Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

‘Why can't I bookmark a URL that leads directly to a PDF any more?

‘Why can't I bookmark a URL that leads directly to a PDF any more? The favorites star no longer displays in the address bar. I click on the link, the PDF opens but no abi… (διαβάστε περισσότερα)

‘Why can't I bookmark a URL that leads directly to a PDF any more? The favorites star no longer displays in the address bar. I click on the link, the PDF opens but no ability to bookmark it!

Ερώτηση από ricosoma 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

2 ? Re; Upcoming Forced Change From FF 78.15 0esr to 91

Two questions re: the forced update from 78.15 to 91. 1: Will all bookmarks, and all other settings be retained? Is there a form of recommended backup in case of proble… (διαβάστε περισσότερα)

Two questions re: the forced update from 78.15 to 91.

1: Will all bookmarks, and all other settings be retained? Is there a form of recommended backup in case of problems (I currently use MozBackup, still)

2: Will the "Bookmark Tab Here" add-on work with 91? I need a user friendly bookmarking system, which was the reason I stayed with ESR in the first place.

Ερώτηση από dougjp 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark folders

How do I create a new bookmarks folder? How do I move all of the bookmarks in other bookmark folders into the new bookmark folder? How do I arrange the bookmarks in the… (διαβάστε περισσότερα)

How do I create a new bookmarks folder?

How do I move all of the bookmarks in other bookmark folders into the new bookmark folder?

How do I arrange the bookmarks in the new folder into my desired order?

How do I delete all of the old bookmark folders?

How do I prevent "Recent Bookmarks" from being displayed?

Ερώτηση από gcotterl 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Retrieving bookmarks from a Windows Image File of a machine I no longer have

Copying Firefox Bookmarks I had a Windows 10 machine on which the motherboard died. I had the machine fully backed up in a WindowsImage file. Then I bought a new machin… (διαβάστε περισσότερα)

Copying Firefox Bookmarks

I had a Windows 10 machine on which the motherboard died. I had the machine fully backed up in a WindowsImage file.

Then I bought a new machine of a different make that came with the same version of Windows 10 Professional as I had on my old machine. Unfortunately, the restore program will not restore the file to my new machine. So to retrieve my many useful Firefox bookmarks I opened a VHD (mounting the file onto a virtual drive) and attempted to copy the bookmarks across to the proper directory in the new machine.

My understanding is that they are kept in %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\

Overwriting everything in the new Profiles directory with everything in the Profile directory from my old machine does not work, and I cannot work out what to copy and where to copy it to as the directory structure and the folders it contains are very different on the two machines.

Does anybody know of a utility out there that will help me? All suggestions gratefully received.

Thank you,

NM

Ερώτηση από noelmacara 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark backup to import to new PC

Which format is full and best (saved in *.json & *.html) to backup Bookmarks for import to new PC? The *.html file much larger. Saved on external thumb drive. What … (διαβάστε περισσότερα)

Which format is full and best (saved in *.json & *.html) to backup Bookmarks for import to new PC? The *.html file much larger. Saved on external thumb drive.

What is "Other Bookmarks" folder? Do these need to be backed up? Using Firefox version 93.0 (64bit) Windows 10

Jake

Ερώτηση από JJEULER 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks and preferences have disappeared

After changing the battery in my Macbook Air all of my bookmarks in Firefox have disappeared (both from the toolbar and the bookmark files) and my preferences have been r… (διαβάστε περισσότερα)

After changing the battery in my Macbook Air all of my bookmarks in Firefox have disappeared (both from the toolbar and the bookmark files) and my preferences have been reset.

I have checked about:profiles and can see only one. I have tried to restore (the only option I was given was yesterday's date - 11 items) but nothing happened.

I have an Old Firefox data folder on my desktop (dated 2020).

I did a time machine backup yesterday if that is of any use.

This problem is limited to Firefox (Safari has not been affected).

Many thanks in advance for your help

Ερώτηση από christianbunyan 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Change colors of bookmark sub folders

Hello: I can change the color of Bookmarks, but would like to change the color of sub folders. Here is the CSS code and the results /* One line fix This colours all… (διαβάστε περισσότερα)

Hello:

I can change the color of Bookmarks, but would like to change the color of sub folders.

Here is the CSS code and the results

/* One line fix This colours all bookmarks */

.bookmark-item[container], treechildren::-moz-tree-image(container) { fill: Blue   !important; }

/* Make Shop folder Red */ toolbarbutton.bookmark-item[label="Shop"] > .toolbarbutton-icon { fill: #e74c3c !important; }

/* Make Flyers folder Red  !NOT WORKING! */ toolbarbutton.bookmark-item[label*="Flyers"] > .toolbarbutton-icon { fill: #e74c3c !important; }

thanks Norbert

Ερώτηση από Norbert38 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Toolbar bookmark

how do I remove "most visited" bookmark from bookmarks toolbar? Right clicking and deleting does nothing.

Ερώτηση από garyjc7 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark drop down menu gone :(

Hi, I have spent almost an hour trying to solve this and have come out empty handed and frustrated. Firefox must've updated recently and changed things so that my bookma… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have spent almost an hour trying to solve this and have come out empty handed and frustrated. Firefox must've updated recently and changed things so that my bookmark dropdown menu is gone. Now, when I want to access a bookmark, I have to click on "manage bookmarks" which opens a new library window and I have to then find it in there. It's a lot more time consuming and inefficient. Used to just be able to scroll down after one click of the bookmark menu.

