Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why are my bookmarks blocked

For several days, "my bookmarks" are not being displayed in my Firefox home page. There is a message displayed in a small window indicating possible causes, however: I d… (διαβάστε περισσότερα)

For several days, "my bookmarks" are not being displayed in my Firefox home page. There is a message displayed in a small window indicating possible causes, however: I do not use Norton Firewall or any other Norton product Javascript is enabled

I use a my.myway.com homepage which displays correctly in Internet Explorer but not in Firefox.

My computer is Windows 7 64-bit.

Any suggestions?

Ερώτηση από dalehiet 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Set up app tabs bi pining when firefox closes and is reopened app tabs have disappeared, Why

all the information i have is contained in one line. Set up app tabs close fire fox and then reopen. i do nothing between these 2 tasks. Did this 5 times and it still doe… (διαβάστε περισσότερα)

all the information i have is contained in one line. Set up app tabs close fire fox and then reopen. i do nothing between these 2 tasks. Did this 5 times and it still does not work

Ερώτηση από hunter7615 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Underline glitch in Firefox or Sidebar Bookmark Selector 2.3

I have Firefox 12 with the Sidebar Bookmark Selector 2.3 app. They've been running together for atleast a few years now. Starting last week when I open my bookmarks I'l… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox 12 with the Sidebar Bookmark Selector 2.3 app. They've been running together for atleast a few years now. Starting last week when I open my bookmarks I'll get underlines going through any that I run over with the mouse in an upwards fashion. If I go up 10 bookmarks, there will be ten underlines. If I go back down through them, they all erase. What the heck is going on?? Any google search with the words "Firefox" and "underlining" will only bring you to an answer of going into tools, options, colors, and unchecking the underlining box. This is not it. This is driving me mad! Any suggestions? I don't even know at this point if it has anything to do with either one of them at this point.

Ερώτηση από CT71 8 έτη πριν

Απάντηση από CT71 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

any way to trim off .url from bookmark name import from html?

just import bookmark.html from IE, and notice that all bookmark show as XXXXX.url? why? checked bookmark.html from IE, no .url there. any way to trim off '.url'? please a… (διαβάστε περισσότερα)

just import bookmark.html from IE, and notice that all bookmark show as XXXXX.url? why? checked bookmark.html from IE, no .url there.

any way to trim off '.url'?

please advise.

Ερώτηση από oldman1881 8 έτη πριν

Απάντηση από oldman1881 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use firefox 16 on windows 7 with Xmarks and now all my bookmarks are gone.

I recently began using Xmarks with Firefox 16 on a Windows 7 platform. I got some sort of an error message (I think from Xmarks) regarding "Bookmarks". I clicked on the… (διαβάστε περισσότερα)

I recently began using Xmarks with Firefox 16 on a Windows 7 platform. I got some sort of an error message (I think from Xmarks) regarding "Bookmarks". I clicked on the message to fix the problem and zapp all my bookmarks were gone. I found my "bookmarksbackup" profile file. but can't get it to open. I suppose that I need a JSON viewer. I downloaded a opensource viewer that looked good, but still don't get anything that remotely resembles my old bookmarks. I thought that I might be the victim of a virus, but I'm probably just the victim of my own ignorance.

Ερώτηση από pianonanda65 8 έτη πριν

Απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

reformatted 2 computers need bookmarks back from sync

i was having problems with firefox 16 and it kept freexing and not responding .. so i removed it and reinstalled ... i forgot that i had also reformatted my mac that had… (διαβάστε περισσότερα)

i was having problems with firefox 16 and it kept freexing and not responding .. so i removed it and reinstalled ... i forgot that i had also reformatted my mac that had the bookmarks synced .. does the sync backup my bookmarks on cloud?

so i can restore them ?

Ερώτηση από wowow13 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

a folder named new home disapeared from under the bookmarks section and it had many bookmarks.

i bookmarked a new site & was moving it up & into one of my folders when for some reason the folder "New Home" just disappeared from under the bookmarks section. … (διαβάστε περισσότερα)

i bookmarked a new site & was moving it up & into one of my folders when for some reason the folder "New Home" just disappeared from under the bookmarks section.

Now that I'm in your trouble shooting area my screen must be at 150% or more! How do I get back to 100% like the rest of my screens?

I'm not a real techie person, so plain English would really be appreciated, thanks.

Ερώτηση από dlew7 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

add bookmarks from another file

Recently, my laptop/files became corrupted and I lost my bookmarks among other things. I have a backup of bookmarks in a backup folder and would like to import them back… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, my laptop/files became corrupted and I lost my bookmarks among other things. I have a backup of bookmarks in a backup folder and would like to import them back onto Firefox. How do I re-import them to firefox again?

Ερώτηση από chewywookie 8 έτη πριν

Απάντηση από Prabhuti 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ALL IE9 bookmarks do not get filtered into Firefox 17.0.1 when imported from IE

I have countless amounts of Fav's and subfolders container within. When I go through the process of importing fom IE most of the folders contents are empty.

