Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Mozilla recently updated and I have lost all my recent bookmarks?

Good afternoon, I recently updated my Mozilla Firefox and all my bookmarks where lost. I have tried everything online to recovery the recent bookmarks but I can only reco… (διαβάστε περισσότερα)

Good afternoon,

I recently updated my Mozilla Firefox and all my bookmarks where lost.

I have tried everything online to recovery the recent bookmarks but I can only recovery older ones or ones from safari which I do not really use anymore.

Can you please help me recovering my recent bookmarks?

Thank you

Warm regards Filip Sali (email removed from public)

Ερώτηση από filipsali 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 23 ώρες πριν

Bookmark toolbar not displaying the bookmarks in my manage bookmarks

Hello - I recently organized my bookmarks through "manage bookmarks" and it worked fine for a few days. Now, the organization I did does not show up on my bookmarks tool… (διαβάστε περισσότερα)

Hello -

I recently organized my bookmarks through "manage bookmarks" and it worked fine for a few days. Now, the organization I did does not show up on my bookmarks toolbar but it does show up when I click "manage bookmarks."

What's not syncing up? Any guidance is appreciated! Thank you!

Ερώτηση από gabisemora 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I export just ONE bookmark folder for copying to another computer?

I have multiple Bookmark folders. I want to export (and then import) just ONE of the folders to another computer. When I go through the EXPORT BOOKMARKS TO HTML proces… (διαβάστε περισσότερα)

I have multiple Bookmark folders. I want to export (and then import) just ONE of the folders to another computer.

When I go through the EXPORT BOOKMARKS TO HTML process the html document created contains ALL 18 FOLDERS even though at the time of creating the document, at the bottom of the export menu page in the "NAME" slot it showed just the name of the folder I wanted to export.

As far as I know there is no way to edit the html document to delete the unwanted folders. If there is, please share the information.

Thank you for your assistance.

Ερώτηση από Leah3 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Using update 69.0.2, where did my bookmarks go?

The backup files don't even exist. The html file is gone from the HD of the computer. Launched firefox the other day and the bookmarks were just gone. Everything was rese… (διαβάστε περισσότερα)

The backup files don't even exist. The html file is gone from the HD of the computer. Launched firefox the other day and the bookmarks were just gone. Everything was reset-homepage, add ons, etc. I have tried all of the recommended fixes listed in the lost bookmarks questions and none solve my issues.

Ερώτηση από nerissa.borgen 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από bcparadine 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is "Open link in New Container Tab" available from bookmarks? If yes, how to enable it?

In FF69 only web links on web pages have a right-click option to open in a container but not links from bookmarks. In general, it would be awesome if bookmark folder can … (διαβάστε περισσότερα)

In FF69 only web links on web pages have a right-click option to open in a container but not links from bookmarks. In general, it would be awesome if bookmark folder can be associated with specific container.

Ερώτηση από proxy117 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Червоненко Константин 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot right click and paste a name in bookmarks when creating a new folder

Thursday, October 17, 2019 (1:30PM) Cannot right click and paste a name when I’m trying to create a new folder in bookmarks: The only way for me really to tell you my pro… (διαβάστε περισσότερα)

Thursday, October 17, 2019 (1:30PM)

Cannot right click and paste a name when I’m trying to create a new folder in bookmarks: The only way for me really to tell you my problem is to show you so, please copy & paste the url below into your browser (it’s a very short video).

https://www.screencast.com/t/YuU56XykO

Thanks form you help and have a GREAT DAY!

Bill

Ερώτηση από wfpe 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Add a 'Bookmark Folder' location to the Bookmark Library

Add a column to the bookmark library that indicates the folder where the bookmark is located. For example, in the screen shot (bookmark1), for the last bookmark, have a … (διαβάστε περισσότερα)

Add a column to the bookmark library that indicates the folder where the bookmark is located. For example, in the screen shot (bookmark1), for the last bookmark, have a column that will show the location (NOT URL) of which folder(s) that bookmark is in. Based on the second screenshot (bookmark2), the folder is 'Home\Time Wasters\'. 'Home\Time Wasters\' would be in the 'Bookmark Folder' column, that would need to be added. See bookmark3.