I've searched other answers to this problem, many of which involved people's bookmarks being stored in the "other bookmarks" folder and being told to move them into the "bookmarks menu" folder which would cause them to dropdown. I've tried moving them into all 3 folders: Bookmarks Menu, Other bookmarks, and bookmarks toolbar, and there is no change. Here is a screenshot of what I see when I open my bookmarks:

 • To clarify, the "recent bookmarks" that shows up is of no interest to me and would also like to remove that. I don't want a dropdown of recent bookmarks, I want a dropdown of ALL bookmarks.

PLEASE if you can help me I would be eternally grateful.

Ερώτηση από custard9 1 έτος πριν

Απάντηση από custard9 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

new update 91.3.Oesr.

My Firefox has just been updated to 91.3.Oesr. Previously the lock symbol in the URL could be dragged to the desktop to save the URL as a bookmark. This update doesn't a… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox has just been updated to 91.3.Oesr. Previously the lock symbol in the URL could be dragged to the desktop to save the URL as a bookmark. This update doesn't allow me to do that. Please advise.

Ερώτηση από no1uno 1 έτος πριν

Απάντηση από no1uno 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Reset of account

After i forgot my password to my sync and did a reset i lost all my bookmarks i dont care about the saved keys logins and what not all i need is the pages i saved cus i … (διαβάστε περισσότερα)

After i forgot my password to my sync and did a reset i lost all my bookmarks

i dont care about the saved keys logins and what not all i need is the pages i saved cus i cant remember them

how can i get them back is there anyway i can show proff of identety just something i dont need any passwords or keys or nothing bassicly just links to the saved pages i made ive even gotten a new credit card so the saved credit card that was used on the sides wont work so yeah theres that to.

please help a frustrated user

Ερώτηση από Gravgaardjens 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks

Whenever I bookmarked a web page, it always went to the bottom of the "Other Bookmarks" window, not the main window (I do have bookmarked pages in the "Other Bookmark" wi… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I bookmarked a web page, it always went to the bottom of the "Other Bookmarks" window, not the main window (I do have bookmarked pages in the "Other Bookmark" window as well). Not a big deal, I could move it to the main window if I wanted to. At least I always knew where it went.

But now when I save a bookmark, it's going into a folder that I created at the bottom of the "Other Bookamarks" window (the folder is at the very bottom, last in the list).

So I moved a bookmark under the folder, just to see if I added another bookmark if it would go under this this bookmark, figuring it should. Well it didn't. When I created a bookmark, it went into the folder, even though it's not last on the list.

So how does this work? Where do newly created bookmarks go? What's the default? Can it be changed? I don't want to have to go searching for a bookmark every time I create one.

(I'm creating booksmarks by clicking the star next to the field with the web address.)

Thanks.

Ερώτηση από Steve09 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Exporting Bookmarks Now a Nightmare on Firefox

I am using the most recent version of Firefox on a MacBook Pro Late 2013 using Mac OS Sierra, and am getting ready to export my bookmarks so that I can do a clean install… (διαβάστε περισσότερα)

I am using the most recent version of Firefox on a MacBook Pro Late 2013 using Mac OS Sierra, and am getting ready to export my bookmarks so that I can do a clean install. I have wasted hours on this to no avail. I export...and when I look for the file it is nowhere to be found. I tried exporting it to several disks and it simply does not disappear. This has never been a problem before, and it is discouraging me from returning to Firefox. How absolutely devilishly frustrating. Can anyone help? Thank you!

Ερώτηση από walterkrochmal 1 έτος πριν

Απάντηση από walterkrochmal 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmark menu choices obscured

My Firefox bookmark menus are often taller than my screen. When I select a bookmark well down in the current menu by typing a letter, for example "T", the menu display s… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox bookmark menus are often taller than my screen.

When I select a bookmark well down in the current menu by typing a letter, for example "T", the menu display scrolls down to the first matching choice, but that choice can be mostly covered by the down-caret indicating more choices further down. I can see the top of the highlight for the current choice, but I can't read the text of the choice.

Not a big deal, but I'm hoping it's an easy fix. Thank you!

Ερώτηση από daveed 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Add Bookmark" does not open popup menu to select location

Hi - When I select "Add Bookmark" from the Bookmark dropdown menu on the menu bar, the popup menu to select the location (folder) to place the bookmark does not open. The… (διαβάστε περισσότερα)

Hi - When I select "Add Bookmark" from the Bookmark dropdown menu on the menu bar, the popup menu to select the location (folder) to place the bookmark does not open. The bookmark is created, but it is created in the last place that a bookmark was added. I can use "Edit Bookmark" from the menu bar to open the pop up to a select location after adding it and am able to select a new location. This started several days to a week ago. I don't know if it correlated with an update (or anything else). Thanks!

Ερώτηση από lauriet202 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

strange problem about my bookmarks

Hi there ! I have a new and weird problem ... When I opened Firefox in the morning, I noticed that all the bookmarks and histories had been deleted. It wasn't done b… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there ! I have a new and weird problem ... When I opened Firefox in the morning, I noticed that all the bookmarks and histories had been deleted. It wasn't done by me or anyone else. I read several websites (and sure, this site ) about this problem but I didn't find an answer ( actually I did , but none of them fix my prob ) . I try to edit Reg but i didn't find thing that I want. I can not Bookmark any sites. Nothing is saved in my history . And i can't import files that firefox had automatically saved them ( I attached the error .Really tnx for auto backup <3 ). Can U help me please ? :(

Ερώτηση από ilia_saati2018 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν