Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove the duplicate picture of the page in the new/edit Bookmark dialog as it blocks folder selection from showing it being a redundant waste of space

Just updated to Firefox Quantum 62.0 on Windows 10 but the add bookmark dialog is now completely screwed by a picture of the page being bookmarked copied again into the d… (διαβάστε περισσότερα)

Just updated to Firefox Quantum 62.0 on Windows 10 but the add bookmark dialog is now completely screwed by a picture of the page being bookmarked copied again into the dialog as an amazingly stupid redundancy and it blocks folder selection and tag inputs.

How do I remove the duplicate picture of the page in the new/edit Bookmark dialog as it blocks folder selection and I can already see the page I am on that I am bookmarking so I do not need to see it in a blurred out of res picture that hogs the screen space on top of the page itself?

Ερώτηση από pacifica.northwest 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of this noxious new bookmark stuff and get my oldsimple controlC back?

With an update to Firefox, I now get a little picture above the bookmark data. This takes up too much room on my small laptop. I want the old, simple format when I hit C… (διαβάστε περισσότερα)

With an update to Firefox, I now get a little picture above the bookmark data. This takes up too much room on my small laptop. I want the old, simple format when I hit ControlD.

Ερώτηση από testor1 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

"New Bookmark" panel too big; any user-side way to size it down?

In one of the recent Firefox updates, the "New Bookmark" panel that appears when you click the star on the location bar seems to have got a new "preview" feature that sho… (διαβάστε περισσότερα)

In one of the recent Firefox updates, the "New Bookmark" panel that appears when you click the star on the location bar seems to have got a new "preview" feature that shows a snippet of the website. Fancy, but it takes valuable screen space. Especially after expanding the folder menu; then the whole bottom part with the "done" button goes invisible if you have a smallish screen.

Is there a way to turn off the preview feature (through about:config perhaps)?

Ερώτηση από Esoppe 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν