Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Bookmarks in Win10

I'm using Firefox 100 on Win10 and can't save any bookmarks. They do NOT appear under the App Data Profile, which would not be acceptable even if they were. This chang… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using Firefox 100 on Win10 and can't save any bookmarks. They do NOT appear under the App Data Profile, which would not be acceptable even if they were. This change has made it impossible for me to continue using Firefox, unless I want to go back to Win7.

I simply need Bookmarks to work the way they did before!

Thank you for your time.

Ερώτηση από bzabor19 6 ημέρες πριν

Απάντηση από bzabor19 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

how do i pin my selections to recent activity AND ELIMINATE SUGGESTED CRAP

Before I took my computer to a repair facility and had to reinstall Firefox, my recent activity bar had all the websites I use and wanted quick access to along one lovely… (διαβάστε περισσότερα)

Before I took my computer to a repair facility and had to reinstall Firefox, my recent activity bar had all the websites I use and wanted quick access to along one lovely line. Now I have a bunch of "suggested" crap Firefox must be getting paid for along my recent activity bar. I've never visited these pages and selecting the menu trying to dismiss them doesn't work. How do I eliminate the sponsored sites and get what I want along the recent activity bar?

Ερώτηση από Michael Crovella 3 ημέρες πριν

Απάντηση από Dropa 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cant rename new folder, just keep getting 'new folder'

I book mark a page....bookmarks open in default to either 'NEW FOLDER' or MOBILE ...I then change path to 'OTHER BOOKMARKS ' where all my bookmarks are. bookmarks then ch… (διαβάστε περισσότερα)

I book mark a page....bookmarks open in default to either 'NEW FOLDER' or MOBILE ...I then change path to 'OTHER BOOKMARKS ' where all my bookmarks are. bookmarks then change by itself and goes to 'new folder' I then try and change the name but all i get is a NEW FOLDER Look at the snap shot guys Help please...my bookmarks are in a mess

Ερώτηση από jeffersbourne 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"places.xul" file not found after update to FF 73.0

Hi there, I run FF 73 on Lubuntu, and since the upgrade chrome://browser/content/places/places.xul is no longer found. I use it as a handy bookmarks and downloads manager… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there, I run FF 73 on Lubuntu, and since the upgrade chrome://browser/content/places/places.xul is no longer found. I use it as a handy bookmarks and downloads manager within a tab. Error message:

"Firefox can't find the file at jar:file:///usr/lib/firefox/browser/omni.ja!/chrome/browser/content/browser/places/places.xul. "

I realize that this question is similar to https://support.mozilla.org/en-US/questions/1223548#answer-1127393 but it doesn't solve my issue. In fact the URI's listed also don't work I have found:

  chrome://browser/content/places/places.xul
  chrome://browser/content/places/bookmarksSidebar.xul
  chrome://browser/content/places/historySidebar.xul 

Please advise. Thanks for your help!

Ερώτηση από Peter 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't import passwords from chrome or edge to firefox. Help?

Tried every solution but import works only for bookmarks, cookies, history and not the passwords. When i try to import, it says successful but nothing happens. Tested in … (διαβάστε περισσότερα)

Tried every solution but import works only for bookmarks, cookies, history and not the passwords. When i try to import, it says successful but nothing happens. Tested in both the browsers in their closed state. Earlier also i faced the same problem (i think a year back) which forced me to reject firefox. Please help if u know any solution. Thanks in advance.

Ερώτηση από Yashveer Dabas 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get a multirow bookmarks toolbar in Firefox 74?

Hi, Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. See attached screen, ca. 75% of the screen is used by the bookmarks.

The following code is contained in my userChrome.css file:

/* Multi-Row Bookmarks Toolbar Firefox 66+ */

#PersonalToolbar {
 min-height: unset !important;
 max-height: unset !important;
/* text-align: center !important; */
}

#PersonalToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible !important;
 overflow-y: visible !important;
 display: inline-block !important;
}

#PlacesToolbarItems > .bookmark-item > .toolbarbutton-icon[label]:not([label=""]) {
 /* Reduce padding on individual bookmarks to fit rows closer together */
 margin-inline-end: 0px !important;
}

Does anybody have a solution for this?

PS: If you need more info, please ask...

