Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Sync Moile with PC

Hello, I always have Sync turned on, on my Laptop (PC) and my iPhone. When I reinstalled Firefox, everything was synced except my bookmarks. I have all my bookmarks on my… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I always have Sync turned on, on my Laptop (PC) and my iPhone. When I reinstalled Firefox, everything was synced except my bookmarks. I have all my bookmarks on my iPhone. How do I get my bookmarks back on my Laptop? Can I somehow export my bookmarks on my iPhone, which has Firefox mobile, and email them to myself on my Laptop? I would really appreciate it very much if anyone could assist me this this issue. Thank you.

Ερώτηση από David 11 μήνες πριν

Απάντηση από David 11 μήνες πριν