proton.enabled… (διαβάστε περισσότερα)

There was already such a question, but it is in the archive and the answers previously given to it by technical support are no longer relevant (the browser.proton.enabled parameter no longer exists). How to return separators as lines in favorites? It's terribly annoying when it's just extended spaces. Not everyone has a perfectly developed eye gauge.

Ερώτηση από Quarashi 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

Drag-and-drop address to desktop to create internet shortcut is disabled

The drag-and-drop from address bar to desktop to create a internet shortcut is disabled. I can use about:config and change browser.launcherProcess.enabled to FALSE to fi… (διαβάστε περισσότερα)

The drag-and-drop from address bar to desktop to create a internet shortcut is disabled. I can use about:config and change browser.launcherProcess.enabled to FALSE to fix it but it does not last long. It will go back to TRUE. Is there a way to set it to FALSE permanently?

Thanks,

Ερώτηση από chanciusliu 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 2 εβδομάδες πριν

Help with Bookmarks

I uninstalled and reinstalled firefox because it kept crashing. Now my bookmarks are gone. How can I get them back? I tried to backup my computer to an earlier date bu… (διαβάστε περισσότερα)

I uninstalled and reinstalled firefox because it kept crashing. Now my bookmarks are gone. How can I get them back?

I tried to backup my computer to an earlier date but wasn't successful.

Thanks, Theresa

Ερώτηση από tagd125 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 εβδομάδες πριν

I can no longer 'bookmark all tabs'. Please help me fix this.

My workflow in Firefox involves 100's of open tabs pertaining to work, personal etc. I regularly bookmark all the abs using the 'bookmark all tabs' feature in the Bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

My workflow in Firefox involves 100's of open tabs pertaining to work, personal etc. I regularly bookmark all the abs using the 'bookmark all tabs' feature in the Bookmarks drowdown (or the equivalent 'select all tabs' -> 'bookmark all tabs' by rightclicking on a tab) which offers the option of saving the tabs in a new folder name I specify. As of the last couple of weeks, the option to enter a folder name no longer exists. I've attached a screenshot of the current pop-up when I choose 'bookmark all tabs'.

Perhaps related: this may have started occuring after I upgraded to the latest version (v. 101.0 on MacOs 12.4 on Macbook Pro) or the timing may be a coincidence.

Saving the 100s of bookmarks every week is an essential part of workflow; I've been doiong it for years, and I really need to have this ability back. Please help me debug this.

Thanks!

Ερώτηση από ushmakriplani 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 3 εβδομάδες πριν