Best regards heusmich

Ερώτηση από heusmich 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restore bookmarks isn't working

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after … (διαβάστε περισσότερα)

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after accepting the restore I can't get it to show. I still have my one Restore March, 31st option with 11 items appearing but nothing happens.

Ερώτηση από Yield 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

On MacOs Mojave. When I Bookmark new Websites the wrong Favicon shows. Old Bookmarks are correct.

As stated above, no new saved Bookmarks have the right Favicon. In fact they all show the Favicon from my Bank! I have tried restarts, start in safe Mode, cleaned up usin… (διαβάστε περισσότερα)

As stated above, no new saved Bookmarks have the right Favicon. In fact they all show the Favicon from my Bank! I have tried restarts, start in safe Mode, cleaned up using Onyx, but no change. Any thoughts?

Ερώτηση από peachrt 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I choose 'Open all in tabs' Firefox opens tabs but won't load the websites.

I have a series of 20 or so webpages that I like to read first thing in the morning. When I open Firefox and click on "Open All in Tabs" it creates a tab for each websit… (διαβάστε περισσότερα)

I have a series of 20 or so webpages that I like to read first thing in the morning. When I open Firefox and click on "Open All in Tabs" it creates a tab for each website, but won't load that website until I select the address bar and press enter. It doesn't happen all the time, but I'd say 95% of the time.

Ερώτηση από Thane 2 έτη πριν

Απάντηση από Thane 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where is the button for exporting bookmarks to html file? Instructions say "Library Window" but that is not enough hint.

My eyesight is limited. Unfortunately, I am unable to determine where in the toolbar of the library window the button for exporting bookmarks to an html file can be foun… (διαβάστε περισσότερα)

My eyesight is limited. Unfortunately, I am unable to determine where in the toolbar of the library window the button for exporting bookmarks to an html file can be found. The attached image provides an idea of what I am looking at.

IMAGE: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-05-18-05-49-03-6c245b.png

The reason I am looking in the toolbar of the library window is the Firefox documentation for version 76 on a mac corresponds to the Firefox version I have and the computer I am running it on states:

From the toolbar on the Library window, click BUTTON ICON (PLEASE REFER TO ATTACHED SKETCH) Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML...

I looked across the toolbar, then the entire Window marked "Library". I wrote a program to search the Library window for an image that could conceivably be the button indicated in the documentation. Sadly, the results of these efforts is I am here requesting assistance. It is not that I do not love each and every one of you, but my preference is not to have to take the time for putting together a question to post here. It does not take long, but when we live at internet speed, every microsecond counts, I know you agree with this very important principle, particularly in light of the visit currently taking place where Covid and his entourage have all of us ridiculously locked up. We have flattened the curve and also found out the numbers Fauci and Birx showed the President to justify this lockdown have been proven, not correct, more like wildly wrong. So while we wait for the lockdown to be cancelled, my preference due to how my parents raised me is to be able to find the button described in the documentaiton, but NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, button not there... unless maybe you can see it and I am missing it.. My hopes is you will refer to the image at this link in order to enhance the likelihood of success in my quest of the moment, i.e., making my quesiton understandable to anyone who might be interested or/and able to persist in pointing out the location of the great button of the bookmark export.

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-05-18-05-49-03-6c245b.png


Any assistance you can provide would be much appreciated.

Thank you.

Ερώτηση από Carla Rogers 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks not syncing

I have an android with Firefox installed, and a Mac where I also use Firefox. When I first installed Firefox on each, the bookmarks matched. I do the bulk of work on my l… (διαβάστε περισσότερα)

I have an android with Firefox installed, and a Mac where I also use Firefox. When I first installed Firefox on each, the bookmarks matched. I do the bulk of work on my laptop, but occasionally have articles I wish to bookmark on my phone. I have done a sync, but when I go to access the bookmarks on my phone, they are not updated to what is on my laptop.

When I check to see what devices I have connected through Firefox, my phone does not show up, and when I hit the link to "connect a device" all it does it take me to a link to send a text to invite my phone to install it. Which, it's already installed.

I really need these bookmarks to talk to each other properly. What am I missing?