Ερώτηση από bush3102 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot bookmark multiple history pages

I want to bookmark 10 selected history pages. I selected them, and right-click gives me the context menu as shown on the attached screen shot. But selecting "Bookmark Pag… (διαβάστε περισσότερα)

I want to bookmark 10 selected history pages. I selected them, and right-click gives me the context menu as shown on the attached screen shot. But selecting "Bookmark Pages" does not work. Only individual pages selected this way will bookmark. And the option there "Open all in tabs" works fine, and I can then bookmark the 10 open tabs. But that wastes my time and bandwidth, and supposing I want to bookmark hundreds of history pages? Opening them all in tabs would break the machine.

Ερώτηση από Ferrar 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Jan Zavřel 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

cannot delete bookmarks from firefox

Hi, I am running the latest Firefox (70.01). I am unable to delete any bookmarks from either the bookmark dropdown tab, the library window or the view history etc tab. Us… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I am running the latest Firefox (70.01). I am unable to delete any bookmarks from either the bookmark dropdown tab, the library window or the view history etc tab. Using Win 10 x64. None of the suggestions I have read seem to work in deleting any bookmarks. Any advice appreciated.

Ερώτηση από jazzman74 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do i import bookmarks from safari to firefox (70.0.1 (64-Bit)) (Standard procedure does not work, bookmarks are sucessfully imported by do not show anywhere

how do i import bookmarks from safari to firefox (70.0.1 (64-Bit)) (Standard procedure does not work, bookmarks are sucessfully imported by do not show anywhere...) also,… (διαβάστε περισσότερα)

how do i import bookmarks from safari to firefox (70.0.1 (64-Bit)) (Standard procedure does not work, bookmarks are sucessfully imported by do not show anywhere...) also, there is no "star icon in the left upper corner that will display the option to choose my imported bookmarks. If you want more people stick to firefox you should seriously work on an easy solution for newbies to import their old bookmarks. I`ll give it 24 hours before I switch to google chrome....

Ερώτηση από jan 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark folders dissappear at times!

Every now and then, a Bookmark folder disappears in Firefox on a computer using the latest version of Windows 10! I have reported this problem but it still is occurring. … (διαβάστε περισσότερα)

Every now and then, a Bookmark folder disappears in Firefox on a computer using the latest version of Windows 10! I have reported this problem but it still is occurring. I have important folders that I do NOT want to disappear. I finally saw saw one disappear (normally I don;t see it happen). I saw it disappear and hit Ctrl +Z and it reappeared briefly and then it disappeared for good. I took some time trying to find it but could not in an Exported Bookmarks file.

Ερώτηση από Wayne Carpenter 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jvcnye 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cant find bookmarks after reinstalling Win 10. WHere did bookmarks go if FIREFOX was deleted as result of reinstallation?

Earlier today I had to reinstall win 10 to fix performance issues as I was unable to identify issues occuring. I have fixed the issues. But as result FIREFOX App was re… (διαβάστε περισσότερα)

Earlier today I had to reinstall win 10 to fix performance issues as I was unable to identify issues occuring. I have fixed the issues. But as result FIREFOX App was removed. And through this process all bookmarks and settings appear to have been lost also. I have attempted to import and or locate bookmarks but the only thing which appears is NEWER INSTALLATION. Is there a way to find all bookmarks from previous FIREFOX used? Please help?

Ερώτηση από sureyeah 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από dreamteamkontent 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Recently added bookmarks won't have favicons

Hello everyone! I'm having a pretty weird problem here. Whenever I add a new site, it will show that grey globe instead of it's favicon on the bookmarks. If I go to my bo… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone!

I'm having a pretty weird problem here. Whenever I add a new site, it will show that grey globe instead of it's favicon on the bookmarks. If I go to my bookmarks and click on the recently added site, it will then load the favicon normaly, but that's the only way of "forcing" it to load.

Any idea of why this may be happening?

Ερώτηση από Nemo 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από macciofe 1 έτος πριν