Ερώτηση από dvtrv 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot subscribe Engadget RSS

I can view the RSS feed (http://www.engadget.com/rss.xml) on Firefox without any problem. But I can't view the RSS using live bookmark, when I click the folder, it just s… (διαβάστε περισσότερα)

I can view the RSS feed (http://www.engadget.com/rss.xml) on Firefox without any problem. But I can't view the RSS using live bookmark, when I click the folder, it just say 'live bookmark feed failed to load'. This happens after the engadget recent redesign.

Ερώτηση από duceir 8 έτη πριν

Απάντηση από Svetlana 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks are locked. How do I unlock?

Cannot move bookmarks wherever I want. They are stuck in alpha order. When I move one it goes back to alpha order. I would like to be able to move them manually in any or… (διαβάστε περισσότερα)

Cannot move bookmarks wherever I want. They are stuck in alpha order. When I move one it goes back to alpha order. I would like to be able to move them manually in any order.

Ερώτηση από danboyweho 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmark icon is incorrect

Ok not sure I can describe this correctly but here goes. Didn't see the attache an image link when I made the original post so I replied with those attached. The one link… (διαβάστε περισσότερα)

Ok not sure I can describe this correctly but here goes. Didn't see the attache an image link when I made the original post so I replied with those attached. The one linked favicon is my website. As you can see the favicon is an IB graphic. If you look at my bookmarks icons its 2 red lines which is not the correct favicon. I have removed that icon from the web site completely as that is what my control panel assigned as a favicon automatically.

Now I was wondering why there are 2 different ones and how do I fix this? Its not a deal breaker but its annoying. Also case in point google chrome doesn't do this. It displays the favicon for the website in the address bar and in the bookmark toolbar it displays the same icon.

Ερώτηση από sparker3669 8 έτη πριν

Απάντηση από sparker3669 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks have disappeared after I upgraded to Firefox 17. How can I restore them from the previous version that was installed on my computer?

I upgraded my Firefox from version 14 to 17. and found to my dismay that all my bookmarks had disappeared. Is there any way of restoring them?

Ερώτηση από adite 8 έτη πριν

Απάντηση από Gingerbread Man 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore my old history & bookmarks if I didn't run backup before re-installing a new clean OS? I've been using Firefox for 7 years as default, help me

Hello, I believe that what I'm asking is simple & clear. Do you or do you not store user data backups on your servers? I've been using Firefox, as the default browser… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I believe that what I'm asking is simple & clear. Do you or do you not store user data backups on your servers? I've been using Firefox, as the default browser, for over 7 years. Naturally, I had to upgrade my pc's & operating systems several times through this period. Every time I use a new device & of course a new OS, I normally lose my old data (History & Bookmarks). If you keep records or backups of old users' data, there will be no problem & I could restore all my old data following your instructions. If not, which is probably the case, I'd like to suggest you consider developing or at least put more stress on running backup before uninstalling & re-installing a new OS for the users to pay more attention to this issue. That's all, thanks. Regards, Aly Hamed

Ερώτηση από DrAlyHamed 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get Firefox to keep my bookmarks (or at least folders) sorted alphabetically?

In MSIE, a registry setting can ensure that bookmarks and folders always remain in alphabetical order. In Firefox, I have to repeatedly sort each of my bookmark folders … (διαβάστε περισσότερα)

In MSIE, a registry setting can ensure that bookmarks and folders always remain in alphabetical order. In Firefox, I have to repeatedly sort each of my bookmark folders independently to maintain order. The add-on, "SortPlaces", which was recommended in answer to similar questions, has been "removed by its author". To add insult to injury, after getting up my courage to try out Firefox Sync after years of good results using XMarks, I found the order of my bookmarks completely bollixed on the two PCs which I attempted to sync using Firefox sync. The bookmark folders, which were previously in a single alphabetized list, are now split into two lists without any apparent rhyme or reason. I have not foun any way to combine them again, short of wiping them out completely and restoring them from XMarks. How can I: 1. Repair the schism in my bookmark list? 2. Ensure that my bookmarks remain alphabetized, without repeated manual intervention?

Ερώτηση από rsbrux 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

delete bookmarks

I have tried everything to delete some of my bookmarks. I can't right click on the bookmark folder to delete...it doesn't work. I've tried going to the web page and del… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried everything to delete some of my bookmarks. I can't right click on the bookmark folder to delete...it doesn't work. I've tried going to the web page and deleting using the star icon at the top without any success. How can I delete bookmarks???? Martin Golding

Ερώτηση από migold55 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The Bookmarks button is entirely missing now and it is forcing me to go through the Bookmarks toolbar. Using FF 17 on Windows 7.

I just put Windows VII on this computer and consequently had to install FF 17 (I think I still had fifteen before.) On this new version their is no single "Bookmark" butt… (διαβάστε περισσότερα)

I just put Windows VII on this computer and consequently had to install FF 17 (I think I still had fifteen before.)

On this new version their is no single "Bookmark" button to click to access my favorites and I'm being forced to go through the "Bookmarks" thing to the right which gives me no access to the majority of my links.

The old method was just fine, why did they have to screw with it!? How do I get the single button back so I can open the entire bookmark list?

Ερώτηση από Mr.Blank 8 έτη πριν

Απάντηση από Mr.Blank 8 έτη πριν