Ερώτηση από Aimé Lilithe 2 έτη πριν

Απάντηση από Aimé Lilithe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

LOST EVERY BOOKMARKS AND DOWNLOADS

I think I deleted my Firefox by mistake yesterday. I have reinstalled it BUT I have lost all my book marks and downloads which I had gathered over the years. I have tri… (διαβάστε περισσότερα)

I think I deleted my Firefox by mistake yesterday. I have reinstalled it BUT I have lost all my book marks and downloads which I had gathered over the years. I have tried to follow the instructions to restore the Bookmarks and downloads but this has not worked and I am at my wits end in trying to get back all this imprtant material. Can you help, please?

Ερώτηση από Joewho 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Adding "keyword" as a column

It would be great & helpful if you could add the column keyword - since one can add keywords - to the booksmarks view. See my screenshot. Thanks.

Ερώτηση από Cani 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

old firefox data folder - bookmark backups will not open, file extension is not .pdf

When I try to open these files I get an error because .jsonlz4 is not a recognized file type for Adobe Acrobat. (Imagine that!) I have attached the entire error as an ima… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to open these files I get an error because .jsonlz4 is not a recognized file type for Adobe Acrobat. (Imagine that!) I have attached the entire error as an image. This issue occurred when I did a Refresh of Firefox.

Ερώτηση από kdrache 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to show bookmarks bar only on New Tab?

Is this possible? I like the sleekness of not having the bookmarks bar but it would be very helpful to have it popup when I open a new tab only. (I use this feature in Br… (διαβάστε περισσότερα)

Is this possible? I like the sleekness of not having the bookmarks bar but it would be very helpful to have it popup when I open a new tab only. (I use this feature in Brave browser, but I prefer Firefox)

I searched the entire web and looked for add-ons and couldn't find a solution. I have attempted to create a custom chrome css file but that didn't work.

What can I do?

edit: added question mark to title.

Ερώτηση από Jason 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to sort all bookmarks in all folders at once

I want to sort all of my bookmarks in all folders and their sub-folders by name on one click automatically. I don't want to sort my bookmarks folder by folder since I hav… (διαβάστε περισσότερα)

I want to sort all of my bookmarks in all folders and their sub-folders by name on one click automatically.

I don't want to sort my bookmarks folder by folder since I have tons of bookmarks organized in tons of folders. I looked up the help article "Sort your bookmarks to quickly find the ones you want", but it only shows how to sort individual folders automatically. So I tried to sort them all by multi-selecting all of my folders (no individual bookmark selected) and right-click to sort by name. And the option is unavailable (see image).

Could you include an one-click automatic sorting option in the future updates?

Ερώτηση από Wei 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks show up in history list, history before today gone

I did not make any changes to options. When I started today, I went to find a website from history and all my history from the day before was gone. AND have of the list s… (διαβάστε περισσότερα)

I did not make any changes to options. When I started today, I went to find a website from history and all my history from the day before was gone. AND have of the list space was full of bookmarks. How could bookmarks be in history? Why is my history gone?

Is there some keyboard command that was done by accident to cause this? This has never happened before.

My dad uses Chrome not Firefox. So anything he does should not affect my settings.

Is there a way to fix this? or to keep it from happening in the future?

Ερώτηση από Lyghtkeepr 1 έτος πριν

Απάντηση από Lyghtkeepr 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Show bookmarks by default

IIRC, in v60.x ESR the icon at top used to display bookmarks by default, and you could also look at history. Perhaps I'm remembering it wrong (It's the icon that looks li… (διαβάστε περισσότερα)

IIRC, in v60.x ESR the icon at top used to display bookmarks by default, and you could also look at history. Perhaps I'm remembering it wrong (It's the icon that looks like 3 books with the 4th leaning to the left.

In v68.8.0esr which is now installed it shows "Recent Highlights". I want to get the old behavior back. The following will remove the recent highlights (except the title "recent highlights"). But the bookmarks are not shown unless I click on Bookmarks.

#appMenu-library-recentHighlights { display: none !important; }

How do I get the old behavior back?

I know I can add an extra icon (display bookmarks menu), but I'd still need the other one to access history. Perhaps if there were a History icon and a bookmarks icon, that would do as I don't use sync, and there is already the downloads icon, and I don't need the Pocket List.

Ερώτηση από TanyaC 1 έτος πριν

Απάντηση από TanyaC 1 έτος πριν