Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Import bookmarks from html not working (YES, I know it really IS an html file and not JSON)

My objective is to make a global edit to the bookmarks in one folder. To do so, I exported to an HTML file, opened that file in Notepad, deleted all the other bookmarks… (διαβάστε περισσότερα)

My objective is to make a global edit to the bookmarks in one folder. To do so, I exported to an HTML file, opened that file in Notepad, deleted all the other bookmarks, and did a search-and-replace to correct the ones I was trying to fix. Saved the file and attempted to import into Firefox. I *can* open the file and see the links, and I can use Import and Backup to get to the file and select it for import. However, after that, NOTHING happens.

Ερώτηση από CECat 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

old bookmarks

Why is it so complicated to import my old Firefox bookmarks? I have a harddrive from my old computer (march 2012) in a ext hard drive enclosure which is attached to my n… (διαβάστε περισσότερα)

Why is it so complicated to import my old Firefox bookmarks? I have a harddrive from my old computer (march 2012) in a ext hard drive enclosure which is attached to my new laptop via USB, and I can NOT find a simple way to import my old bookmarks. I wasted several hours today trying to do that. I have bookmarks-2012-02-07.json and I have places.sqlite. I want to >include< which ever file has my old bookmarks with the existing new bookmarks file. That’s it! Please don’t tell me to convert it HTML, it didn’t work.

Ερώτηση από offworld 8 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you get the bookmarks list permanently displayed on the left side of the screen?

I somehow managed to get the bookmarks permanently open and displayed in a vertical column on the left side of the screen. I accidentally closed it and cannot get it to … (διαβάστε περισσότερα)

I somehow managed to get the bookmarks permanently open and displayed in a vertical column on the left side of the screen. I accidentally closed it and cannot get it to display again. How do you manage to get the bookmark list permanently open and displayed again? Thank you.

Ερώτηση από exoticdoc2 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox only imports half my favorites from IE

when I try to import my favorites from internet explorer, only half of my favorites (a-m) are transferred. Is there any way to increase the capacity of the folder? … (διαβάστε περισσότερα)

when I try to import my favorites from internet explorer, only half of my favorites (a-m) are transferred. Is there any way to increase the capacity of the folder?

Ερώτηση από laconj 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

profile overwritten in error - is there a way to get it back?!

I used Mozbackup to save my bookmarks and other profile info on my computer and then restored it onto my partners computer on my login - however in doing so I have manage… (διαβάστε περισσότερα)

I used Mozbackup to save my bookmarks and other profile info on my computer and then restored it onto my partners computer on my login - however in doing so I have managed to overwrite her profile. There is now only one profile folder (mine). Is there any way I can recover her profile info - especially bookmarks? Is there a recovery program I can use to find it lurking somewhere? I tried system restore to no avail.

Ερώτηση από Whistlepie 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Recently reformatted PC. Tried to import HTML bookmarks, but nothing happens. Tried other browsers, still does not work. How can I fix this?

Before reformatting my PC, I exported all my bookmarks via HTML file. I reformatted, installed Firefox, then tried to proceed with importing all my bookmarks. I go to the… (διαβάστε περισσότερα)

Before reformatting my PC, I exported all my bookmarks via HTML file. I reformatted, installed Firefox, then tried to proceed with importing all my bookmarks. I go to the import function and choose the HTML bookmarks file and nothing happens at all. I tried using other browsers to import, but nothing happens. I am not sure how to fix this.

I thought maybe I could transfer the HTML file into a JSON file, but I couldn't find a way to do so, even after renaming the file extensions. Could the HTML file be possibly be corrupted? I'm out of ideas on how to import my bookmarks!

I really need to fix this, please help!

Ερώτηση από jeremyhsiung 8 έτη πριν

Απάντηση από jeremyhsiung 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I know if I am logged in so my laptop and desktop stay synced?

I clicked on Help in the menu to see if there is some sort of indication that I am logged in so the laptop and desktop are synced up, but I didn't see anything to see how… (διαβάστε περισσότερα)

I clicked on Help in the menu to see if there is some sort of indication that I am logged in so the laptop and desktop are synced up, but I didn't see anything to see how to logout or "un-sync".

Ερώτηση από Ryan Nelson 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sort bookmarks alphabetically

When I right-click on a bookmark in a bookmark folder, I am not presented with a way to sort the bookmarks. I am used to IE where there is an option to sort the links (or… (διαβάστε περισσότερα)

When I right-click on a bookmark in a bookmark folder, I am not presented with a way to sort the bookmarks. I am used to IE where there is an option to sort the links (or folders within a folder) alphabetically with just one click.

Ερώτηση από Ryan Nelson 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to keep "last used folder" active when making a new bookmark?

When you go to make a new bookmark, the "Page Bookmarked" dialog screen appears. It shows the folder that the bookmark will be placed into - by default, the top-level fol… (διαβάστε περισσότερα)

When you go to make a new bookmark, the "Page Bookmarked" dialog screen appears. It shows the folder that the bookmark will be placed into - by default, the top-level folder, usually "Bookmarks Menu". It used to be the case (at least up to version 12) than if you expand this, it will default to the last used folder within your bookmarks. It doesn't do that anymore - it stays "Bookmarks Menu" and I have to scroll all the way down and look forthe folder I want to use... Any way to fix this? I don't want to keep scrolling when I need to place several bookmarks into the same folder. Maybe through about:config? Thanks in advance.

Ερώτηση από mymedi 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't save non http bookmarks in firefox

Can't save non http bookmarks in firefox Amongst standard website favourites saved on my IE toolbar i have several html documents/pages of my own making. These obviously… (διαβάστε περισσότερα)

Can't save non http bookmarks in firefox

Amongst standard website favourites saved on my IE toolbar i have several html documents/pages of my own making. These obviously begin with a non-http address.

Examples are pages that contain an array of favourite webcams on a single page, or a page that opens up several related sports sites each in their own tab, or a stormchasing swathe of tabbed windows covering live video chase, weather radar, emergency service scanners etc. etc.

An address would take the format on the lines of "C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\Football Results and Tables\UK.html"

Firefox insists on adding 'http' before the C:\ (plus unlike IE it also adds the %20 for spaces.)

Can anyone help to to get FF to accept a favourite that is not a website.

Ερώτηση από GotMeFoxed 8 έτη πριν

Απάντηση από GotMeFoxed 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Regarding creating a desktop shortcut to a website. When I drag/drop icon to desktop and click to open, I get "print" box not the website.

When I double click on Firefox icon, It brings me to "print box". What is the problem and how can it be fixed? Thanks, Jeff

Ερώτηση από eventors 8 έτη πριν

Απάντηση από eventors 8 έτη πριν